Nej Kerstin, Slussen ÄR inte genial!

Ska vi bevara dagens Slussen istället för att riva den och bygga stadens förslag? Det tycker Kerstin Westerlund Bjurström, tidigare Samfundet st Erik, tidigare ICOMOS, numera Stockholm Skyline. Jag håller med henne. Om valet stod mellan att rusta upp och bevara och att riva och bygga nytt skulle jag definitivt välja det första alternativet.

Problemet är bara att vi inte har de alternativen att välja mellan. Att hon inte tycks förstå det ser jag som allvarligt.

Jag ska sammanfatta läget så kort och koncist det bara går. Slussen är ett fuskbygge. Pålningen som håller uppe hela anläggningen håller inte. Betongen vittrar sönder. Armeringen rostar bort. Det är alltså bara en tidsfråga innan Slussen börjar rasa. Detta går inte att åtgärda med mindre än att allt rivs och byggs upp igen.

Förstår Kerstin Westerlund Bjurström det?

Visserligen skriver hon saker som antyder att hon i alla fall har en begränsad förståelse för problemet. Hon talar om grundförstärkning. Men vet hon vad det innebär? Ja, man kan lyfta upp ett hus på domkrafter, riva grunden och bygga ny grund som huset sedan sänks ned på. Så gjorde vi med farsans stuga i Hälsingland.

Men att lyfta upp Slussen och göra om pålningsarbetet?

Nej, det går naturligtvis inte. För stort, för tungt, för bräckligt. Alternativet är alltså att riva allt och bygga en kopia. Så vad har hon för argument för det?

Först och främst är Slussen i Kerstin Westerlund Bjurströms ögon genial. Det är trevligt att hon tycker det. Men att hon tycker det betyder inte att det är den allmänt rådande uppfattningen. De som dagligen passerar Slussen till fots eller på cykel tycker ofta inte det. Dvs de som tillhör den primära målgruppen. Slussen är anpassad för massbilism. Ingenting annat. Fotgängare tvingas ner under jord, cyklister tvingas trängas och ta omvägar för att ta sig förbi Slussen. Och de flesta ska just förbi, vilket jag tidigare skrivit om.

Och kritiken är massiv och har bred förankring? Det ställer jag mig väldigt frågande till. Det är mest samma människor som klagar hela tiden, anser jag. Förvisso är de högljudda. Och de har ofta det gemensamt att de inte hör till den primära målgruppen. Därutöver finns det en del människor som har gått på de lögner som Stigbergsdemokraterna med flera sprider.

Det finns alltså ingen ”bred proteststorm” att tala om.

Kerstin Westerlund Bjurström hänvisar även till att Slussen förändrats mycket och inte är som den en gång var. Det har hon rätt i. Den har successivt anpassats efter samtidens behov.

De livliga butikerna som inte finns kvar? Nej, men hon skulle kanske ställa sig frågan varför de ständigt går omkull. Kanske för att underlaget inte längre finns? För att de byggdes för att människor som bor runt Södermalmstorg/Slussen och i Gamla stan skulle handla där när de promenerade förbi? Det är möjligt. Men de människorna finns inte längre. Stora delar av innerstaden avfolkades i samband med norrmalmsregleringen – som Slussen ironiskt nog var startskottet för, men det sambandet brukar skönandarna missa – och folk flyttade ut i förorterna. Det är helt enkelt inte längre så vanligt med familjer med fyra-fem barn boendes i de små lägenheter som finns i närheten av Slussen.

Idag är Slussen en plats som folk främst passerar på väg till eller från t-banan eller Saltsjöterminalen. Och då passerar man inte alltid Blå bodarna.

Med andra ord behöver det framtida Slussen utformas annorlunda för att skapa ett sådant underlag. Som nya Slussen. En behovsanpassad lösning.

Sedan går hon vidare med omväxlande skrämselpropaganda och omväxlande rövarhistorier. Den nya bron blir brantare för att den är rak? Tja, den blir faktiskt inte det. Hennes snack om klöverbladen är rent mumbojumbo, eftersom klöverbladen faktiskt inte ansluter mot Gamla stan. Dessutom blir nya Slussen lägre än dagens lösning, just därför att klöverbladen inte finns med. Ja, så är det. Höjden beror till stor del just på klöverbladen.

Men vem bryr sig om klöverblad när t-banan kanske blir översvämmad? ”Klarar verkligen nuvarande tunnelbana de kommande vattennivåerna i Saltsjön och Mälaren” frågar hon sig. Ja, det beror ju helt och hållet på vilka nivåer vi talar om. Den klarar nivåer upp till de där hela staden är i fara. Om det blir höjningar på flera meter är inte t-banan det största problemet, utan då kommer stora delar av Mälardalen att översvämmas. Och då tränger vattnet ner på annat håll.

Kerstin Westerlund Bjurström skriver saker som får mig att undra om hon är väldigt dåligt insatt i frågan. Är hon det borde hon inte uttala sig. Är hon inte det försöker hon medvetet vilseleda folk. Och det är värre.

Jag vet i alla fall en sak, och det är att framtidens Slussen byggs för framtidens stockholmare. Det är i första hand dem vi ska lyssna på, och inte på de som nostalgiskt sitter och blickar tillbaka på hur det var när de själva var unga på 50- och 60-talet. Rent krasst sett är det här en fråga som berör helt andra människor än de som kan tillbringa dagarna med att sitta och beundra Slussens söndervittrande betong och allt mer slokande linjer. Människor som tillbringar dagarna med att arbeta och studera, och därmed är beroende av Slussen som fungerande trafikmaskin och i viss mån modern mötesplats.

Att äldre människor vill lägga sig i den frågan och tvinga fram lösningar som de själva inte kommer att påverkas av är egoistiskt.

Och en sak till. Inga utländska turister besöker Stockholm för att de vill se Slussen. De lägger inte märke till den när de passerar. För dem är Slussen bara en samling broar och ramper med en t-banenedgång som inte är värda att reflektera över.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.