Löpsedel år 2021: ”Slussen har rasat”

Nu är Slussen på tapeten igen. Slussen måste rivas och ersättas med någonting nytt. Bums. Men hela härligheten  hinner nog rasa innan vi kommer till skott. Arbetet med att bygga någonting nytt påbörjas ju aldrig, eftersom vi av någon anledning prompt måste hitta en lösning som alla ställer sig bakom. När det är gjort kan arbetet påbörjas.

Men en sådan lösning kommer vi aldrig att få se.

Varför? Jo, därför att olika människor har olika syn på hur Slussen ska utformas och gestaltas. Majoriteten kommer alltid att vara missnöjd med det förslag man bestämmer sig för. Så blir det när det finns flera alternativ.

Nu har SvD publicerat en slags debattartikel, där Eva Eriksson (konstvetare och arkitekturhistoriker enligt SvD) försöker såga de förslag som nu finns, för att kunna propagera ett förslag som en samling entusiaster står bakom.

Till att börja med innehåller Erikssons argument flera felaktigheter. Bland annat talar hon om att Nouvels förslag kommer att dölja en stor del av utsikten över vattnet, eftersom broarna i förslaget kommer att hamna i vägen. Vad Eriksson missar är att broarna ju redan idag finns där, och skymmer det mesta av utsikten. Du har inte utsikt över Riddarfjärden om du står någonstans från Gamla stan. Broarna skymmer den utsikten. För att blicka ut över Riddarfjärden måste du ut på Riddarholmen.

Men jag ska inte gräva ner mig i Erikssons argument. Alla förslagen är bra, och till skillnad från entusiasternas idé är de faktiskt genomförbara. Nouvels förslag är min favorit, eftersom den lösningen kommer att ge Slussen liv under hela året. Inte bara under våren och sommaren. Och Nouvel är förmodligen den mest meriterade arkitekt som deltar i den här tävlingen, och den som bäst klarar av att gestalta nya Slussen.

Så vad är felet med entusiasternas förslag?

Det är helt enkelt ogenomförbart. Ironiskt nog erkänner Eriksson själv att det handlar om mer än bara estetik. Det handlar ju även om funktion. Men ändå har hon missat att ta upp de problem som entusiasternas förslag medför. Kanske förstår hon inte problemen som gör att stadsbyggnadskontoret avvisar förslaget. Det gör däremot jag.

Kärnan i entusiasternas förslag är att trafiken ska grävas ner i tunnel. Både t-bana och biltrafik. Kanske även järnvägen. Och där fallerar hela idén. Först och främst så är det inte ”bara” att gräva ner tunnelbanan och biltrafiken. Om vi ska flytta ner t-banan måste vi bygga nya tunnlar, som sedan ansluts till det existerande tunnelbanenätet. Det handlar om en sänkning på 20-30 meter, och det gör att vi måste bygga nya stationer för Gamla stan, T-Centralen, Slussen, Mariatorget och Medborgarplatsen. Kanske måste även Hötorget och Zinkensdamm få nya stationer. Det innebär att vi måste stänga av tunnelbanan i centrala Stockholm i flera års tid.

Tunnelbanan, som ju är Stockholms kroppspulsåder!

Inser inte människorna vilket kaos det skulle orsaka? Samma problem har vi med biltrafiken. Visst, klart vi kan bygga tunnlar, men exakt var ska dessa tunnlar anslutas till det existerande gatunätet? Hur mycket måste vi riva för att bygga nya tunnelmynningar på Södermalm och i centrala Stockholm?

I övrigt innehåller inte det alternativa förslaget några trafiklösningar som är värda att nämna. Två små broar som ansluter Gamla stan och Södermalm med varandra. Men sedan då? Inte ens en bro för gående och cyklister finns med, och det har vi däremot med i alla de övriga förslagen. Det handlar ju, precis som Eriksson medger, inte bara om estetik. Det handlar om att skapa en lösning för trafiken.

Jag tycker att det är uppseendeväckande att Eva Eriksson har missat detta.

Annonser

One response to “Löpsedel år 2021: ”Slussen har rasat”

  1. Varför måste alla andra stationer byggas om för att station Slussen sänks? Spår kan byggas med lutning…

    Kommentar: Det finns gränser för hur stor lutning våra t-banevagnar klarar. Och det står inte någonstans att alla stationer måste byggas om. Bara de mest centrala, som all t-banetrafik passerar.