Sverigedemokrater och deras källor

”Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken!” Jag vet ärligt talat inte hur många gånger jag hört det. Inte heller hur många gånger det kommer från något anonymt SD-troll på nätet. Eller hur ofta svaret bara blir någonting i goddag yxskaft-stil när jag ber om konkreta källor.

För många gånger i alla fall. Tillräckligt många för att det ska kännas meningsfullt att förklara ett och annat, och som bonus har jag ett färdigt svar att lyfta fram nästa gång jag får höra ”statistiken säger det” från någon.

Först och främst: enstaka formuleringar som presenteras som citat utan sammanhang bevisar ingenting.

Trodde du det? Då måste jag göra dig besviken. Ingen rapport eller vetenskaplig artikel är uppbyggd av fristående fraser och formuleringar som alla är sanna i sig själva. De är en del av ett sammanhang. En formulering utanför sitt sammanhang förlorar sin betydelse eftersom den är beroende av andra formuleringar. Det är alltid fråga om resonemang som följer en röd tråd, där argument både för och emot ämnet tas upp.

BRÅ används ofta som referens av SD-anhängare och andra rasister. Syftet är att försöka knyta en trovärdig källa till sitt påstående. Värt att notera är dock att det ofta handlar om hörsägen. Någon har hört av någon som hört av någon som har läst på BRÅs webbplats att invandrare är mer kriminella än andra, osv, osv. Däremot verkar ganska få ha läst uppgifterna själva, och gör det först när jag tipsar dem om var de finns.

Jo, det finns faktiskt uppgifter hos BRÅ, så det är inte helt taget ur luften. Det är en rapport, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, som fungerar som rasisternas heliga graal. Där tror de sig hitta stöd för sina påståenden, eftersom det finns enstaka formuleringar som ger dem medhåll. Enligt samma logik som religiösa extremister tillämpar när de hittar ”stöd” för sin fanatism i valfri helig skrift – citat utan sammanhang. Alltså, att ögna igenom en omfattande text utan att förstå den som helhet, och stirra sig blind på enskilda formuleringar. För mig är det ganska lätt eftersom jag redan läst och analyserat rapporten som en del av en kurs på SU, och kan därför skriva ganska fritt ur minnet.

Så vilka invändningar kan då vi andra ha mot BRÅs rapport som stöd för tesen att invandrare är mer kriminella än andra? Jag kan ta upp tre här och nu:

Den första är den mest uppenbara, nämligen att den saknar en egen och entydig slutsats. Det är nämligen i slutsatserna som svaren finns. Entydiga svar finns varken i underlag eller resonemang. Den enda slutsats som egentligen antyds är att det inte finns underlag för att dra en entydig slutsats om brottsbenägenheten hos olika grupper i samhället. Och det är tillräckligt – om det inte finns underlag att bygga en teori på är den teorin falsifierad. Det är ingenting som någon med grundläggande förståelse för vetenskapliga metoder behöver upplysas om.

Den andra invändningen är att rapporten är inaktuell. Rapporten publicerades för ca 10 år sedan, och underlaget är från slutet av 1990-talet. I grund och botten diskuterar vi alltså data med en genomsnittlig ålder på ca 15 år. På den tiden har mycket hunnit hända. Demografin har förändrats. Nya invandrargrupper har tillkommit. Andra har integrerats. Metoderna för insamling av data har förändrats. Begrepp och värderingar har förändrats.

Den tredje – och starkaste – invändningen är att rapporten berör ett flertal riskfaktorer, och där härkomst bara är en av dem. Och- missförstå nu inte det här eftersom det är avgörande för att förstå rapporten – härkomst är inte den viktigaste faktorn. Det som har betydelse är i första hand faktorer som inkomst/försörjning, socialt kontaktnät och ålder.

Så, det är alltså öppet för vem som helst att dra slutsatser för att rapporten inte presenterar en egen entydig slutsats? Jo, det går att dra slutsatser. Men det betyder inte att vem som helst kan dra dem, eftersom det kräver förmåga att värdera och analysera det rapporten tar upp.

”MEN”, säger rasisten, ”det är ju ändå högre brottslighet bland invandrare, så det är visst sant att invandrare är kriminella”!

Rätt och fel. Hur man än tolkar rapporten säger den att ”invandrare” (luddigt begrepp) är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men att få det till att betyda att invandrare är mer kriminella är en ren sofism. Att många brott begås av invandrare betyder inte att invandrare begår många brott. Det är ungefär som att påstå att alla som gillar fotboll är fotbollshuliganer för att alla fotbollshuliganer gillar fotboll. Så här följer invändningarna mot det felslut som många SD-troll tagit till sig som en sanning.

Argumentation
Rapporten visar tydligt att det främst handlar om socioekonomiska och demografiska faktorer. Här följer en uppsättning argument och en slutsats:

  1. Fattiga människor utan anställning och försörjning och utan socialt kontaktnät är överrepresenterade i brottsstatistiken.
  2. Lågutbildade människor är överrepresenterade i brottsstatistiken.
  3. Unga människor är överrepresenterade i brottstatistiken.
  4. Utomeuropeiska invandrare är i högre grad än inomeuropeiska invandrare och svenskar fattiga och saknar jobb och försörjning.
  5. Unga människor är i högre grad än äldre arbetslösa och lågutbildade.

Alltså: invandrarungdomar av utomeuropeisk härkomst med låg utbildning, arbetslösa föräldrar, försörjningsstöd och som själva saknar arbete är den största riskgruppen för att hamna i brottsstatistiken.

Konstigare än så är det inte. Som ”invandrare” har man inte en genetisk uppsättning som gör att man är mer brottsbenägen än andra. Däremot har man en hel del annat i bagaget som har stor inverkan på ens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Som ett utländskt/osvenskt namn, bruten svenska – som rent syntaktiskt må vara hur bra som helst men kan man inte säga ”sju, sjuttiosju, sjuhundrasjuttiosju” snabbt och tydligt räknas den av många svenskar som bruten – och akademiska meriter som inte går att validera enligt vårt eget system. (Som thorax-kirurger som kör t-bana eftersom meriterna från ursprungslandet inte godtas här.)

Allt detta tvingar in människor i arbetslöshet eller okvalificerade låglöneyrken som båda har det gemensamt att de resulterar i fattigdom för familjen. Och då har jag inte ens nämnt det som torde vara mest uppenbart, nämligen fördomar baserade på härkomst. Invandrare från MENA-länderna är si, invandrare från Asien är så och invandrare från USA eller Storbritannien är bara coola för då får vi prata lite engelska och känna oss internationella. Så funkar vi i regel.

Med det sagt, ställ dig nu följande frågor utifrån ovanstående: 

  1. Om vi skulle betrakta SD-väljare som en separat grupp – skild från svenskar och invandrare- hur skulle den ligga i brottsstatistiken?
  2. Om du som SD-väljare skulle få veta att SD-väljare är mer överrepresenterade än både svenskar och invandrare i brottsstatistiken, skulle du då vilja förklara det sambandet med att det är fråga om någonting kulturellt eller genetiskt? Eller skulle du godta förklaringen att det är demografiskt, och att det beror på att det handlar om fattiga, lågutbildade och arbetslösa människor utan ett bra socialt kontaktnät?

Advokatsamfundet har för övrigt också tagit upp den här rapporten, men utifrån en något annorlunda angreppsvinkel än min egen. Läs mer här.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.