Nu får det räcka med debatterandet

Här i Stockholm ska man tydligen skapa en helt ny innebörd för begreppet ”långbänk”, när nu ett av de mindre genomtänkta förslagen för Slussens framtida gestaltning ska debatteras.

Ja, det handlar om ett i den långa raden av förslag som går ut på att all trafik ska grävas ner, och så mycket vatten som möjligt ska frigöras. Och nej, det är inte försvarbart. Det är onekligen en intressant vision, men jag ser ingen nytta med den. Det är ett förslag som skapar fler problem än det löser:

1. Tunnelbanan
Tunnelbanan vill personerna bakom det här förslaget gräva ner i tunnlar, som går under vattnet. På så vis ska man frigöra en del vattenyta.

Då vill jag gärna ha svar på ett par frågor. Först och främst, hur mycket av t-banenätet tvingas vi bygga om? Tänk på att det innebär att tunnlarna sänks med kanske 30 meter. Det kommer att kräva en ny station för Slussen. En ny station för Gamla stan. Förmodligen krävs det även för T-Centralen nya stationer, för att hantera nivåskillnaden. Mariatorget måste byggas om. Kanske även Zinkensdam. Samma sak gäller för station Medborgarplatsen, som ligger väldigt grunt. Skanstull klarar sig kanske.

Hur lång tid kommer detta att ta? Vad kommer det att kosta? Hur kommer trafiken att fungera när vi under flera års tid stänger av tunnelbanan i centrala Stockholm, dvs den stora kroppspulsådern för passagerarströmningarna? Var ska vi bygga uppgångar för tunnelbanan i Gamla stan? Hur ska kopplingen mellan Saltsjöterminalen och t-banan fungera?

Finns det överhuvudtaget några rationella skäl för detta projekt?

2. Centralbron
Även Centralbron ska alltså grävas ner i tunnel. En tunnel som hamnar djupt. Och en tunnel kräver tunnelmynningar. Var ska dessa tunnelmynningar byggas? Vad kommer vi att få riva för att bygga dem, på Södermalm respektive i centrala Stockholm? Vad kommer det att kosta? Hur lång tid kommer det att ta?

3. Vinden
Om vi river broarna skapar vi ett lågt och vindpinat näs mellan Södermalm och Gamla stan. En plats där vinden får fritt spelrum hela vägen från Nacka strand till Ekerö. Det kommer att bli en ogästvänlig plats året runt, som många håller sig undan. Det är inte kul att sitta i hård blåst, även om det är sommar och sol. I synnerhet inte om det är fråga om kylig sjö- eller havsbris.

4. Fotgängare och cyklister
Hur kommer det här förslaget att binda samman Södermalm med Gamla stan med City för de av oss som föredrar att gå eller cykla i stan? Jag ser inga broar som skapar det sambandet. Är det meningen att vi ska tvingas ta omvägen runt Mynttorget?

Alltså, vad har vi att vinna på det här förslaget?

Med ”vi” menar jag Stockholmarna i stort, inte bara en liten grupp människor som tycker att det är viktigare med en fri vattenyta vid Slussen, än en lösning som faktiskt skapar samband mellan stad och människor.

Jag tror att det vore bra om fler såg det här förslaget som vad det är. Nämligen en naiv och orealistisk vision som inte kommer att fungera i verkligheten.

Annonser

3 responses to “Nu får det räcka med debatterandet

 1. Personligen är jag för varje förslag som lägger tunnelbanan och centralbron (båda styggelser) i tunnel hur mycket det än kommer att blåsa. Man kan ju använda Nouvels förslag att bebygga en av Slussenbroarna, så får vi lite vindskydd, om det behövs?

  Kommentar: Som sagt, visa mig ett sådant förslag som är genomförbart och ekonomiskt försvarbart, så ska jag ta det på allvar. Nouvel är annars det bästa alternativet, eftersom det fokuserar på funktion och ändamålsenlighet.

 2. Bäst vore väl o öht göra något överhuvudtaget. Varför fem nya förslag till slussen, när det fanns två förut? Och hur många det nu funnits före dem.

  Problematiken att inte få tummen ur och satsa på någon ersättare till Slussen, brukar jag ha som paradargument här i Karlstad, varför man inte skall debattera en sak allt för länge, och inte vela allt för mycket. Decennier innan något ens beslutas är lite väl lång tid, snart kan man räkna det i halvsekel 😉

 3. Tänk dig ett obrutet gångstråk ända uppe från Tegnergatan ner till Medborgarplatsen. Vilken attraktion (även alla kalla, blåsiga och regniga dagar)! Så här skulle det kunna se ut:

  http://www.glittra.com/nyaslussen/index.html

  Kommentar: Jag gillar konceptet, men det vore för kontroversiellt för att gå igenom. Det närmaste vi kan hoppas att komma är nog Nouvels förslag, som i grund och botten bygger på samma tankar, nämligen att binda samman stadsdelarna med vind- och väderskyddade promenadstråk.