Lever Schlaug i sin egen värld?

Miljöpartiet börjar glädjande nog mogna till ett seriöst och pragmatiskt parti som man kan ta på allvar och räkna med i flera frågor. Alla är dock inte lika glada över det. Birger Schlaug till exempel, och som representant för det Mp vi känner igen från det sena 1900-talet är det kanske inte så överraskande.

Schlaug verkar tycka att Mp blivit krigshetsare, eftersom partiets försvarspolitiska talesperson förordar upprustning. För i Schlaugs värld finns det ingenting som motiverar försvarets existens. Inga yttre hot, inga inre hot. Ingenting som kräver beredskap. Eller? Så här raljerar han:

Själva skräckbilden som man vill plantera är att Ryssland, under överbefälhavare Putin, kastar sig över Sverige för att lägga beslag på skogar, vattendrag och kvarvarande industriverksamhet i syfte att inte bara göra Skavsta flygplats till rysk militärbas utan också sjösätta den råa kapitalism – eller om det är smygkommunism – som numera präglar landet i öster.

Ja. Helt klart ett utslag av russofobi, eller hur? Helt gripet ur luften? Att Ryssland lägger en femtedel av sin BNP på att bygga upp sin militära styrka, att de har annekterat Krim, att de för krig mot Ukraina och att de provocerar sina grannländer med territoriella kränkningar och övningar är enligt Schlaug alltså inte ett tecken på att det säkerhetspolitiska läget håller på att förändras?

Jag skrev raljera, eftersom det är det han gör.

Nej, Putin är knappast intresserad av svenska skogar, vattendrag eller industrier. Inte heller är ryssarna ute efter att göra Skavsta till en rysk militärbas, eller införa ett nytt politiskt system i Sverige. Men ingen har å andra sidan heller påstått det. Det vet nog Schlaug om han fortfarande har någon form av kontakt med verkligheten. Däremot är Gotland utsatt eftersom det är en stor ö som ligger mitt i Östersjön och genom sitt strategiska läge gör att man kan kontrollera hela Östersjön. Jag gissar att Schlaug är lika medveten om det, eftersom han undvek att nämna just Gotland, som ju dyker upp i alla scenarion där Sverige angrips av främmande makt.

För att framstå som mer trovärdig försöker sig Schlaug också på lite siffertrixande:

Petitesser som att berätta att Rysslands åt helvete för stora militärbudget är en sjundedel av USA:s, knappt hälften av Kinas och ”bara” drygt hälften av vad EU:s kärnländer Tyskland- Frankrike- Storbritannien passar liksom inte in i bilden.

Tekniskt sett har han rätt. Jo, faktiskt. Rysslands militärbudget är en sjundedel av USAs. Hälften av Kinas. Om man räknar i pengar, vill säga. Om man däremot ser på hur stor del av landets BNP som läggs på upprustningen blir det en helt annan fråga. Ryssland lägger ca 20-25% av sin BNP på militär upprustning.

Det motsvarar drygt 80% av Sveriges BNP.

Nej, jag skämtar inte. Ryssland är enormt stort till ytan. Och befolkningen är ganska stor. Ca 140 miljoner invånare. Men den ryska ekonomin utgör däremot bara 3-4% av världsekonomin. Detta ska jämföras med Sveriges, som utgör knappt 1%. Så den ryska ekonomin är inte så stark som man kan tro. Och i jämförelse med USA? Tja, USA står för 25-30% av världsekonomin, men har bara drygt dubbelt så stor folkmängd som Ryssland.

Så relativt sett lägger Ryssland enormt mycket mer på sin upprustning än andra länder. Ja, USA lägger förbannat mycket på försvaret, men skillnaden är att USA faktiskt har pengar att lägga på sådan upprustning (även om de skulle kunna skära ner rejält på militärbudgeten och använda pengarna bättre). Det har inte Ryssland. Om det fortsätter som det gör med den ryska upprustningen kommer den i kombination med ekonomiska sanktioner och stagnerad ekonomi förmodligen att leda till en ny kollaps som när luften gick ur Sovjetunionen för ca 20 år sedan.

Det här problemet är Putin förmodligen medveten om. Så varför väljer han då att satsa så hårt på att stärka landet militärt, om det inte är för att starta ett krig med resten av världen?

Vad tror Birger Schlaug? Gör nu ett litet gästspel i verkligheten och besvara den frågan. Notera att Schlaug försöker ursäkta de ryska provokationerna med att de är ”svar” på Sveriges närmande mot NATO. Det i sig är fullständigt befängt eftersom han ursäktar angrepp med att det var offrets fel (han tycker säkert att det är Ukrainarnas fel att Putin angrep dem, eftersom de inte ville vara hans lydstat). Men Schlaug underlåter framför allt att ta upp det faktum att provokationerna började långt tidigare! Det var först efter det som det blev aktuellt för Sverige att stärka sitt försvar. Hur förklarar Schlaug det?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.