Nya Slussen för cyklister

Så hur blir nya Slussen för oss som cyklar? De som vill bygga en kopia av dagens Slussen försöker ju göra gällande att den innebär en stor försämring. För mig som cyklar via Slussen på väg till och från jobbet känns det som ett väldigt märkligt påstående. Främst med tanke på att det kommer från människor som knappast själva cyklar där regelbundet. Dags för en enkel och ovetenskaplig analys.

Grovt sett kan vi dela in cyklisterna i två grupper. De som ska till eller från Slussen, respektive de som ska förbi Slussen. Föga överraskande är den senare gruppen störst. De som ska till eller från Slussen i sig är relativt få och dem tänker jag därför inte ta upp eftersom det som är intressant är hur lätt det är att ta sig förbi Slussen.

Av de som kommer från syd, öst eller väst ska de flesta norrut. En del ska från öst till väst eller det omvända, men de är relativt få.

De stora trafikmängderna uppstår i morgon- och kvällsrusningen och utgörs av pendlare som cyklar mellan hem och arbetsplats. De som ska från öst eller väst och söderut väljer emellertid andra vägar.  Samma gäller för de som cyklar från sydväst mot norr/nordväst. Västerbron och Essingebron-Alviksbron är exempel på alternativa vägar för den gruppen.

Kommer man däremot österifrån cyklar man oftast via Slussen om man ska norrut eftersom man måste korsa Mälaren vid Slussen, Västerbron eller Essingebron, och Slussen ligger närmast.

Den dominerande trafiken som passerar Slussen består alltså av cykelpendlare på väg norrut, och som kommer söder- eller österifrån. Närmare bestämt via Götgatan eller Stadsgårdsleden. Av dessa är de som kommer via Götgatan flest. Ett undantag är passagen över Mälaren via Årstabron – Hornsgatan – Västerbron, men eftersom det saknas bra förbindelser österut mot Globen och Nynäsvägen är det främst folk från Årsta/Västberga/Östberga samt från Huddinge/Älvsjö som tar den vägen. Det innebär i alla fall ännu en minskning i trafikflödet via Slussen. Gruppen Götgatan/Stadsgårdsleden är dock fortfarande stor.

Så hur fungerar det då om man ska cykla via Slussen? Idag jämfört med i framtiden med nya Slussen? Här följer skillnaderna.

Från Stadsgårdsleden och norrut?
Idag måste man om man ska norrut från Stadsgårdsleden cykla antingen via Saltsjörampen och vidare via Skeppsbron, eller genom norra Järngraven och sedan vidare norrut via Mälartorget, Vasabron och Tegelbacken. Viktigt att tänka på här är att det inte är en fråga om tycke och smak, utan handlar mycket om vart man ska. Ska man till Norrmalm är det hugget som stucket. Men ska man till Östermalm vill man cykla via Strömbron. Ska man längre norrut via Sveavägen är Skeppsbron – Norrbro – Regeringsgatan – Hamngatan – Sveavägen det bästa valet. Samma sak om man ska till KTh eller SU/Frescati, då fortsätter man på Regeringsgatan tills den tar slut. Man kan även ta sig till Sveavägen via Tegelbacken – Vasagatan – Olof Palmes gata.

Så ser det alltså ut idag om man ska norrut. Viktigt att tänka på dock är att allt norr om Slussplan ligger utanför nya Slussens ramar.

I framtiden då? Den möjliga försämringen först: de som ska från Stadsgården mot Strömbron via Skeppsbron kan tvingas till att antingen vänta i några minuter vid en klaffbro eller cykla runt slussrännan och ta den bro som är öppen för trafik. Förbättringen: en ny bro från Södermalmstorg till Mälartorget, samt att de inte behöver korsa biltrafiken någonstans, vilket de i nuläget behöver göra i Järngraven.

