Hoppet lever vidare

Den som ska genomföra en statskupp har en checklista att gå efter. Först av allt måste man ta kontroll över informationsflödena i landet. Förr i tiden innebar det att man tog kontrollen över massmedia. Tidningar, radio och TV, det som vi idag kallar för gammelmedia.

Varför ta kontrollen över media? Jo, för att snabbt kunna lugna ner folket och förmedla en bra bild av det som sker. Annars kan det sluta med en kontrarevolution direkt efter den egna kuppen. Så det första kuppmakaren gör är att via tidningar, radio och TV tala till folket, så att pöbeln håller sig lugn.

Så gick det till förr i tiden.

Nu är det inte längre riktigt så enkelt. Det finns nämligen en joker i den här leken. En joker med namnet ”Internet”. En joker som inte låter sig kontrolleras från en central punkt.

Glädjande nog blev det idag ett slags nej för telekompaketet. Fildelare ska inte godtyckligt kunna stängas av, operatörer ska inte godtyckligt kunna censurera den elektroniska trafiken, stat och myndighet ska inte kunna styra innehållet. Ja, om allt går vägen, alltså. Dessa skrivelser finns nu med i telekompaketet.

Kanske ska vi se detta som ett tecken på att fler inser att det finns krafter inom näringsliv, politik och massmedia som vill inskränka yttrandefriheten genom att styra och begränsa folks möjlighet att kommunicera fritt. I dessa människors bild av ett idealsamhälle existerar inte den dubbelriktade kommunikation som vi idag tar för given, eftersom den inte går att styra eller kontrollera. De ser hellre en återgång till 80-talet, där enkelriktade etermedier står för all informationsspridning. Genom att göra informationen enkelriktad försvinner vanligt folks möjligheter att offentligt ifrågasätta och kritisera det som sägs och skrivs i massmedia. Och då kan folket inte heller organisera sig för att protestera, som i somras när FRA-lagen var på tapeten. Det här uppskattas inte av vissa människor inom politik och massmedia.

Men vilka är de egentligen? Frimurarna? Tempelherrarna? Onda varelser i kåpor som ägnar sig åt märkliga ritualer bakom stängda dörrar?

Nej, det handlar om i allra högsta grad normala människor inom politik och massmedia. Människor som inte klarat av omställningen till dagens fria kommunikation där allt och alla har möjligheten att komma till tals. De ser sin makt som hotad, och försöker på alla sätt och vis behålla den.

Tragiskt nog inser de här människorna inte själva vad de håller på med.

Generationer av människor har slagits för den åsikts- och yttrandefrihet som vi tar för given. Den friheten ska vi inte släppa ifrån oss utan strid. På Internet är ordet fritt. Verkligen fritt. Ingen har monopol på det fria ordet på Internet. Inom gammelmedia råder ett oligopol. Flera aktörer delar på det fria ordet, men ingen utomstående kan egentligen komma till tals utan de etablerade mediernas välsignelse. Det i sig borde väl visa hur viktigt det är med ett fritt Internet.

Den utvecklingen skrämmer tydligen vissa till den grad att de vill inskränka vår yttrandefrihet. Det är inte bra. Men samtidigt verkar det som om fler och fler börjar inse att det faktiskt finns ett reellt hot mot yttrandefriheten. Det är bra. Det visar att folk förstår att friheten måste försvaras, även på Internet.

Gammelmedia: DN, DN, Aftonbladet

Bloggat: Opassande, Aftonbladet

Annonser

Kommentarer inaktiverade.