Tolgfors försöker ljuga och vilseleda

I en debattartikel på SvD Brännpunkt gör vår försvarsminister Sten Tolgfors ett försök att försvara FRA-lagen. Tyvärr förolämpar han läsarna genom att försöka ljuga och bland bort korten – jag vill nämligen inte tro att den man som är satt som försvarminister faktiskt är så dåligt insatt i de lagförslag han själv lägger. (Samtidigt försöker FRA försvara sig genom att direkt angripa bloggarna, se även Aftonbladet.)

Det handlar antagligen om ren utmattningstaktik, och målet är att upprepa samma lögner och halvsanningar i så stor omfattning att folk börjar tro på det. När jag läste artikeln kände jag att jag inte orkade bemöta den. Det tog emot att ge sig på samma felaktiga argument och påståenden för kanske femte, sjätte eller sjunde gången.

Sedan insåg jag att alla som förstår vad FRA-lagen handlar om faktiskt har ett ansvar för att tjata tillbaka. Vi får inte låta oss tröttas ut, så att det slutar med att FRA-förespråkarna får stå oemotsagda. Om det händer är kampen förlorad, och vi har då indirekt medverkat till att demokratin och yttrandefriheten börjat monteras ner.

Tolgfors upprepar antagligen bara det han har fått lära sig av GDn på FRA. Jag ska bemöta några av hans påståenden:

”Underrättelseverksamhet och signalspaning är av stor betydelse för landets säkerhet.”

Ett rent försök att lura och vilseleda läsaren, genom att kalla det för ”signalspaning”, när det i själva verket handlar om avlyssning.

”Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur verksamheten varit till gagn för Sverige.”

Här återanvänder försvarsministern Ingvar Åkessons FRAs felaktiga och vilseledande argument från en tidigare artikel – en ren partsinlaga skickligt maskerad som nyhetsartikel. Det handlar om helt annan verksamhet.

”Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet.”

Ingenting av det som tas upp bland dessa ”konkreta exempel” har någon koppling till den verksamhet som nu är aktuell. Jag tog upp det i ett tidigare inlägg, så jag tänker inte gå in närmare på det nu. (Läs inlägget istället.)

”Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot svenskar i internationella insatser.”

Och som många redan har påpekat så kommer inte FRAs avlyssning av IP-trafiken att göra någon nytta på det här området.

”Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.”

Återigen använder Tolgfors uttrycket ”signalspaning”. I själva verket handlar det om avlyssning. Notera hur uttrycket ska präntas in genom att upprepas ofta. Signalspaning har ibland ett positivt värde, medan avlyssning är mer negativt laddat.

”Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.”

Notera motsägelsen, nämligen att Tolgfors indirekt erkänner att man kommer att avlyssna personer i landet – det är nämligen en förutsättning för att få fram uppgifter om informationens avsändare eller mottagare.

”FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte träffas av sökbegreppen passerar således obehandlad förbi och kan då inte lagras.”

Fel. Det är när informationen kontrolleras mot dessa ”avancerade sökbegrepp” som trafiken ”behandlas” och avlyssningen sker. Dessutom är ”tekniska variabler” väldigt ofta just ord.

Och så ett sista nonsensargument från Tolgfors sida:

”Signalspaning är ett viktigt medel för att stärka säkerheten för de cirka 1000 svenskar som i varje given stund tjänstgör i internationella fredsinsatser.”

Det har sagts tidigare, och det bör sägas igen – FRAs avlyssning av IP-trafiken kommer inte att göra någon nytta på det området. De som borde avlyssnas kommunicerar inte via e-post som går via Sverige! Är det verkligen rimligt att tro att den som planerar för ett bombdåd i Kabul kommunicerar med sina medhjälpare mha e-post, som helt okrypterad går via svenska servrar?

Sammanfattningsvis kan vi väl säga att Tolgfors bara upprepat det som sagts tidigare. Och det handlar mestadels om rena nonsensargument utan relevans. Tolgfors vet det. Åkesson på FRA vet det. Jag vet det. Och förhoppningsvis vet även du det. Men Tolgfors och Åkesson räknar kallt med att majoriteten av läsarna inte vet det, så att de sväljer de lögner och halvsanningar som nu presenterats.

Är det så här man bygger upp ett förtroende för den sittande regeringen?

Det enda positiva med Tolgfors artikel är att den är så lång och dåligt skriven att de flesta inte orkar läsa den i dess helhet. Lost in transmission?

Hittills har jag sett endast ett par bloggare ge sitt stöd för FRA-lagen. Och ingen av dem lyfter fram några konkreta argument eller fakta som faktiskt bemöter kritiken mot FRA-lagen, utan baseras på blind och ovillkorlig tillit och lojalitet till vad regeringen och FRA säger och lovar. Tur att majoriteten av bloggarna tänker längre än så.

Annonser

2 responses to “Tolgfors försöker ljuga och vilseleda

 1. Om du hade bemödat dig att läsa mitt inlägg hade du kanske noterat att jag INTE stöder FRA-lagen. Däremot är jag kraftigt kritisk till hur den behandlas i bloggosfären. Det är olika saker.

  Ditt eget blogginlägg är för övrigt ett lysande exempel på vad jag hatar med hela FRA-debatten. Du bemöter Tolgfors s k nonsensargument med egna s k nonsensargument. Eller vet du verkligen inte att ”signalspaning” är ett sedan årtionden väl etablerat begrepp?

  Kommentar: Jag läste ditt inlägg, men det kändes inte mödan värt att bemöta det direkt på din blogg. Du skrev förvisso väldigt mycket, men sade väldigt lite. Det var mest bara raljerande utan egentliga argument eller fakta.

  Det du skriver om singalspaning som begrepp (se ovan) visar att du har missförstått vad den nuvarande FRA-debatten handlar om. Det handlar inte om att FRA ska ha rätt att bedriva signalspaning eller ej, utan det handlar om att de vill frångå den verksamheten, till att ägna sig åt ren avlyssning av IP-trafik.

  En förutsättning för att förstå problematiken bakom den nya FRA-lagen är att man förstår skillnaden mellan att fånga upp radiokommunikation som nästan uteslutande är av mililtär art (där avlyssningen filtreras genom att man bara avlyssnar vissa frekvenser), och att mha olika sökverktyg avlyssna kabelbunden IP-trafik där all trafik blandas (där man måste filtrera i efterhand, dvs först avlyssna, sedan avgöra vilken typ av trafik det handlar om).

  Förstår du att det är skillnad mellan dessa former av avlyssning? Du verkar inte göra det, eftersom du tycks tro att avlyssning av telekommunikation och e-post redan idag ingår i begreppet ”signalspaning”. Det gör det inte.

 2. Det var en väldigt lång kommentar, men den förklarar ju inte varför du påstår i ditt inlägg att jag stöder FRA-lagen. För det gör jag inte.

  Eftersom jag fick många intressanta svar på mitt blogginlägg känns det på sin plats med ett nytt inlägg där jag sammanfattar de konkreta bevis och fakta som faktiskt finns, särskiljt från den hysteriska spekulation som du mfl ägnar er åt. Sedan kan den intelligente läsaren dra sina egna slutsatser.