Buktalardockans taktik – spela dum?

Vad gör jag här? Jag borde krypa till kojs, eller vara på lyset. Eller båda delarna. Det är ju trots allt sen lördagkväll, eller t o m natt. Men jag måste bara skriva av mig innan jag stänger butiken för ikväll.

Vår ”försvarsminister” Sten Tolgfors ”bemöter” nu kritiken mot FRA-lagen. Detta görs i en artikel i SvD, i vilken de vanliga sakfelen upprepas. Är taktiken att dra samma svada om och om igen, i hopp om att folk förr eller senare ska börja tro att det är sant?

Nej du, lille Sten, jag tror att du blev dåligt briefad av statsministern, dvs han vars ärenden du springer och vars order du följer utan att ens ifrågasätta eller reflektera över.

Här är några av tomhylsans påståenden, allt citerat från artikeln i SvD (med vilket jag menar att jag svär mig fri från eventuella felciteringar):

– Det har aldrig varit frågan om massavlyssning av svenska folket.
Nej, inte i teorin. Men i praktiken är det just det som sker, eftersom FRA inte kommer att kunna avgöra om den trafik som avlyssnas är svensk inrikestrafik eller ej, förrän avlyssningen (integritetskränkningen) har skett.

– Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. (Sic!)
Jo, jo, och jo. Den typ av massavlyssning som det är fråga om är tekniskt möjlig. Juridiskt sett är det tveksamt om det är möjligt, eftersom förfarandet kan bryta både mot vår egen grundlag samt europakonventionen. DET ÄR JU FÖR I HELSICKE DET HELA DEBATTEN HANDLAR OM, att man har stiftat en lag som bryter mot grundlagen! Och visst är det praktiskt möjligt – jag tror att tomhylsan missat att det går hand i hand med att det är tekniskt möjligt. Är det tekniskt möjligt är det praktiskt möjligt.

– Och ingen har heller intresse av det.
Och vad baserar han det påståendet på? Han kan tala för sig själv, men vem vet vilka intressen som styr om 10-15 år?

– Utan det är en bild som de som är emot förslaget av en mängd olika skäl försökt sätta.
Klockrent. Försök att misskreditera meningsmotståndarna, och insinuera att de har tvivelaktiga skäl till att vara emot FRA-lagen. Att bara vara emot lagen pga att man värnar om demokrati, yttrandefrihet (anti-åsiktsregistrering), meddelarfrihet och personlig integritet är alltså inte skäl nog i Tolgfors värld?

Artikeln fortsätter med att Tolgfors försöker motivera varför lagen och FRA (dvs myndigheten) behövs. Det är för sent för att jag i detalj ska orka bemöta allt, men i korthet kan jag väl säga som så att han har fel, eftersom inte ens FRA själva ställer sig bakom hans argument. Tydligen har Tolgfors missat det, eftersom han trampar rätt ner i den björngropen genom att upprepa dem.

– Det är inte så att man går igenom och läser alla mejl, utan FRA har sökbegrepp som plockar ut exakt rätt mejl.
Detta påstående får Tolgfors att framstå som en total IT-analfabet i mina ögon. Det finns ingenting som säger att man med dessa sökbegrepp plockar ut rätt mail! Däremot plockar man ut de mail som innehåller ord och fraser som stämmer med vad någon tjänsteman på FRA gissar ska finnas i de mail man vill åt. Vilket troligtvis är en garanti för att man aldrig får fram rätt meddelanden, eftersom den som skickar någonting så komprometterande (nu när det ju är känt för allt och alla att FRA avlyssnar trafiken) i ett öppet och okrypterat mail.

Jag tycker personligen att Tolgfors är ett rent skämt till försvarsminister. Reinfeldt klarade inte av att hantera en försvarsminister som stod upp för landets rätt till en fungerande försvarsmakt. Så han bytte ut denne mot en liten vapenvägrare som inte förstår ett smack av det han är satt att ansvara för, utan bara gör som han blir tillsagd.

Resultatet? En totalt havererad försvarsmakt, och resurser som används fel, bland annat till att övervaka det egna folket. Och givetvis en rejäl förtroendekris.

Reinfeldt och Tolgfors, jag kommer inte att sakna er när ni ryker i nästa val. Hur kan man på knappt två år göra bort sig så totalt?

Annonser

One response to “Buktalardockans taktik – spela dum?

  1. Vad är det man säger? Tomma hylsor skramlar mest, eller var det tunnor…
    Skit samma, tomt är det…