Bo, skräms du av det fria ordet?

Ikväll kan vi i SvD läsa en intressant – eller rättare sagt märklig – intervju med statsvetaren Bo Rothstein. I denna artikel slår Rothstein fast att bloggosfären inte är till gagn för demokratin och yttrandefriheten. Jag tänker inte återge så mycket artikeln här, det är bättre om du läser den i sin helhet.

Med risk för att lägga ytterligare bränsle på den här elden så tror jag nog att huvudproblemet är Rothstein själv. Många formuleringar i artikeln ger mig en känsla av att det handlar om en person med grandios självbild, som inte är van vid att bli ifrågasatt. Det, plus att jag upplever att han lever en ganska skyddad tillvaro, och tar väldigt mycket för givet.

Först och främst verkar inte Rothstein förstå att alla inte har möjlighet att i tid och otid få komma till tals i massmedia. Det avfärdar Rothstein med att det handlar om en slags ”kvalitetsgranskning”. Ungefär samma argument som används från massmedias sida när obekväma åsikter ska tigas ihjäl. Att en statsvetare som Rothstein inte vill inse att många tidningar tar ställning i olika frågor tycker jag är ganska underligt. Att Rothstein sedan talar om att många kända debattörer sällar sig till ”fel” sida tycker jag är ganska talande för hans inställning – de som tycker annorlunda än han har fel.

Rothstein försöker även göra gällande att det ”inte finns något demokrativärde i att yttra sig på ett sätt som är skadligt för någon annan”. Även det känns som ett mystiskt ställningstagande – vem avgör vad som är skadligt för vem? Borde inte Rothstein om någon veta att det kan vara ganska subjektivt? Att det som är skadligt för någon ofta är till gagn för någon annan? FRA-debatten kan förvisso upplevas som skadlig för vissa. Bl a Åkesson som kanske får se sig snuvad på sitt gigantiska tjuvlyssningsprojekt. Eller för Federley, som över en natt brände allt förtroende han haft hos sina väljare.

Så visst var debatten skadlig, i alla fall för vissa parter. Men för andra då?

Bo Rothstein, vad hade hänt i FRA-frågan om inte bloggosfären tagit upp den? Vad hade hänt i IPRED-frågan om inte bloggarna börjat ifrågasätta IPRED-lobbyns motiv?

Har detta medborgerliga engagemang varit skadligt för demokratin? Att människor som upplevs som obekväma och som ofta tigs ihjäl nu har hittat en kanal att göra sig hörda genom?

Är inte Rothsteins problem snarare att han inte förstår språket som talas? OK, han är ju professor i statsvetenskap, inte inom kommunikation och lingvistik. Så om det saknas kunskaper i den frågan är han ursäktad. Men kort sagt så talar vi här om ”kod” och olika sociolekter, vilket är vad vi kallar de olika sätt man uttrycker sig på inom olika kretsar. De som tillhör dessa kretsar förstår innebörden av uttrycken, men för den utomstående kan det te sig både märkligt och skrämmande. Den som är bra på att kommunicera är även bra på att anpassa sig efter gällande koder och sociolekter.

Där tror jag att vi har Rothsteins problem, nämligen att han är van vid att bli bemött och behandlad som den professor han är, inte med de oborstade uttryck som används inom den ”pöbel” som många akademiker anser sig stå över.

Därför klagar Rothstein på de hatmejl och påhopp som han anser sig ha blivit utsatt för. Jag anser personligen att han måste lära sig att bli ifrågasatt och kritiserad, och öka sin tolerans för att andra människor inte uttrycker sig som han själv.

Vi talar ju som sagt om ”obekväma” människor, som ofta tigs ihjäl för att de inte förstås. Personligen ser jag de obekväma som en tillgång, så länge man tar sig tid att förstå dem och kan hantera dem. Som barnet som frågade varför kejsaren var naken. Då är man obekväm.

Rothstein har i alla fall fel. Bloggandet är till gagn för demokratin och yttrandefriheten. Men det fria ordet skrämmer alltid de som varit vana vid att ha ensamrätt på att få komma till tals, och som är vana vid att få stå oemotsagda.

Välkommen till nutiden, Rothstein. Den är här för att stanna.

Fler länkar: SvD, GP, GP,

Annonser

4 responses to “Bo, skräms du av det fria ordet?

 1. Bra rutet Svampen

  Jag är ledsen över Bo Rothsteins inställning i denna fråga. Har alltid beundrat honom för att ifrågasätta ex.vis. feminismen och politikens inblandning i universitetsforskningen. Synd, mitt förtroende för Rothstein är rejält naggat i kanten.

  Jag kan inte förstå hur Rothstein kan ha en så enögd inställning. Säkert finns det rasistiska och hatbloggare, men de överskuggas ju fundamentalt av alla andra bloggar tusenfalt.

  Sedan kan man ifrågasätta hur Rothstein kan fastslå att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och att privatpersoner inte skall få ifrågasätta detta. Rothstein definierar ju inte vad ett mångkulturellt samhälle är. Man skulle kunna se det som att det är accepterat att olika syn på vad som är rätt och fel i samhället, ägandet, kvinnans ställning osv beroende på vilken härkomst eller religion man tillhör. Det är absolut inte självklart; även om det kanske är det för Rothstein.

  Med ovanstående definition av mångkultur är Sverige just nu officiellt mångkulturellt – olikheterna kring vad som är rätt och fel omfamnas av Rothstein och av kultureliten. Tittar man på USA så är det de facto inte ett mångkulturellt samhälle; det är ett enormt majoritetssamhälle med små, små klickar av avvikande grupper. Om jag som privatperson vill propagera för ett assimilerande samhälle, såsom USA, skall jag inte få göra det i bloggform? På tidningarnas kultur- och debattsidor lär jag ju inte få något utrymme.

 2. Människor med sådana titlar skrämmer mig när man får höra sådana uttalanden.

 3. Håller med Svampen jag med!

  Rothstein spär ju på antisemitismen genom att skria just om – antisemitism, underförstått: kritik mot honom själv skall, i antisemitismens namn, förbjudas. Dessutom ljuger han medvetet, då han ger vid handen att antisemitismen skulle vara bärande tema i bloggsfärens allmänna ”kampanj” mot just honom. Det är fullständigt vettlöst.

  (Dessutom rycker han Mattias Svenssons famösa citat ur sitt illustrativt distanserade sammanhang vilket vanställer Svenssons ärende. Också det en medveten lögn!)

  Bo Rothstein: antisemitismens just nu nyttigaste propagandist och provokatör. Och den allmänna debattens evigt återkommande landsplåga.

 4. Kommentar: Jag vill göra övriga läsare uppmärksamma på att de nu raderade inläggen från signaturerna “Hasse” och “Ulf” skrivits av samma person. Båda inläggen är lika formulerade, och båda inläggen kommer från samma IP-adress – 81.233.13.183.

  Jag diskuterar inte med troll och handdockor. Det blir radering, blockering och markering som skräppost direkt när det händer. Jag accepterar inte att man försöker vilseleda andra genom att använda fejkanvändare som ska visa sitt stöd.