En demokratifråga. Varken mer eller mindre.

Det känns som om vi behöver reda ut en del av begreppen för de förvirrade stackare som nu sitter i riksdagen. Vad termer som demokrati, folkstyre och mandat, innebär.

Först och främst, så har vi (dvs svenska folket) på demokratisk väg valt vår nuvarande riksdag och regering. I alla fall teoretiskt sett. Vi har valt partierna, som sedan internt har valt ut de enskilda politiker som ska representera dem i riksdag och regering.

Att kunna välja landets styre är en grundläggande idé i det som kallas demokrati, eller på ren svenska, folkstyre. Det innebär alltså att vi ger dessa individer som representerar de olika partierna mandat att genomföra det vi vill ha. Det som kommer först är alltid folkets vilja. Riksdag och regering måste respektera detta, annars är det inte fråga om en fungerande demokrati. Då har vi en skendemokrati, där folkets vilja inte har någon betydelse.

Så var står vi nu idag? Är Sverige en äkta demokrati eller ej? FRA-förslaget ska visst röstas igenom till varje pris, trots att det råder en stor enighet bland folket – dvs väljarna, eller närmare bestämt riksdagens uppdragsgivare – om att det här förslaget inte bör gå igenom. Att rösta igenom detta förslag strider mot folkviljan, det strider mot svensk grundlag, och i stort sett alla remissinstanser har sagt ifrån.

Ändå ska lagförslaget igenom, till varje pris. Då ställer jag mig frågan om Sverige fortfarande är en demokrati? Eller har vi nu kommit så långt att det är försvarbart att storma riksdagen och släpa ut de skojare som lyckades med konststycket att r*vkn***a majoriteten av väljarna för snart två år sedan? I ett annat land än Sverige vore det en fullt möjlig utveckling.

Länkar: SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

Annonser

5 responses to “En demokratifråga. Varken mer eller mindre.

  1. I ett annat land där befolkningen inte bestod av kuvade idioter så skulle det bli ett riktigt jävla liv. Men här räcker det med att gnälla lite vid kaffeautomaten. Vi får vad vi förtjänar…

  2. Det där var ett riktigt inskränkt inlägg. Däremot väger synpunkten att det inte kommer att bli verkningsfullt avsevärt tyngre. Vi får alla dessa otäcka nackdelar men fångar inga terrorister. Människor med skumma avsikter är inte nödvändigtvis imbecilla utan är förstås försiktiga med bevakade kommunikationskanaler.

    Kommentar: Eller så är de oerhört naiva, som du.

  3. De som frivilligt vill bli avlyssnade kan gå in på http://www.Organet.se och få hjälp

  4. helvete. en halv miljon svenskar har inom loppet av ett par dagar engagerat sig, inte räcker det med en fem-minutersplan för en extra ombudsman!

    riksdagen står föraktfullt och pissar på hela svenska folket.

  5. Detta skandalöst banne mig! Aldrig mera en röst på en svensk politiker. Nu drar jag utomlands med min svenska högskoleutbildning inom ett bristyrke. Tack för mig, ha det så gott i DDR-Sverige.