Som vanligt har miljölobbyn ingen koll

Läste en gammal (nåja, någon vecka eller så) debattartikel i Aftonbladet, där ett par representanter för Greenpeace ondgör sig över det ökande stödet för kärnkraften. Som vanligt visar sig miljölobbyn ha dålig förståelse för hur vår miljö påverkas och fungerar. Artikeln spårar dessutom ur ganska snabbt, och halkar in på områden som kärnvapen, våra ”ofödda barns” framtida problem (argumentationen á la gymnasieelever), och liknande. Men jag ska ändå ta en närmare titt på den del av artikeln som jag uppfattade som seriös.

För att det inte ska råda några oklarheter om var jag står i frågan – jag är för kärnkraft. Dvs i nuläget, jag ser kärnkraften som den bästa energikällan som finns att tillgå just nu. Det betyder inte att jag ser kärnkraft som en slutgiltig lösning på våra energiproblem, i alla fall inte fissionskraft. Kärnfusion kan däremot vara en form av slutlig lösning på energiproblemen, men vägen dit är lång. Just nu är det bara science fiction.

Men det är där vi har den röda tråden i energifrågan, nämligen vägen dit. Vägen från var vi nu befinner oss, till en framtid med miljövänliga energikällor. Det är på den vägen som miljölobbyn ständigt tappar bort sig och kör vilse. För vägen dit är lika viktig som slutmålet, eftersom den miljöpåverkan som dagens energikällor står för kommer att finnas kvar när vi har nått fram. Och det handlar just om klimathotet och ingenting annat. Eller i ett mera snävt perspektiv, de utsläpp av koldioxid som dagens dominerande kraftkällor står för.

Artikelförfattarna påstår att det inte handlar om kärnkraft vs kolkraft. Fel, det är just vad det handlar om. Kolkraft är faktiskt den enda energikällan som i nuläget kan ersätta kärnkraften, eftersom en energikälla måste vara både effektiv och pålitlig, och kunna leverera energi när den verkligen behövs. Och kolkraften medför utsläpp av koldioxid i atmosfären, som aldrig försvinner. Ja, det är faktiskt så illa. Den koldioxid som nu ligger som ett lock ovanpå atmosfären kommer kanske aldrig att försvinna, den tas inte upp av ekosystemet igen. Det är nämligen problemet med koldioxid, att ämnet finns bundet i olika ämnen på jorden, och frigörs vid förbränning. Men processen går inte att vända, när koldioxiden väl är frigjord kan den inte bindas i samma takt som den frigörs.

Som sagt, miljölobbyn kör som vanligt vilse på vägen mot slutmålet. Ja, de drömmer om en framtid utan ”skadliga” energikällor (vilket i sig är naivt, eftersom det finns risker och nackdelar med ALLT), och har olika smarta lösningar på dagens mest uppenbara problem. Snålspolande duschmunstycken, lågenergilampor, osv. Lösningar som fungerar bra i teorin, men mindre bra i verkligheten. Snålspolande duschmunstycken gör att folk duschar längre och använder mer tvål/schampo, vilket bidrar till övergödningen av våra vattendrag. Lågenergilampor är kostsamma att tillverka, både i fråga om energi, pengar och miljöpåverkan, och de är dessutom förbrukningsvara med relativt kort livslängd.

Det är precis som med bluffen ”miljöbilar”, där vi lurar oss själva att tro att det rör sig om bilar som är bra för miljön, bara för att de skadliga utsläppen inte sker här, utan tidigare i processen, när det ”miljövänliga” bränslet ska framställas. Även detta koncept har många inom miljölobbyn svalt med hull och hår.

Ledsen, ungar, men tills ni lär er att tänka i ett större perspektiv, och även se de dolda problemen, får ni nog leva med att ”gubbarna” stannar vid rodret. Ni är nämligen inte mogna att ta över. Ni förstår inte problemen. Och den som inte förstår ett problem kan inte heller komma med en lösning.

Där har vi problemet med miljölobbyn. De vill rädda planeten, men deras metoder kommer att ta död på den, eftersom de inte begriper att vi måste väga nackdelarna hos olika energikällor mot varandra under tiden vi utvecklar någonting miljövänligt och hållbart på längre sikt.

Så hur ser lösningen ut?
Ja, där har vi problemet med Greenpeace och andra miljöorganisationer. De kommer aldrig med förslag på lösningar i ett större perspektiv. Duschmunstycken och lågernergilampor? Det är inte lösningen på någonting. Det handlar snarare om vår livsstil.

