Skönhetsrådet ser samband som inte finns

Det här blir lite av ett sidoinlägg i Slussendebatten, som främst handlar om det här inbillade sambandet mellan Mälaren och Saltsjön. En föreställning som är vanligt förekommande hos många Stockholmare, även hos skönhetsrådet.

Problem: Det finns inget sådant samband. Det är avskuret av Centralbron och t-banan i väster, och utsikten blockeras av Slussens motorvägsramper i öster. Trots det så skapar sig många människor en sinnebild som gör gällande att man från Slussen har obegränsad utsikt över både Riddarfjärden och Stockholms ström.

Men det är bara när man står uppe vid räcket ovanför t-banebron som man har någon utsikt värd att tala om.

I övrigt är det dåligt med just utsikten från Slussen. Men många tror att den ser ut enligt bilden nedan:

dsc005471

Den här bilden är dock inte tagen vid Slussen. Utan vid den västra uppgången till Gamla stans t-bana, strax nedanför Centralbron. Utsikten ser i själva verket ut ungefär som på den här bilden:

dsc00545

Jag tycker personligen att det är en ganska trevlig vy. Jag har ingenting emot broar. Men någon utsikt över Riddarfjärden har man inte. Den blockeras effektivt av de båda broar som står där. Samma sak gäller utsikten österut. Har man från Slussen obegränsad utsikt över Saltsjön? Jo, förutsatt att man står vid räcket ovanför bussterminalen. Och den utsikten kommer inte att förändras med något av de förslag som nu finns med i tävlingen. Men för de flesta är utsikten österut någonting i den här stilen:

dsc00546

Det ser förvisso trevligt ut med alla ljus. Men det stora betongschabraket blockerar utsikten. Ännu ett samband som inte existerar.

Tyvärr har nog skönhetsrådet missat att ta hänsyn till hur saker och ting verkligen förhåller sig. De talar om samband mellan Mälaren och Saltsjön. Ja, men det är ju sådana vi talar om att skapa, med visionära förslag som Nouvels, där vi får en park och mötesplats på den bästa utsiktspunkten i området – nämligen ovanpå den nuvarande Centralbron. Där kommer vi att ha obruten utsikt över både Mälaren i väst, och Saltsjön i öster.

Och det är utifrån det som stadsbyggnadskontoret bör göra sina ställningstaganden. Jag hoppas att de har mod och förstånd att köra över skönhetsrådet i den här frågan.

Dessutom är det en fråga om funktion. Att öppna området åt både öster och väster kommer att göra platsen till ett lågt och vindpinat näs som blir ogästvänligt året runt. De nuvarande broarna fungerar som vindskydd, och Nouvels förslag skulle förstärka det skyddet. Och det skyddet behövs, eftersom vinden annars får fritt spelrum hela vägen från Ekerö till Nacka. Vilket skulle skrämma bort fotgängare och cyklister.

Annonser

One response to “Skönhetsrådet ser samband som inte finns

  1. Kauno Grönberg

    Det enda förslag som kommer att försköna och förbättra Slussen är ”Ny syn på Slussen” som är ett alternativförslag där man blir av med samtliga broar utom järnvägsbron frilägger vattenytorna. Se sista förslaget i bildspelet, som dock inte gör förslaget rättvisa.

    Kommentar: Inget av de alternativa förslagen skulle fungera. När jag ser ett sådant som förklarar hur vi löser problemen med tunnlar, tunnelmynningar, liksom tunnelbanan, och dessutom kan motivera kostnaden, ska jag ta det på allvar. Annars handlar det bara om drömmar och visioner, som skapar fler problem än de löser.