Tankeexperiment: ”byggväxling” för Klarakvarteren?

Staden får kanske ett nytt höghus ovanför nedgången till den nya Citybanan, en ”nästan-skyskrapa” på 20-30 våningar. Personligen är jag för idén, och tycker att det är trevligt med lite höga byggnader i centrala Stockholm. Och det enda som staden kommer att förlora är den låga delen av Hotel Continental vid Vasagatan, där det nya höghuset ska byggas. Ingenting jag kommer att sakna, i alla fall. Det finns emellertid farhågor om att en sådan byggnad skulle blockera vyn mot Klara kyrka. Det är förvisso sant, men det är bara i en vinkel som vyn blockeras. Samtidigt får ju den nya byggnaden en fantastisk utsikt över just kyrkan och kyrkogården.

Dessutom öppnar det nya möjligheter, som kan ge staden en fantastisk vy över kyrkan.

En så pass stor byggnad innebär även att området får ett rejält tillskott av yta. Ytan kan användas för bostäder, kontor eller hotellverksamhet. Förhoppningsvis blir det en jämnt fördelad mix. Och då ser jag en chans till en slags ”byggväxling”, där vi i gengäld river någonting som redan står i staden. Jag tänker främst på de låga skivhusen som effektivt skär av Klara kyrkogård från Klarabergsgatan, och som innehåller relativt lite yta jämfört med det som man planerar att bygga i staden. De på bilden nedan, alltså:

dsc00576Dessa låga byggnader tillför inte mycket för stadsrummet, och innehåller ganska lite kontorsyta.

dsc00577Det enda öppna utrymmet mellan dessa byggnader är Nils Ferlins plats, där man når kyrkogården. Vore det inte bättre med en kyrkogård/park som öppnar sig mot gatan, och tillför både ljus och grönska till stadsrummet?

Skälet är att jag tycker att vi ska frilägga Klara Kyrka, som jag anser vara en av stadens vackraste byggnader, med sitt karakteristiska torn och kantiga tegelgotik. Det är en byggnad som staden borde få se mer av. Och då är det synd att ett par så pass futtiga små kontorshus ska få blockera den vyn.

Husen ovan innehåller visserligen en del caféer och butiker i bottenplanet, men vore det inte trevligare med ett öppet torg ut mot Klarabergsgatan? Någonting som gör det till en plats som man gärna uppehåller sig vid? De flesta skyndar bara förbi, på väg till eller från Centralstation/Cityterminalen. Genom att riva dessa hus kan vi dessutom renodla det som återstår av Klarakvarterens karaktär, och frilägga det som återstår av den gamla bebyggelsen här:

dsc00579Denna annars så öde bakgata kan kanske få nytt liv om byggnaden till vänster försvinner, och slutar att blockera kyrkogården?

Jag är normalt sett inte särskilt pigg på att riva i stan. Men just dessa byggnader tycker jag våldför sig på det visuella i stadsrummet. Den yta som frigörs kan då lämnas öppen, med undantag för ett par små paviljonger för caféverksamheten. Samtidigt kan vissa av byggnaderna i närområdet förses med ett par extra våningar.

Omdaningen av själva Klara ska ske enlig nedan:

klara_nuKyrkan idag, med de båda skivhusen som skär av Klarabergsgatan från kyrkogården.

klara_bortHusen, markerade i orange, rivs.

klara_klarKyrkogården omvandlas delvis till park, som dras hela vägen fram till Klarabergsgatan, där det blir ett litet torg, och med mindre paviljonger för vissa butiker samt caféverksamhet.

Det här är inget färdigt förslag, utan mest bara en tanke från min sida. Men jag tror att staden skulle tjäna på att göra sig av med vissa av de mindre meningsfulla byggena från omdaningarna på 50-, 60- och 70-talet.

Vad tycker du?

Uppdatering:
Nu har det kommit in en del input från andra håll, med förslag på vad ytan framför kyrkogården kan användas till. Kanske vore det en bra idé att där lägga en framtida nedgång till T-Centralen (som ju faktiskt behöver en sådan även på mitten, för jämnare spridning av passagerarna i t-banetågen), som kan ansluta till den framtida spårvagnslinjen som är planerad att dras via Klarabergsgatan bort mot Centralen.

Det skulle eventuellt innebära att det även skapas en ny avgångshall, som kanske t o m kan anslutas direkt mot de redan existerande (förutsatt att vi tar hänsyn till nivåskillnaderna, de ligger ju olika djupt), och öppnar en vind- och väderskyddad passage mellan Vasagatan och Sergels torg.

Vidare kan vi i det norra hörnet av kyrkogården bygga ett ganska högt men smalt hus, för att balansera stadsbilden en aning, och ordna utrymme för olika verksamheter, som butiker caféer, och liknande. Gravkoren och mausoleerna som idag ligger vägg i vägg med den gamla kyrkogårdsmuren skulle få sina baksidor frilagda, mot vilka man då kan bygga de paviljonger som ska ha plats för den nu existerande café- och butiksverksamheten.

Även Hotel Continental borde kunna knytas samman bättre med Klarabergsgatan och Klara Västra Kyrkogata, genom att en del av deras lokaler öppnas ut mot gatan, för t ex butiks- och caféverksamhet. Kanske kunde även Åhléns bindas samman bättre med Klarabergsgatan, i nuläget finns det ju bara tre ingångar att tala om, vilket är lite för en så pass stor och långsträckt byggnad.

Annonser

5 responses to “Tankeexperiment: ”byggväxling” för Klarakvarteren?

 1. Jag tycker det ser ut som ett alldeles utmarkt forslag. Som det ar idag ar Kyrkan mest innestangd och det tycker jag ar valdigt synd. Bra jobbat!!!

 2. Bra tänkt!

  Hela city skulle behöva en uppfräschning, det finns alldeles för många mindre meningsfulla byggen från 50-, 60- och 70-talet. Gör om, gör rätt.

 3. Helt rätt. Klarabergsgatan är tyvärr Stockholms fulaste gata och samtidigt en av stans centralaste adresser. Ditt förslag tillsammans med uppfräschning av omkringliggande fastigheter skulle ge mycket.

 4. Bra tänkt med ”byggväxling” det skulle försköna Stockholm samtidigt som det sker en förtätning på ett utmärkt sätt.
  Byggväxling skulle förslagvis möjliggöra en optionsrätt motsvarande den lämnade BTA i den rivna fastigheten och erhållande av ny BTA yta i den nya mera effektiva byggnaden. Tänk vilka nya vyer Stockholm skulle få. Dina utmärkta förslag som visas på bild är lätt att ta till sig.
  Kan det finnas några inbyggda ”tvärstopp”?

  Ett extra plus är att få ekonomin att snurra igång på rivnings- och i byggsektorn – inte illa.

 5. Trevligt med en del positiv feedback! 🙂 Kommer att fortsätta att kråka ner mina idéer, fast det får kanske bli som en egen blogg.