Debatten handlar inte om upphovsrätt

Nu har även Beatrice Ask gett sig till känna i debatten om IPRED-direktivet. Hon säger i en artikel i SvD att hon välkomnar debatten. Jag hoppas å min sida att hon både kan tillföra en del, och ta till sig av kritiken.

Tyvärr kvarstår det största problemet, nämligen att kapitalstarka och inflytelserika lobbygrupper som STIM och IFPI lyckas få många att tro att det handlar om upphovsrätten som sådan. Även Ask verkar tro det. Men så är inte fallet. Det handlar om hur lagen ska tillämpas.

Vad jag och många andra protesterar mot är att enskilda organisationer kan ges möjligheten att på egen hand jaga fildelare och nätpirater. Det är ett hot mot rättssäkerheten. Det blir nämligen frågan om civilrättsliga processer i det fallet, som avgörs utanför det ordinarie rättsväsendet. Då blir det inte längre en fråga om att den misstänktes skuld ska bevisas, utan om motsatsen. Den som misstänks för illegal fildelning måste på egen hand ordna juridiska ombud, samla bevis och slutligen visa att han eller hon är oskyldig, om så är fallet.

Det innebär en väldigt utsatt position för den som råkar komma i vägen för film- och musikindustrin, oavsett om personen är skyldig eller ej. Hur ska en ensamstående tonårsmamma som knappt får ekonomin att gå ihop, och som inte kan ett smack om IT, kunna försvara sig mot IFPIs stall av advokater? Det blir ohållbart. Och det är just det vi vill undvika.

Jaga gärna fildelare, och ställ dem till svars. Men låt rättsväsendet sköta den saken.

Om du tröttnat på film- och musikindustrins attityd gentemot sina kunder tycker jag att du ska delta i bojkotten av dem under årets julhandel.

Annonser

2 responses to “Debatten handlar inte om upphovsrätt

  1. JA en bojkott kanske på sin plats.

  2. Jag håller med dig att debatten är skev på alla håll och kanter, men din slutkläm känns lite märklig trots allt. Skulle film- och musikbolagen bli ledsna för att människor som ändå inte betalar för deras produkter väljer att bojkotta dem?

    Eller menar du att vi som har för vana att handla legalt ska protestera mot övervakning som vi inte kommer att drabbas av eftersom vi inte fildelar illegalt?

    Jag anser att eventuella protester borde riktas mot de fildelare av skyddat material som drivit mediabolagen att kräva dessa jäkla IPRED-lagar. PirateBay borde bojkottas.

    Vad gäller privatpoliser och IPRED så skulle jag vilja se en något annorlunda satsning. Privata ”deckare” ska kunna samla in bevis. Men istället för att driva ärendet i domstol ska denna information överlämnas till en (ny) specialinrättad polisär avdelning som tar över ”ärendet” och driver den som vilken polisutredning som helst. Denna nya avdelning ska bekostas gemensamt av staten och de bolag som drar nytta av avdelningens arbete.

    Kommentar: Det verkar som om du missförstår vad jag skriver. Vi ska inte bojkotta medieindustrin för att det ska bli fritt fram att fildela och bryta mot upphovsrätten. Vi gör det för att industrin vill att vi ska införa lagar som inte är rättssäkra, och som bara gagnar den med stora resurser.