Fortfarande inte sant, Stigbergsdemokraterna

Stigbergsdemokraterna och övriga NIMBY-grupperingar håller envist fast vid sin taktik att upprepa samma lögner i hopp om att folk till sist ska börja tro på dem. Men en lögn är och förblir en lögn. Nu ljugs och vilseleds det friskt i en insändare i Mitt i Nacka.

stigbergsbluffen

Vad är sant och vad är falskt?

  • ”Krävs inte omtag med ny utställning”, jadajada: FALSKT. Det gör det visst. Plan B – som insändaren handlar om – är en annan lösning än dagens och ryms inte inom detaljplanen.
  • ”En återuppbyggnad kan gå snabbt”, osv: FALSKT. Även om vi bortser från den nya planprocess (som visst krävs) så måste allt rivas och sedan byggas upp igen. Varför skulle det gå snabbare att bygga plan B än nya Slussen?
  • ”Trafikflödet var 30 000 fordon per dag när Slussen byggdes”: SANT. Men samtidigt FALSKT. För den byggdes för att hantera ökade trafikflöden. Nämligen 90 000 fordon per dygn. Därmed är den lika överdimensionerad idag som den var när den byggdes.

Därefter kommer en del intressanta motsägelser. Som att dagens Slussen är en (underförstått) ”genial lösning” där ”trafiken flyter”, samtidigt som nya Slussen är dålig för att den utgör ett stort trafikstråk. Inser kanske inte skribenten att det är fråga om samma sak?

En stor skillnad är för övrigt att plan B är ett rent särintresse och inte beslutat på demokratisk väg. Menar de här människorna att de ska kunna glida förbi i en gräddfil och få sin privata vision av Slussen byggd utan behovsprövning eller demokratisk process? Utan samråd? Utan insyn?

Stigbergsdemokraterna i ett nötskal.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.