Wake up and smell the coffee

I riksdagsvalet lägger jag min röst på det parti som gör någonting åt det svenska försvaret. Krav? Det ska vara fråga om ett seriöst och regeringsdugligt parti. Det är ganska länge sedan jag bestämde mig för det, men med bara drygt ett par veckor kvar till valet ser det ut som om det blir en blankröst i år.

Nu är jag inte av den sorten som gillar att måla fan på väggen och ropa att vargen kommer i onödan. Det krävs en hel del för att jag ska tycka att det säkerhetspolitiska läget blivit så dåligt att vi behöver storsatsa på försvarsmakten. Men nu är vi där.

Ryssland har annekterat en del av Ukraina. Det vet vi. Förmodligen kommer de även att invadera östra Ukraina inom en inte allt för snar framtid. Nej, det vet vi inte med säkerhet. Men det finns en del indikationer som visar att de förbereder. Bortsett från de ryska truppkoncentrationerna nära den ukrainska gränsen har Ryssland även skickat in ”hjälpkonvojer” i Ukraina utan de ukrainska myndigheternas godkännande.

Vad dessa ”hjälpkonvojer” egentligen ska göra är oklart. Leverera förnödenheter till någon? OK, vem? Och vad?

En annan möjlighet är nämligen att det är fråga om en så kallad false flag-operation.

Det innebär alltså att ryssarna skickar in en eller flera ”hjälpkonvojer” i Ukraina. Dessa blir sedan angripna av någon okänd förövare (som från ryskt håll kommer att påstås vara ukrainska trupper, men i själva verket är ryska soldater). Detta angrepp ger sedan Putin och hans anhang en i hemmaopinionens ögon legitim anledning till att invadera östra Ukraina. Visserligen kommer det att heta ”intervention”, och det uttalade syftet kommer att återupprätta ordningen och skydda rysk personal eftersom Ukraina enligt rysk bedömning inte kommer att klara det.

Från EU-håll kommer det att gnällas en del, men ingenting konkret kommer att göras. Inget EU-land kommer att gå ut i krig för att skydda Ukrainas suveränitet. EU gör inte sådant. Inte heller NATO, eftersom Ukraina inte är en NATO-medlem. Resultatet kommer att bli att ännu en bit av landet faller i Putins händer, utan att omvärlden gör någonting.

Eftersom ryssarna på hemmaplan troligtvis inte är så pigga på tanken att Ryssland ska gå i krig med Ukraina har de ryska nyhetsmedierna jobbat hårt på att kratta manegen för att lura i den egna befolkningen att Ukraina genom en statskupp föll i händerna på fascister och nynazister. En del av en utrikesstödd konspiration med syfte att slå in en kil mellan ”brödrafolken” i Ryssland och Ukraina. (”Vi talar till och med samma språk” säger vissa ryssar, men utelämnar det faktum att det är en kvarleva från sovjettiden då ukrainarna  tvingades lära sig ryska vare sig de ville det eller inte.)

Allt har hittills gjorts ”by the book”. Som Putin och den av honom kontrollerade ryska massmedia har gjort har många andra gjort rent historiskt sett. Demonisera, fabricera ett yttre hot, och sedan ställer sig pöbeln villigt i skyttegravarna.

Av den anledningen är det både obehagligt och oroväckande att läsa vad Russia Today skriver om oroligheterna i Malmö. Nej, för den som följer rysk massmedia är det vid det här laget ganska uppenbart att RT håller en nivå av saklighet som får Fox News att framstå som BBC i jämförelse. RT är ingenting annat än en megafon för den ryska regimen vars syfte är att få det ryska folket att dansa när Putin drar i marionettrådarna. Vi vet det. De flesta av oss vet det.

Men hur många ryssar i Ryssland vet det? Tänk nu på att det i Ryssland inte finns någon fri och öppen massmedia av samma sort som vi är vana vid i väst. Allt styrs i princip av Putin genom ett nätverk av kontrollverktyg. Den rysk-ortodoxa kyrkan, rysk massmedia och ryska oligarker.

Just därför tycker jag att det vore bra om svenska politiker drog upp huvudet ur sanden. Omedelbart! Sluta låtsas som om ingenting pågår utanför landets gränser. Ryssland är återigen ett hot. Och Östersjön är återigen en arena där stormakterna kämpar om kontrollen. En arena där Sverige råkar ligga väldigt centralt. Att behärska Gotland innebär t ex att man behärskar i stort sett hela Östersjön. Där kan robotar som når hela Östersjön stationeras. Där kan stridsflyg stationeras. Läget är ypperligt för en flottbas. 

Så hur länge till ska försvaret få förfalla? När ska vi återigen börja satsa på en försvarsförmåga som faktiskt är värd namnet? Vissa konspirationsteoretiker anser att regeringen förmodligen avsiktligt slängt vår försvarsförmåga i sjön för att tvinga oss att gå med i NATO. Jag är skeptisk av den enkla anledningen att jag inte tror att NATO skulle vilja ha oss som medlem utan att vi kan bidra med någonting. Och nej, NATO kommer inte heller att komma till vår undsättning om det värsta skulle hända. Vi är ju inte med, och NATO bygger just på att medlemmarna ska skydda varandra, inte utomstående.

Jag tror att det helt enkelt är fråga om ren kortsiktighet och dumsnålhet. Det är viktigare att vi ska kunna dra av köksrenoveringar och läxhjälp eller slippa betala olika skatter än att landet är någorlunda säkert vid aggression från främmande makt. Därför har vi svindyra stealth-korvetter som pga dumsnålhet inte är stridsdugliga. Därför har vi jaktflyg som vi inte har råd att använda.

Förmodligen resonerar man som så att ingenting kommer att hända inom ett par år, och när det väl händer så är det någon annans problem.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.