Varför ifrågasätts inte 40-talisternas rättigheter?

MC-åkare ska få lära sig att bromsa ekipagen säkert. I artikeln står det uttryckligen att det behövs hos de som fick MC-kort på köpet när de tog körkort på den gamla goda gengas-tiden. En grupp som dessutom är överrepresenterad i statistiken över MC-olyckor. Dvs 40- och 50-talister som aldrig fått lära sig att köra MC, eller behövt köra upp, men ändå tillåts göra det pga en miss i lagstiftningen.

Jag undrar varför ingen vågar ifrågasätta dessa äldre MC-förares rätt till sina MC-kort. Ett körkort/förarbevis är inte bara en laminerad pappersbit, utan det är faktiskt ett bevis på att innehavaren är kapabel att framföra det fordon som avses. Någonting som kan styrkas genom att de har genomgått och genomfört prov som ska kontrollera att de verkligen klarar av det. Och i fallet med de äldre MC-förarna är det solklart: De har inte bevisat att de är lämpliga som MC-förare, eftersom de fick den behörigheten på köpet.

Men eftersom det i stor omfattning handlar om den kapitalstarka och inflytelserika 40-talistgenerationen vågar ingen ta steget att ändra lagen så att de tvingas köra upp för MC. Det är ren skandal, anser jag. Hur ska nollvisionen kunna uppfyllas (tillspetsat, den kommer aldrig att uppfyllas, det är ju bara en vision) om vi inte ställer samma krav på ALLA fordonsförare?

Ändra lagen och tvinga alla som har körkort för någon form av motorfordon att förnya dessa genom nya förarprov vart tionde år eller så. Det är ett sätt att sålla bort de som inte längre är lämpliga i trafiken.

Annonser

One response to “Varför ifrågasätts inte 40-talisternas rättigheter?

  1. Håller med om att varje person som ska framföra ett fordon ska ha gjort ett förarprov (dvs ha fått köra upp i sedvanlig ordning) för den fordonstypen. Och det är stor skillnad på en MC jämfört med en bil när det gäller hantering, så klart.

    Samt att ett förarbevis är ett bevis på att man är kapabel till att hantera fordonet i fråga.

    Däremot går jag inte in på diskussionen om varför vissa tillåts ha förarbevis på köpet eller diskussionen om kapital/inflytesrika personer. Jag tycker inte den diskussionen är relevant, för nog är det så att man rimligen ska vara kapabel att köra fordonet (dvs ha fått ”köra upp” med samma krav som i vanlig ordning) om man har förarbeviset – oavsett varför det inte alltid är så idag.

    Att låta någon få ett mc-kort ”på köpet” anser jag vara att sätta den personen i fara. Samt, kanske ännu värre, sätta andra personer i fara som råkar vara på fel plats vid fel tillfälle (t.ex. mötande i trafiken).

    Mvh