Så luras du av Sverigedemokraterna

Snart är valrörelsen över. Att Sverigedemokraterna kommer att bli kvar i riksdagen är knappast någon högoddsare. Inte heller att de förmodligen kommer att växa. Är det så illa att 10% av svenska folket är rasister, eftersom de röstar på ett parti med sina rötter i nynazismen?

Jag tror inte att det är så illa. Men jag tror att Sverigedemokraterna har gjort ett väldigt bra jobb med att vilseleda väljarna. Genom att göra problem av icke-problem, och genom att förenkla komplicerade frågor.

Vad är då nyttan med det? Jo, det är ett effektivt sätt att vilseleda utan att ljuga rakt ut. Genom att dels fokusera på de medborgare som har lägst bildningsnivå och dels lyfta fram de frågor som kräver mest bildning för att förstå kan de skapa felaktiga bilder av läget. I grunden handlar det om att ge väldigt enkla svar på de här svåra frågorna. Svar som vem som helst ska ”förstå”. Även om svaren är fel. De riktiga svaren är nämligen svårare att förstå, och vi människor har en tendens att i första hand välja de svar vi förstår, även om de är fel.

Jag anser dock att SD alltid måste bekämpas med argument och fakta. Inte ägg och tårtor. Det ger dem bara fler möjligheter att framställa sig som förtryckta underdogs som inte får komma till tals. Vilket är fel. Men vilka frågor banaliserar och förenklar då SD in absurdum?

Invandrare är mer kriminella än svenskar är en av SDs favoriter. Sant? Nej! Förenklat sett, ja. Men tittar man närmare på den blir svaret nej. Frågan är dock så omfattande att det inte går att visa att SDs påståenden är fel med ett svar som är lika kort och lättförståeligt som själva påståendet. Det är därför de flesta andra politiska partier undviker den frågan, just därför att den är stor, omfattande och komplex. Ett kortfattat svar är att det inte stämmer utan att det handlar om sysselsättning och inkomst (folk i samhällets bottenskikt blir mer ofta kriminella än andra), men det är svårt att underbygga svaret. Hur som helst, expertisen håller inte med SD. Fråga en socionom om det stämmer, så blir svaret oftast nej. Eller vem som helst med akademisk bakgrund som kan läsa vetenskapliga artiklar och rapporter och tolka innehållet.

Invandringen kostar pengar är ett annat påstående. Sant? Ja. Men SD utelämnar det faktum att den även genererar pengar, eftersom invandringen bidrar till en växande marknad. Väger man kostnad mot intäkt är invandringen lönsam. Därmed är svaret nej. Även det är en fråga där man bör lyssna till expertisen och inte SDs representanter. Den kräver nämligen också en hel del analys för att förstå. Men så långt kommer inte SDs väljare eftersom de inte resonerar och problematiserar, utan accepterar första bästa fras som styrker deras bild av hur världen är.

Invandrare tar jobb från svenskar är också ett vanligt påstående bland rasister överlag. Givetvis även hos SD. Sant? Nej. Det är i och för sig en av få frågor som kan besvaras ganska kortfattat: antalet jobb ökar när befolkningen växer, eftersom det inte finns ett begränsat antal jobb i ett modernt samhälle, vilket det gjorde förr i tiden när vi levde i ett jordbrukssamhälle och efterfrågan på arbetskraft var starkt knuten till den mängd jord som gick att bruka. (Hänger ihop med ovanstående påstående.) Med den industriella revolutionen och internationell handel slutade den frågan vara aktuell.

Det här är bara ett urval, och listan skulle säkert kunna göras längre. Men vad jag vill ha fram med detta är att SD medvetet väljer ut frågor som deras väljare har svårt att förstå, för att lättare kunna manipulera dem.

Nej, Sverigedemokraterna HAR inte rätt i de här frågorna. Men de inriktar sig just på väljare med låg bildningsnivå och dåliga kunskaper i frågorna just därför att de inte är insatta nog att ifrågasätta SDs påståenden. Därför kommer dessa väljare att tro på att SD har rätt.

Som helgardering försöker SD dessutom misstänkliggöra de som faktiskt är insatta i dessa frågor genom att utmåla dem som en ”PK-elit” (som egentligen bara tycker som de ”ska tycka”, inte för att de faktiskt vet vad de talar om) och därmed slå in en kil mellan sina väljare och de som skulle kunna upplysa väljarna om vad som är rätt och vad som är fel.

Att experterna inte håller med Sverigedemokraterna beror inte på att de slaviskt följer de åsikter som anses vara OK, utan på att Sverigedemokraterna faktiskt HAR fel. Så enkelt är det.

Men hur förklarar man för någon som inte förstår att denne inte förstår om denne inte ens förstår att denne inte förstår? Det är SDs främsta vapen.

Annonser

2 responses to “Så luras du av Sverigedemokraterna

  1. Och i områden som är mindre kontroversiella så går de efter bredast gemensam lösning – exempelvis skolfrågan… skulle gissa att de går efter undersökningar över hur folk tycker som mest.
    Flera har sagt mig att valkompassen visat att de tycker som SD! Som tur är tror jag inte att de röstat därefter för VÄRDERINGAR är också viktiga.

    • Jo, jag fick SD när jag gjorde en valkompass. Varför? Tja, inte för att jag delar deras värderingar, en däremot för att jag röstade i linje med Piratpartiet (som inte fanns med i den kompassen, men däremot fick jag väldigt hög Pp-matchning i de kompasser där alternativet fanns), och för att mina åsikter i många frågor går emot de som uttrycks av många etablerade partier.

      Det mest ironiska var dock att jag svarade starkt JA på frågor om vi ska tillåta fri invandring, och vara öppna mot omvärlden. Och fick SD som ”mitt” alternativ. Säger en del kom kompetensen hos de som byggt kompasserna.