Det är dags att lägga ner Skönhetsrådet

Med anledning av gårdagens intervju i SvD med Skönhetsrådets Martin Rörby känner jag att det är dags att vädra en del tankar om denna lilla sammanslutning. Kärnan i detta är att Sköhetsrådet borde läggas ner omgående, för att aldrig återuppstå.

OK, så varför vill jag detta? Främst därför att Skönhetrådet sedan lång tid tillbaka spelat ut sin egen funktion. En av anledningarna till att Skönhetsrådet tillkom var de rivningar som skedde i Stockholm och andra svenska städer under början av 1900-talet. Som ett slags skydd för gammal och fin bebyggelse som annars hotades av exploatering och dålig förståelse bland vanliga medborgare. (Vilket väcker frågan om vad de egentligen pysslade med under tiden då bl a Klara-kvarteren revs.) Så är det inte nu. Stockholmarna är överlag väldigt konservativa och framstegsfientliga, och likställer ofta alla nya idéer med dåliga idéer, i alla fall om det handlar om att riva någonting med mer än 20 år på nacken. I det avseendet behövs inte Skönhetsrådet, bevarandeinställningen finns inrotad. Vad som behövs är snarare motsatsen, att våga satsa på nya och spännande idéer. Där görs i princip ingenting från Skönhetsrådets sida. Därmed fyller de ingen funktion.

En annan anledning till att avveckla Skönhetsrådet är att det är en odemokratisk sammanslutning. Det består av en liten samling proffstyckare som har ”bättre” smak än gemene man. Och som sällan är av samma åsikt som gemene man. Det rör sig om ett tiotal personer som är satt att tycka om en stad som har någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner invånare, en folkmängd som stadigt växer. Och det finns ingenting demokratiskt i tillsättningen av Skönhetsrådets medlemmar, som sker över stockholmarnas huvuden. Och bara en sådan sak som att Rörby med sina 43 år i artikeln omtalas som en i den ”nya” generationen Stockholmare som ska råda och tycka om stadens utveckling visar enligt min åsikt på att rådet är ganska så… Tja, mossigt, är väl ett passande ord?

Sedan så har vi ju givetvis det här med vad ”skönhet” är. Det är väl i grund och botten någonting som är ganska subjektivt? Och vad säger att Skönhetsrådet har bättre smak än farbröderna som sitter på bänken och pimplar t-doja, eller de bmx-åkande och skejtande kidsen i Observatorielunden om somrarna? Faktiskt ingenting. Att ha en plats i Skönhetsrådet handlar – liksom i alla andra utnämningssammanhang – om att ha ”rätt” åsikter dito kontakter, som går hem hos rätt personer. Någonting som i förlängningen garanterar att Skönhetsrådet aldrig kommer att utvecklas eller bli mer öppensinnat, utan stå kvar och stampa i samma idealbild av ett svunnet Stockholm där det var kritstrecksrandiga kostymer och bredbrättade hattar som var högsta mode.

Vad har egentligen Skönhetsrådet bidragit med som kan ses som positivt för stadens utveckling? Vi har fått en 70 meter hög ölburk i betong vid medborgarplatsen, som dess arkitekt inte ens vill kännas vid pga Skönhetsrådets klåfingrighet. De flesta byggprojekt som fått stor uppmärksamhet och ansetts som lyckade har det gemensamt att Skönhetsrådet kördes över, varpå byggena uppfördes utan några större förändringar. När Skönhetsrådet fått vara med och tycka har det däremot ofta slutat i halvmessyrer.

Är det så vi vill att Stockholm ska utvecklas i framtiden? Toppstyrt och där man tillfrågar en liten och odemokratiskt tillsatt grupp av proffstyckare, vars åsikter i grund och botten inte har mer värde än någon annans? Eller ska vi låta Stockholm bli en dynamisk storstad som växer och utvecklas på egen hand?

Lägg ner Skönhetsrådet i dess nuvarande form, och ersätt dem med någonting mer demokratiskt och dynamiskt. En form av medborgartjänst, kanske, där folk ur alla samhällsklasser får vara med och tycka, och där det är hög omsättning på rådets medlemmar?

Skönhetsrådet borde utgöras av människor som representerar ett tvärsnitt av Stockholms befolkning, i fråga om:
– Utbildning.
– Arbete.
– Etnicitet.
– Ålder.
– Inkomst.
– Könstillhörighet.

… Och så vidare.

Annonser

One response to “Det är dags att lägga ner Skönhetsrådet