Bra idé, som Stockholm behöver fler av

Centern i Stockholm vill bygga en miljövänlig Skyskrapa här i stan. (Nåja, de presenterar en vision.) Härligt med lite friska idéer, säger jag. Nästan komiskt att det är Sveriges gamla bondeparti som ligger längst fram inom stadens urbana utveckling, i och för sig.

Det här handlar i alla fall om en äkta och modern skyskrapa, som inte går att jämföra med de få höghus som tidigare har byggts i Stockholm, och som man sedan har försökt marknadsföra som just skyskrapor. Den ska byggas i ett område av staden där höjden redan har börjat öka. Det blir alltså balans i stadsbilden, och den nya skrapan kommer effektivt att accentuera de torn och kupoler som idag sticker upp.

Sett ur miljösynvinkel är detta helt rätt väg att gå. Dels för att den föreslagna skrapan är tänkt att vara i det närmaste självförsörjande i fråga om energi. Dels för att den bidrar till högre befolkningstäthet och minskade transporter. De nya normerna för p-platser kan dock bli ett problem, eftersom den nu sittande majoriteten av någon obegriplig anledning vill ha en p-plats per lägenhet. Det fungerar i förorterna, men inte i innerstan. Och det innebär att stadsutvecklingen går åt fel håll, mot mer bilberoende, vilket är det sista vi behöver. Dessutom är det dyrt att bygga p-platser, vilket är anledningen till att det varit så få tidigare. En normal hyreslägenhet skulle bli 50-75% dyrare att bo i, om man byggde ett närliggande p-garage och lät varje lägenhet betala den faktiska kostnaden. Att det i nuläget verkar vara billigare beror på att det går ungefär en p-plats på var tredje lägenhet, och att man sedan slår ut den kostnaden på alla hyresgäster, varpå innehavaren av p-platsen betalar en symbolisk summa. (Japp, det stämmer, du som inte har bil får solidariskt vara med och finansiera p-kostnaden för de grannar som har.)

Nej, täta bostadsområden som rymmer många människor och få fordon, där apostlahästar och kollektivtrafik sörjer för de dagliga transporterna, det är framtiden.

Jag undrar vad Samfundet S:t Erik ska säga i frågan. (Läs: Hur de ska formulera sin protest mot planerna på modernisering och utveckling.) Samfundet S:t Erik, denna trilobit på stadsbyggnadsområdet, som vill bevara den nuvarande uppdelningen mellan förort och innerstad, och säkerställa att Stockholm även i framtiden är en segregerad stad med klart definierade gränser. Här är ett sammanfattande urval av deras yttranden i olika stadsbyggnadsfrågor:

  • Slussen: Behåll klöverbladen (Läs: Motorvägskorsningen.)
  • Vision 2030: Kort sagt, bygg inte ut innerstaden. Anledning: Vi vet inte vad marken kan behövas till i framtiden.
  • Värtahamnen: Bygg inte alls.
  • Frihamnen: Bygg inte alls.
  • Loudden: Bygg inte alls.
  • Skeppsbrokajen: Bygg inte (Historiskt samband med båtarna är viktigare än stadens utveckling).
  • Norra Station: Bygg inte stad, bygg förort för att visa på stenstadens historiska gräns.
  • Sabbatsbergsområdet: Bygg inte. Historisk bild av hus-i-park är viktigare.
  • Klara hotell och konferens: För stor byggnadsvolym.

Kort sagt, detta är vad Samfundet S:t Erik står för. De vill mumifiera Stockholm, så om du är mån om att staden får fortleva och utvecklas, lyssna då inte på deras idéer. De påstår sig älska Stockholm. Ja, det kanske de gör. De ser staden som en prydnadssak som bara ska se vacker ut. Men de har inte mycket till övers för stadens invånare, som får betala för deras utopier.

Glädjande nog har jag hittills inte sett några kommentarer eller bloggar som presenterat några konkreta argument mot denna vision. Dvs som visar hur en byggnad av det här slaget stör stadens funktion och utveckling. Det handlar annars om de vanliga negativa åsikterna, att stadens utseende kommer att förändras – Vissa bloggar har en dogmatiskt negativ inställning till höga hus, andra talar om ”historielöshet” utan att presentera fakta som visar på detta. (Tvärtom, jag tror nog att de flesta som är medvetna om Stockholms historia även vet att staden faktiskt har växt sig till sin nuvarande form och storlek, trots NIMBYs försök att hantera den som ett bonsaiträd.) De vanliga lögnerna presenteras, att vi som förespråkar byggande vill riva halva stan (i synnerhet äldre bebyggelse)  för att ge plats åt betonglådor, osv. Att belackarna tar till sådana metoder och skrämselpropaganda visar väl om något på att de saknar sakargument?

Att stadens utseende förändras kan vara på både gott eller ont, beroende på vem man frågar. Det är en smaksak. Och min smak säger att Stockholm ska vara en modern storstad, inte den urbana mumie som bakåtsträvarna vill göra den till.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.