Ska Slussen-frågan någonsin lösas?

Nu är det dags för en ny debattartikel i SvD, där frågan om Slussen återigen tas upp. Den är skriven av Bosse Bergman, stadsbyggnadshistoriker på KTH. Och enligt min personliga uppfattning har Bergman bra mycket mer tyngd och relevans i den här debatten än Eva Eriksson, som i första hand är konsthistoriker – ”design” är inte så banalt att det handlar om snyggt kontra fult. Det missar man ofta i den svenska debatten, eftersom designbegreppet fått en så pass snäv (och felaktig) avgränsning. Och med en inställningen är det lätt att missa helhetsperspektivet i den här frågan.

Det gör däremot inte Bergman, som kritiserar vissa av de mer naiva och verklighetsfrånvända ideer som Eriksson lyfte fram. Bland dessa idéer hittar vi förslag på att gräva ner t-bana och biltrafik i tunnlar. Men samtidigt har Bergman fel när han påpekar att de nuvarande förslagen fokuserar för mycket på trafiken, och för lite på människorna.

Det är tvärtom.

Alla aktuella och seriösa förslag (exklusive de alternativ som går ut på att gräva ner t-bana och biltrafik) bygger på en och samma trafiklösning, utan att förändra den. Istället handlar förslagen om hur det övriga ska gestaltas, och hur människan ska få bättre tillgång till stadsrummet i vad som är en av stadens mest centrala delar. Och det är endast trafikkarusellen som ska förändras. T-banan, järnvägen och motorleden på centralbron behåller däremot sina nuvarande funktioner och utformningar. Sedan tillkommer minst en bro för gående och cyklister, som skapar en direktförbindelse mellan korsningen Götgatan/Hornsgatan och cykelvägen som leder förbi Riddarhuset.

Bron för gående och cyklister är en av de största förbättringarna, eftersom den kommer att få många fler att vilja cykla eller gå när de ska ta sig mellan Södermalm och Norrmalm. Tyvärr är det inte många som inser det än.

Dessvärre är kärnbudskapet i Bergmans artikel ungefär detsamma som i den tidigare artikeln: Man är fel ute med de nuvarande förslagen på Slussens framtida utformning och gestaltning, och att vi bör tänka i andra banor när det gäller Slussen. Och i likhet med föregående debattör verkar han efterlysa ett förslag som gör alla nöjda, för all framtid. Och där har vi det grundläggande problemet med den här ”nya” debatten som SvD av någon anledning försöker få igång:

Det går inte att göra alla nöjda, eftersom olika människor efterfrågar olika lösningar!

Och vi kan inte heller dra ut på väntetiden längre. Det hoppas jag att man inser på Stadsbyggnadskontoret. Slussen håller i skrivande stund bokstavligt talat att rasa ner i strömmen, bit för bit. Och det kommer att ta många år innan den nya lösningen är klar, och hur vi än gör kommer det att bli kaos under byggtiden.

Hur länge till kan vi vänta?

Sluta käbbla, välj ett förslag och sätt igång och bygg!

Annonser

One response to “Ska Slussen-frågan någonsin lösas?

  1. Jan Sjögren

    Alternativ 6, som innebär att T-banan grävs ner, är lysande! Sträckan mellan Gamla Stan och Slussen är ändå snart i behov av omfattande ombyggnad. Alternativ 6 löser flera problem med nuvarande Slussen.

    Kommentar: Att gräva ner t-banan är inte försvarbart. Det är för dyrt, för komplicerat och innebär flera år av kaos när hela t-banenätet i centrala Stockholm måste stängas av. Det är en lösning på ett icke-problem