För vem bygger vi det nya Slussen?

Och varför gör vi det? Det enda vi vet är att den nuvarande konstruktionen inte kommer att finnas kvar länge till. Förhoppningsvis är den riven inom några år. Annars har den rasat av sig själv, vilket kan kosta en del liv. Slussen är nämligen fallfärdig. Vatten har trängt in i betongen, som nu vittrar sönder. Armeringen är sönderrostad. Att restaurera och bevara går inte, det alternativet finns inte ens på kartan. Slussen är en del av staden som har drabbats av kallbrand, och kallbrand går inte att bota. Amputation är enda utvägen.

Tyvärr verkar många ha svårt för att ta till sig det.

Men om vi nu kan enas om att Slussen kommer att försvinna är vi nog samtidigt lika ense om att någonting nytt behöver byggas som ersättning. Men vad? Vi behöver tänka ut en lösning som är ändamålsenlig. Precis som man gjorde när Slussen en gång i tiden byggdes, då man lyckades träffa mitt i prick. Slussen byggdes på rätt plats, av rätt anledning, den byggdes för rätt målgrupp, och den byggdes framför allt vid rätt tidpunkt.

För att återigen lyckas med det konststycket måste vi tänka oss in i den framtida stockholmarens behov och önskemål. Vi måste förstå hur staden ser ut och fungerar när den framtida Slussen ska existera, så att den hamnar rätt i tiden. Det handlar om dagens unga människor, och de som tar fram den nya lösningen måste förstå dem. Tror du att den här gruppen förstår vad dagens ungdomar och framtidens stockholmare har för önskemål och behov?

De har gott om meriter inom arkitektur och stadsplanering. Jag tvivlar inte på att de är väldigt erfarna och kunniga inom sina respektive gebit. Men man verkar glömma bort att det handlar om äldre människor som var aktiva för flera år sedan. Människor som inte längre blickar framåt, eller ser till de kommande kraven som staden och Slussen måste leva upp till. Utan människor som hellre vill minnas Slussen och Stockholm för vad de en gång var. En stad som inte längre finns.

Ändå anser vissa att deras förslag, ”Ny syn på Slussen”, förtjänar ett seriöst övervägande. Men de har i själva verket tagit fram ett förslag som bara passar dem själva – tunnelbanan och Centralbron grävs ner i tunnlar. Stationerna Gamla stan och Slussen slås ihop till en enda. Den stora Saltsjöterminalen förlorar sin smidiga koppling till t-banenätet. Och tunnelbanan, liksom staden och länet i övrigt, kommer att lamslås av trafikkaos under de år det tar att bygga den nya Slussen.

Och detta kommer då att ge oss ett område fritt från broar och kollektivtrafik. Kanske även från fotgängare och cyklister, eftersom de också drabbas och får ta alternativa vägar. Men vi får en miljö där man som pensionär kan sitta och ta det lugnt och beundra staden under det korta sommarhalvåret, utan att störas av onödigt mycket liv eller rörelse.

Men hur bra passar den lösningen för den majoritet stockholmare som studerar eller arbetar?

Ska inte Slussen byggas för dagens och framtidens unga, som i första hand behöver bra kommunikationer och kollektivtrafik? Eller för de människor som valt storstaden för att de söker ett urbant stadsliv, med mycket liv och rörelse?

Slutsatsen är att ”Ny syn på Slussen” inte får många rätt. Skapad för fel målgrupp. På fel sätt. Av fel anledning. Och vid fel tidpunkt. Fel, fel, fel och åter fel. Det är inte den lösningen Stockholm behöver. Lika lite som att staden behöver en kopia av dagens Slussen, som inte heller ligger rätt i tiden.

En övervägande del av förespråkarna för lösningar som ”nybyggt bevarande” eller ”gräv ner allt i tunnlar” är äldre människor. Ändå handlar det om en lösning som står klar först om 10-15 år, förutsatt att projektet kommer igång snart.

Är det verkligen sunt att låta Slussens framtid avgöras av människor som inte själva kommer att få se den?

Annonser

One response to “För vem bygger vi det nya Slussen?

  1. Tja. Vad kan man säga annat än: Klockren analys. Jag kan bara instämma.