Götgatan mot Strömbron/Norrbro eller Tegelbacken?
Som det ser ut idag behöver man korsa biltrafiken oavsett destination. Ska man via Tegelbacken är det via Pelikanslingan vägen går, annars via Saltsjörampen/Slussplan. Oavsett vilken väg man tar måste man igenom trafikkarusellen för att komma vidare. Även i det fallet beror vägvalet på vart man ska sedan. Det blir en omväg där man får trängas med annan trafik, oavsett mellan vilka punkter man cyklar.

I framtiden? Jag börjar med försämringarna: inga. OK, då går jag vidare med förbättringarna. De stora vinnarna är de som ska mot Tegelbacken. De behöver fortfarande korsa Hornsgatan, men sedan är det bara att trampa över den nya bron och vidare förbi Mälartorget – Riddarhuset – Vasabron. Ska man vidare via Skeppsbron är det ungefär som idag. Man behöver korsa biltrafiken på en punkt, nämligen i korsningen vid Ryssgården. I övrigt är det ungefär som idag.

Men det sägs ju att det blir sämre för cyklisterna?
Jo, det sägs, men det betyder inte att det är sant. Påståendet har sitt ursprung hos en grupp människor som har två saker gemensamt – de vill till varje pris bevara dagens Slussen eller bygga plan B, och de cyklar inte via Slussen regelbundet. Om än alls. De bryr sig inte heller om cyklisterna utan försöker använda stadens cyklister som slagträ i debatten. Deras invändningar är dessa:

  • ”Man måste korsa biltrafiken.” Sant, ja. Men det innebär ingen förändring gentemot idag, och är därmed ingen försämring. Dessutom behöver man göra det på färre ställen. Sammantaget en förbättring alltså.
  • ”Den nya bron blir för brant för att cykla över.” Inte sant. Den blir inte brantare än Pelikanslingan, som är den väg de cyklisterna tar idag. Det är ganska långt mellan brons ändpunkter.
  • ”Man måste vänta på broöppning.” Inte sant. Man behöver inte vänta om man orkar cykla runt. Annars får man vänta i några minuter. Och det drabbar som sagt bara en liten del av cyklisterna.
  • ”Cykelfälten är för smala.” Inte smalare än idag. Och bredden kan justeras när det är dags att rita ut dem. Löjligt argument egentligen.

Sammanfattningsvis innebär nya Slussen en stor förbättring för cyklisterna jämfört med hur det ser ut idag. Det innebär visserligen inte att det blir väldigt bra för cyklisterna, men vi får inte glömma att nya Slussen är en kompromiss där behoven hos olika målgrupper/trafikantgrupper vägs samman för att skapa en no size fits all-lösning som inte fungerar perfekt för någon, men hyfsat för alla. Dagens lösning fokuserar ensidigt på biltrafiken! Och den vill de bevara…

Så hur kan jag då sitta och fantisera ihop allt detta? Jo, jag bor i Årsta sedan 15 år tillbaka och jobbar på Malmskillnadsgatan, längst upp vid Johannes kyrka. Har pluggat på SU i Kista och Frescati liksom på KTh vid Danderydsplan. Även om jag inte cyklat de senaste månaderna brukar jag normalt sett cykla till och från jobbet året runt. Så även när jag bodde i Hökarängen när min lägenhet i Årsta renoverades. Jag vet hur det är att passera Slussen idag och vet hur dess brister är för cyklisterna. Givetvis vet jag hur jag skulle vilja ha nya Slussen. Men jag kan inte kräva att mina önskemål ska få styra, för då måste övriga krav och behov få stå tillbaka.

Att optimera Slussen för cyklisterna skulle kräva att biltrafiken försvann från platsen. Kanske även fotgängarna. Och inga båtar högre än 1½ meter skulle kunna slussa. Inte realistiskt, alltså. Men som kompromiss mellan olika målgrupper? Klart godkänt, även om den inte är optimal för någon av grupperna.

Annonser

One response to “Nya Slussen för cyklister

  1. Pingback: Nej Kerstin, Slussen ÄR inte genial! | G-Svampen - Magnus Orest hanterar sin skrivklåda