Varför inte låta folket avgöra?

Det bråkas vidare om kärnkraftens framtid. Nu vill oppositionen ersätta den i takt med att det dyker upp förnyelsebara energikällor som klarar av vårt energibehov till en vettig kostnad. På ren svenska betyder det att kärnkraften blir kvar tills vidare. Och det tycker jag är bra. Kärnkraften har starkt stöd bland vanligt folk.

Kanske borde folket få säga sitt i den här frågan?

Den sk folkomröstning som hölls 1980 innehöll tre olika avvecklingsalternativ. ”Avveckla nu”, ”avveckla snart”, eller ”avveckla lite senare” hade folk att välja på. ”Behåll kärnkraften” fanns överhuvudtaget inte som valmöjlighet. Ändå hänvisar avvecklingsförespråkarna i tid och otid till att folket – för snart 30 år sedan – röstat ”för” en avveckling.

Annonser

16 responses to “Varför inte låta folket avgöra?

 1. Helt riktigt! Eftersom beslutet om omröstningen föranleddes av Harrisburgolyckan, liksom efter Tjernobyl en tid då kärnkraft var mindre populärt, så var det inte taktiskt för någon linje stödja utbygnad av kärnkraft, alla alternativ var för avveckling. Det alternativ som vann, linje 2, förespråkade att alla energianläggningar av större betydelse skulle ägas av staten, det bestämdes också av riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Alla parter i omröstningen lovade att valresultatet skulle respekteras. Det mest kärnkraftsliberala alternativet, linje 1, som företräddes av moderaterna, fick 19% av valdeltagarnas röster, en knapp femtedel.

  Det som har hänt nu är att kommersiella aktörer tillåts bygga ut det befintliga nätet. Ett alternativ som inte ens fanns i omröstningen.

  Du som vurmar så för demokrati Mange, oavsett vad du tycker om energifrågan i övrigt, anser du att detta är att ”respektera” valresultatet?

  Jag gratulerar dock att det blir som du och det du kallar ”vanligt folk” tycks vilja ha det.

  Överkursfrågan:

  Vad betyder ”vanligt folk” och kan du ge exempel på ”inte vanligt folk” (förutom kungen och DiLeva)?

  Kommentar: Än mer intressant vore att höra din definition. ”En pöbel av lekmän” som ska hålla tyst i frågor de inte förstår, eller någonting i den stilen?

 2. Cilla: Omröstningen hölls för snart tre decennium sedan. Själv var jag tre år gammal då. Sedan dess har kärnkraften genomgått en kraftig teknisk utveckling och klimatfrågorna fått en helt annan position på agendan. Världen ändras, vi med den. I demokrati ingår att den som idag lever och verkar i världen är med och bestämmer. Inte de som redan är döda. Och det är ju faktiskt så att gansak många av de som röstade 1980 inte längre finns i livet.

 3. Jag frågade om du tycker att valresultatet respekterats.
  I en demokrati ingår att man rättar sig efter demokratiskt fattade beslut. Lovar man något ingår det att man inte bryter mot sina löften. Är vi överens om detta? Jag ber er igen att bortse från energifrågan, även om det kanske är omöjligt för er.

  De flesta som levde i Hiroshima 1945 är också döda. Skall vi glömma dem också, Gardebring?

  Vad jag tycker om demokrati är inte så viktigt just nu. Konsekvens är betydligt mer relevant.

 4. Cilla:
  Att jämföra folkomröstningen om kärnkraft 1980 med den fruktansvärda tragedin i Hiroshima tycker jag visar på synnerligen dålig smak.
  Jag har besökt Hiroshima Peace Memorial Museum, och det var utan tvekan en av de starkaste upplevelser som jag har varit med om under mitt 32-åriga liv. Att faktiskt stå där, på plats i Hiroshima, och titta på Atombombsdomen. Jag skulle aldrig komma på tanken att jämföra det ojämförliga lidande som dessa människor var med om med en diskussion om huruvida ett 30 år gammalt folkomröstningsresultat ska respekteras eller ej.

