Viktigt med naturupplevelser i stan

… Eller är det verkligen så viktigt? Kanske är det stadsupplevelsen som är viktig för den som valt att bo i en stad? Så är det i alla fall för min del. Jag älskar stadens urbana kvaliteer, med ett brett och djupt utbud av shopping, kultur och nöjen. Jag njuter av att vara nära andra människor som delar min passion för det staden har att erbjuda.

Samtidigt uppskattar jag naturen. Jag lägger en hel del tid på stigcykling, och jag tycker även att skogspromenader är riktigt trevliga. Jättebra för att ladda batterierna och samla tankarna, så att säga. Men jag föredrar att uppleva naturen i sin äkta form, och inte som en illusion eller simulering.

Så var gör man då det?

Jo, det, gott folk, gör man faktiskt utanför staden, för det är där den äkta och någorlunda orörda naturen finns. Stockholm har många stora och fina grönområden. Många av dem är i princip är orörda av människan, bortsett från de stigar och vägar som folk rör sig på. Den största nackdelen med stadens naturområden är att de ligger ganska långt ut, och kan vara svåra att nå.

Så varför är det så?

Den främsta orsaken är att staden är så gles och osammanhängande. Stockholm behöver förtätas, både för att behålla sina urbana kvaliteter och för att föra människor och grönområden närmare varandra. Det finns visserligen mycket ”grönt” i både innerstad och närförort, som hjälpt till att skapa den här illusionen av att vi lever i en väldigt grön storstad. Men de små grönområden som finns i centrala lägen är för små för att fungera. Ofta rör det sig om sk impediment, vilket på ren svenska innebär markplättar som inte är användbara för skogs- eller jordbruk. Restytor, alltså. Berghällar och grusgropar är vanliga impediment.

Och dessa gröna fläckar är ofta så små så att de inte i sig fungerar som de grönområden som vissa försöker få dem till att vara. De är små, de är många, och de är spridda över hela staden. Och de fyller ingen funktion.

Vad vi behöver göra är att bättre samla stad respektive grönområden var för sig, utan att de inkräktar på varandra. Vi måste sluta bygga nya bostadsområden mitt i de grönområden som finns kvar idag. Så fort man gör det så upphör grönområdet att fungera som ett sådant, och blir istället till just ett bostadsområde. Och det leder till att staden glesas ut ytterligare. Samtidigt måste vi bli mer villiga att offra de där små gröna plättarna för att bygga nytt på.

Ett grönområde (eller park) på tio hektar har ett mycket högre värde som grönområde än tio gröna plättar på en hektar vardera. Se bara på parker som Rålambshovsparken och Humlegården. Där finns mängder med människor när vädret är bra. Men det är inte lika vanligt med folk som ligger och solar på de små gräsmattorna som finns spridda runt om i staden. De erbjuder inte den sortens avkoppling som vi vill ha när vi besöker en park.

Så förtäta staden, men låt den verkliga naturen förbli orörd.

Jag avslutar med ett par bilder på ett av de senaste tillskotten till staden, Sjöstadsporten:

Annonser

One response to “Viktigt med naturupplevelser i stan

  1. ”Så förtäta staden, men låt den verkliga naturen förbli orörd.”

    Ingen dålig utgångspunkt, faktiskt…