Stora och täta städer med korta avstånd, där människor kan gå, cykla och åka kollektivt, istället för dagens samhälle som är uppbyggt kring massbilism, är ett steg i rätt riktning. Redan där har vi dock ett problem med miljölobbyn, vars företrädare ofta tror att det är mer miljövänligt att leva på landet, där i stort sett alla transporter sker med motorfordon, kollektivtrafiken knappt existerar, och nästan alla fastigheter måste värmas med egen panna/el. Stora städer är däremot av sin natur mer energisnåla, eftersom det är billigare att värma upp flera byggnader som står tätt tillsammans, och bebos av många människor, än enskilda solitärer eller avsides villor på landet.

För att stadskonceptet ska bli än mer miljövänligt krävs investeringar i infrastruktur, med satsningar på väl utbyggda nät för tåg, tunnelbana och spårvagn. Dessa transportmedel är i sig ganska miljövänliga, och drivs med elektricitet. Men elen är ju aldrig mer miljövänlig än sin produktionskälla. Så hur ska den energin produceras?

Kolkraft? Knappast, då har vi ju omintetgjort satsningen innan den ens kommit igång, eftersom vi ökar koldioxidutsläppen. ”Förnyelsebara” energikällor som vind och vatten? De fungerar tyvärr inte i större skala. Då återstår endast kärnkraft, eftersom den fungerar i större skala, och inte heller orsakar några permanenta skador på miljön.

Så snälla miljömuppar, försök nu att förstå att det här är ett problem som kräver ett helhetsgrepp. Så länge ni ägnar er tid och energi åt att propagera för duschmunstycken och lågenergilampor, men fullständigt missar det större perspektivet, gör ni ingen nytta.

If you’re not part of the solution, you’re part of the problem.

Annonser

2 responses to “Som vanligt har miljölobbyn ingen koll

 1. Hejsan kära kärnkraftsförespråkare!
  Jag såg att du utsåg dig till sakkunnig i ämnet kärnkraft och att det inte finns några alternativ till kärnkraften förutom kol och annan smutsig energi.
  Men ack så fel du har! Det finns flera energiformer som kan bidra till lösningen såsom vind, vatten, vågkraft och till sist den lösningen jag anser är bäst och är en helt ren energiform som skulle kunna skapa massor med nya jobb, och det är solkraft! Antingen skulle man kunna ta sveriges arbetslösa och sätta dom i arbete med att tillverka solpaneler, installera dem och underhålla, ELLER så kan man bygga ”solkraftverk” i Afrikas öken. Och för att klara hela Europas nuvarande energibehov, skulle det endast krävas några procent av Saharaöknens yta.
  Vattenfall har planer för att göra just detta bygge, och några ”solkraftverk” av detta slag har nyligen installerats i Spanien och genererar en jäkla massa ström.
  Så i kombinationen renare kraft med energieffektivisering så kan man klara sig HELT utan kärnkraft, visst är det underbart?! Eller är kärnkraften ett energislag som vi ska ha kvar trots att vi inte behöver det? Kärnkraft använder sig ju trots allt av ett fossilt bränsle som har mycket mer begränsade depåer än vad som finns av olja och kol!
  Dessutom förstör uranbrytningen stora landmassor och gör platserna obeboeliga, med potentiell risk för läckage ner till grundvattnet. Vill du dricka kraftigt radioaktivt kranvatten?
  Etanolbilar och diesel är skräp! Elbil uppladdad av solkraft är toppen. Biogas, ”vattenbilen” (ja du hörde rätt, en bil kan drivas på vatten) samt ”luftbilen” som drivs med hjälp av tryckluft och har en räckvidd på 20 mil och 110 km/h. Så det finns alternativ till din verklighet, det gäller bara att vara välinformerad!

  Kommentar: Bara den gamla vanliga skåpmaten som jag hört till leda. Att vind- och solkraft är energikällor som inte fungerar när de verkligen behöver fungera verkar liksom inte riktigt gå in i skallen på förespråkarna. Att använda arbetslösa som slavarbetare låter visserligen nyskapande. Dessvärre är det lika orealistiskt som de alternativa energikällor som du förespråkar.

  Jag tror att jag fortsätter att leva i verkligheten.

 2. Det är inte troligt att kärnkraftverk kommer att använda uran i framtiden. Torium har visat sig vara ett mycket intressant alternativ som det finns avsevärt mer av, och som dessutom inte alls behöver samma upparbetningsprocess som Uran. Att avfallet från Toriumkraftverk dessutom blir ofarligt på några hundra år gör inte saken sämre…

  Här finns kärnkraftsmotståndarnas största problem, att man stirrar sig blind på de (relativt) ineffektiva verk vi idag kör i Sverige.