 5. Jag har förstått att det ni kallar retorik går ut på att inte besvara raka frågor.

  Jag ville visa att man inte skall förringa lärdom från döda människor. Att Hiroshima också handlar om atomkraft får vi se som en kausalitet i sammanhanget.
  Demokrati hittades på av folk som varit döda i tusentals år.

  Frågan är om ni tycker att det är förenligt med demokratisk princip att fatta ett beslut genom folkomröstning och sedan totalt strunta i det? Oavsett vilka hänsyn som ligger bakom borde väl denna princip rimligtvis övertrumfa allt för att ha legitimitet?

 6. Cilla:
  Jag ser inte riktigt vilken fråga det är jag ska besvara. Jag menar att kraftigt förändrade omvärldsvariabler kombinerat med det faktum att omröstningen hölls för tre decennier sedan, toppat med det faktum att det inte ens existerade ett ja-alternativ, påvisar att det är läget att ompröva tidigare beslut. Det finns också ett entydigt opinionsläge som visar på stort stöd för en sådan linje. Det blir inte så värst konstruktivt att krampaktigt hålla kvar i gamla beslut när de dels inte är praktiskt genomförbara (vi kan inte dra ur pluggen på våra kärnkraftverk hur gärna du än vill) och omvärlden ser radikalt annorlunda ut än den miljö som beslutet fattades i.
  En gång i tiden sågs homosexualitet som en psykisk sjukdom i Sverige. Med sitt sätt att resonera respekterar vi inte tidigare fattade beslut när vi ändrade på detta. I Sverige ändrades lagstiftningen så att homosexualitet inte längre ansågs som en psykisk sjukdom 1979. Ett år innan kärnkraftsomröstningen.

 7. Ja men käre Anders, varken detta eller tvångssteriliseringen var beslut av folkomröstning. Lika lite som att jorden var platt eller att man brände häxor. Vilket uselt exempel. Jag kan som kuriositet berätta att de som uppfann demokratin också tyckte att samkönat sex var ok, med småpojkar helst.

  Inget parti var vid omröstningen villiga att företräda ett uttalat JA, vilket var ett resultat av den representativa demokrati vi tillämpar, då som nu. Vi hade ju inte heller Rubel som alternativ i Euroomröstningen.

  Du tar återigen upp omkringliggande frågor, energi, milör etc. Jag talar enbart om demokratiaspekten, den du och Mange försvarar i vissa fall, men, uppenbarligen, förkastar i andra fall?

  Jag anser mig inte vara en expert på varken energi eller miljöfrågor, jag anser inte heller att folkets genomsnittliga åsikt vid en viss tidpunkt skulle vara rätt.

 8. Cilla, det är väl ingenting konstigt i att ifrågasätta resultatet av en riggad omröstning som genomfördes för flera årtionden sedan?

  Skulle du acceptera att vi införde euro som valuta, om det var för att följa resultatet i en omröstning där alternativen var ”inför nu”, ”inför om ett år” och ”inför om tre år”, medan ”inför inte euro som svensk valuta” inte fanns med?

  Vi har inte röstat om kärnkraften. Vi har röstat om formerna för dess avveckling. Kanske borde vi i första hand rösta för om vi ska avveckla den överhuvudtaget?

 9. ”Riggad”? Som jag sade innan: Folkomröstningen skedde under former som bestämdes i demokratisk ordning. Det var ingen dold konspiration som låg bakom, möjligen viss opportunism från de som var mest för.

  Jag skulle glatt acceptera att införa som vad som helst som valuta, eller t.o.m skrota hela det ekonomiska systemet, om de som visste något om saken ansåg att detta vore för vårt bästa. Jag skulle vara tacksam om jag slapp att ägna dessa frågor en tanke utan kunde lita på att de sköttes av någon med större kompetens än du och jag.

  Men det är självfallet totalt oförenligt med demokratisk princip. Så länge vi lever med den skall vi väl hålla oss till det, eller?

 10. Cilla:
  Så, om vi på demokratisk väg bestämde att alla småflickor som inte bär slöja ska stenas till döds, så skulle du inte se några problem med det?
  Och om inte, var drar du gränsen, och vilka premisser använder du för att dra denna gräns?

