Dåligt beslut, landstinget!

Karolinska sjukhuset ska byggas ut. Hela området ska fräschas upp och moderniseras, och överlag bli bättre. Men det finns ett problem, nämligen de boende i ett av de hus som behöver rivas. De vill inte flytta hur som helst.

Missförstå mig nu inte. Jag ser inte de boende i sig som problemet. Men hanteringen av den här frågan kan ställa till problem längre fram. Landstinget vill enligt DN tvångsinlösa fastigheten, och mer eller mindre slänga ut de boende i anvisade bostäder som de kanske inte är nöjda med. Om det stämmer är det fråga om ett väldigt dumt och klumpigt agerande från landstingets sida. Jag skulle nästan vilja beskriva det som inkompetens på högsta nivå.

Varför?

Jo, därför att det i en sådan här fråga bör vara så enkelt att de som drabbas och måste flyttas ska hållas skadelösa. Att tvingas flytta från den bostad man haft i flera år är inte alltid så lätt. Om man tvingas till det så bör man väl rimligtvis inte behöva acceptera ett sämre läge och högre boendekostnader? Men så är det visst inte i det här fallet. De som tvingas flytta kommer att hamna i andra områden, och få betala betydligt mer för sitt boende än de nu gör.

Klarar landstinget verkligen inte av att lösa den här frågan på ett smidigare sätt? Kan de boende verkligen inte erbjudas likvärdiga bostäder till ungefär samma hyra, i ett närliggande område? Vi talar ju om Stockholm och Solna, två av landets mest tätbefolkade städer. Så tätbefolkade att de borde vara kapabla att faktiskt ordna fram ett hundratal lägenheter åt de berörda, förutsatt att det inte behöver ske bums. Men över några månaders tid?

Jag önskar att landstinget tänkte lite längre än bara expropriering. Staden växer och utvecklas. Det är bra. Det är t o m jättebra. Men det sker inte utan motstånd. Vi bär fortfarande på olika trauman. Bl a efter klara-rivningarna. Att riva någonting är inte helt okontroversiellt i den här staden. Att dessutom göra det på ett sätt som drabbar vanliga ”gräsrötter” kan röra upp en hel del känslor, vilket kan äventyra andra och framtida stadsbyggnadsprojekt.

Så snälla landstinget, tänk om. Försök att lösa det här på ett sätt som håller de boende skadelösa.

Annonser

3 responses to “Dåligt beslut, landstinget!

 1. Jag tror att man med lite ansträngning (och fler våningar) hade kunnat bygga sjukhuset utan att behöva riva kåken. Och låtit byggnaden underordna sig den nya kvartersstrukturen.

  Då hade området norr om sjukhuset fått en större befolkning och eventuellt mer liv.

 2. ”inkompetens på högsta nivå” säger jag också.

  Och tänk dessutom på att det INTE är själva sjukhuset som ska byggas här utan ett forskningslabb !! prioritera möss före människor. Det är landstingets klumpighet i korthet.

 3. Tog utskrift på din text igår. Läste och spred bland grannarna, funderade. Trodde att denna person måste vara en senior-politiker, en insider. – Hann först idag kolla och såg att du är 30 +, ungdom. Grattis till mogna åsikter.

  Du kan komma ännu ett steg längre: när du insett hur illa landstinget skött sig – vem säger att planeringen annars är så välskött och proffsig? Varför finns det inget alternativ till bostadsrivning? En plan B.

  Tyvärr stavas förklaringen till att plan B saknas – (om den verkligen saknas): elitens (politikers och de höga tjänstemännens) arrogans och prestige. Bristen på verklig demokrati. Endast det kan förklara att man kan komma på tanken att placera ett forskningslabb – som lika gärna kan stå 50 meter åt annat håll – på platsen för 103 familjers hus och HEM.