Dags att ta debatten?

Nu har det dykt upp ännu en debattartikel som lovprisar Slussen. I vanlig ordning handlar det mest om en salig röra av tyckanden och felaktigheter. Någonting annat är ju inte att vänta av den som upplever Slussen som en ”genial” (och i vissa uppseendeväckande fall TRIVSAM) lösning. Men artikeln har en poäng: stadshusets tystnad.

Hur rullar man bäst ut röda mattan för populister och missnöjespartier? Jo, man ”vägrar att ta debatten” med dem. Den idén bygger på det felaktiga antagandet att man genom att ta debatten legitimerar motståndarens åsikter eftersom man då visar att man tar denne och följaktligen dennes åsikter på allvar. Det bygger i sin tur på det felaktiga antagandet att man har auktoritet att visa vem som ska tas på allvar. Alltså fungerar det bara på de man redan har med sig.

Vad man i själva verket gör är att lämna walkover för motståndaren genom att låta denne stå oemotsagd och därmed ge denne möjlighet att fritt sprida lögner och felaktigheter. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen tack vare de övriga sju riksdagspartiernas ovilja och oförmåga att ta debatten med dem och exponera SD som det rasistiska populistparti det är.

Nu påstår jag inte att motståndarna mot nya Slussen är Sverigedemokrater. Däremot har SD börjat flörta med NIMBY-folket i Stockholm, och de kommer förmodligen att få en del missnöjesröster den vägen.

De här missnöjesrösterna blir i sin tur tillgängliga när väljarna är just missnöjda och tappar förtroendet för de seriösa politikerna. Det öppnar en väg in i finrummen för populisterna. Så Sten Nordin med flera bidrar indirekt till att bygga upp en väljarbas åt SD inför valet. Allt detta på grund av en ovilja eller oförmåga att ge ryktesspridarna och lögnhalsarna svar på tal. Och när det väl blir fråga om att ge någon någon form av svar tar borgarråden inte själva den pucken utan skickar någon underhuggare. Jo, jag har all respekt för projektchefen för nya Slussen och dennes kunskap, men då talar vi ändå om en tjänsteman och inte någon folkvald. Alltså, folkvald som i den som ska försvara politiska beslut, som ju nya Slussen är.

Än mer frustrerande blir det att se den här cirkusen när man inser hur lätt det egentligen är att hantera de myter som florerar. Vad är det nu den här Lindström (som i egenskap av journalist och författare säkert vet mycket mer om stadsbyggnad än de som jobbar med sådana frågor på heltid) påstår i sin debattartikel? Några axplock följer nedan:

Det är i sig en skandal att ingen ansvarig politiker öppet diskuterar med allmänheten om de problem som uppstått.

Ja, tystnaden låter folk som Lindström ljuga friskt. Så där har han rätt. Men fler rätt får han inte i sin artikel.

Med ett nytt upplägg kan Sluss-miljön fungera ny och fräsch om 3-4 och inte först om 8-10 år.

Rent skitsnack. Slussen måste i vilket fall som helst rivas – om än bit för bit – och byggas upp igen, och det finns ingenting som visar på att det tar en tredjedel av tiden att bygga en kopia av vad som finns idag.

… komma ifrån ogenomtänkta och korkade trafiklösningar

Subjektivt. Slussen är byggd för helt andra krav och behov än de som finns idag. Vilket är själva definitionen på en ogenomtänkt lösning.

Nordin-planen ska tvinga ner alla nära vattennivån och båtarna som ska slussa. De ska passera en av två öppningsbara broar över slusskanalen. På väg till Söder ska de sedan mötas av en jättelik trappa, hög som ett fyravåningshus.

Rena lögner. Det kommer att gå lika bra som idag att promenera över bron. Vilket de ju gör om de ska till Södermalm. Om de inte ska till Södermalm kan de givetvis passera i kajplanet och helt slippa dagens nivåskillnad.

Glöm bussterminalen i Katarinaberget. Den är stoppad av domstol.

Nej, faktiskt inte. Domstolen har inte anmärkt på planen i sig, utan förfarandet. Dvs samma plan blir godkänd förutsatt att detaljplaneprocessen genomförs. Frågan är bara om den stora bussterminalen ens behövs med t-bana till Nacka?

En omgörning av planerna och en ny detaljplaneansökan är en 2-3-årig process och en fördröjning som inte går ihop med beskedet att Katarinavägen ska stängas av 2015 då Slussen-bygget ska påbörjas.

Det bygger på att Lindströms påstående att det inte krävs en ny detaljplan för en kopia av dagens lösning. Annars är det samma förfarande som idag, med överklaganden och miljödomar hit och dit. Är Lindströms påstående sant? Om det tvista de lärde. Det är i alla fall en fråga som ska tolkas av jurister och inte Lindström.

Köer och stopp är att vänta, speciellt eftersom det där också ska finnas ett brett övergångsställe. Det är fel tänkt.

(Ang. korsningen vid Ryssgården/Södermalmstorg.) Återigen visar Lindström hur inkonsekvent han är, eftersom han på annat ställe i artikeln ondgör sig över att folk ska ner på kajplanet under bilarna, samtidigt som det han i detta citat underförstått menar är att det ska vara som idag, dvs med människor under jord och bilar ovan jord.

Hur som helst, svårare än så här var det inte att slå hål på argumenten i en typisk bevara-Slussen-artikel. Om jag kan, varför kan då inte politikerna i stadshuset? Till skillnad från mig har de ju faktiskt betalt för att bemöta sådan osaklig och vilseledande kritik.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.