 11. Läs igen vad jag skrev i mitt senaste inlägg Gardebring.
  Trodde du att jag menade dig när jag skrev ”de som visste något om saken”?

  Du klagade tidigare på osmakliga exempel, var ditt senste exempel mer i din smak?

 12. Cilla:
  Vem du svarade till är oviktigt, eller menar du att det bara är den du ifrågasätter som i sin tur får ifrågasätta dig?
  Jag tycker inte att mitt jämförande exempel var osmakligt, snarare är det illustrativt för resultatet av den tes som du försöker driva. Det är således din tes, och det slutliga resultatet av den, som är problematisk. Du jämförde bombningen i Hiroshima med en folkomröstning. Jag illustrerade blogg problematiken i den tes du försöker att driva.

 13. Anders Gardebring, tro inte att du kan få mig att tappa fattningen pga din spelade enfald. Naturligtvis var det dig jag svarade, det var inte vad jag menade.

  Jag har inte jämfört Hiroshima med folkomröstning. Jag har heller aldrig sagt mig vara en förespråkare av demokrati.

  Det är du som vurmar för demokrati och kastar sten. I glashus (om du ursäktar vitsigheten).

  Innan du studerar demokratiska principer kanske du borde kasta ett getöga på elementär satslogik? Sedan borde det vara fritt fram ut och blogga!

  Fridens från Cilla

 14. Cilla: Du tillför inget nytt i din senaste post, så jag ser ingen anledning att tillföra något jag heller. Mina ursprungliga frågor kvarstår, och de förblir obesvarade.

 15. Anders, som jag förstod det har dina frågor handlat om riktigheten i att ändra demokratiskt fattade beslut i skenet av ”kraftigt förändrade omvärldsvariabler”. Det jag velat diskutera är hur demokratiska principer skall tillämpas, oaktat dessa variabler.
  Mitt intresse gäller heller inte i första hand sakfrågan om kärnkraft är bra eller dåligt.
  Det är antagligen båda delar, varken du eller jag vet tillräckligt för att uttala oss säkert. Det enda vi har att komma med är mer eller mindre ogrundade åsikter.

  Frågan är om dessa åsikter skall ha legitimitet i beslutsfattandet?
  Som jag förstått det så tycker du det ibland och ibland inte. Men jag kanske har läst dig fel?

  Mange kallar till ny omröstning, i demokratins namn, men vill samtidigt ogiltigförklara den gamla. Tillsynes en omöjlig ekvation.

 16. Cilla: Det jag menar är att din inställning är ohållbar. Vi kan inte för all framtid alltid respektera de beslut som en gång fattats. I demokratin ingår att ständigt ompröva och utveckla våra ställningstaganden. Nya människor röstas fram. Människor med andra värderingar och andra åsikter. Dessa människor röstas fram som ett resultat av just den demokratiska processen. Som i fallet homosexualitet. Jag anser inte att du har bemött denna grundläggande frågeställning från mig i dina svar, som istället utkristaliserar sig vidare i en pseudodiskussion vars primära syfte verkar vara att undvika den grundläggande sakfrågan.

  Jag har läst ganska mycket om kärnkraft, och den utveckling som pågått och pågår inom området, där både PBM och Torium-reaktorer är exempel på intressanta utvecklingsområden.
  PBM-reaktorer kan inte få härdsmälta (fysiskt omöjligt) och Torimreaktorer har potential att både effektivsera energiuttaget jämfört med uranreaktorer, och producerar dessutom avfall som blir ofarligt på en bråkdel av den tid som det tar för avfallet från dagens reaktorer att bli ofarligt.

  Är det faktorer som gör att jag tycker att det finns skäl att titta på modern kärnkraft? Ja. Det är det.

  Att idag motsätta sig kärnkraft på basis av de reaktorer som vi idag har i Sverige, är att jämföra med att motsätta sig en modern elbil eftersom en Volvo PV 444 av 1954 års modell släpper ut koldioxid.