Om jag vore journalist…

Nu tänkte jag leka journalist och försöka pussla ihop en bild av vad som hänt i skärgården den senaste veckan. Sedan ska jag förädla den och paketera den som en nyhetsartikel som är någorlunda korrekt och objektiv. Samtidigt ska jag dra en del slutsatser om vad det skulle kunna vara fråga om, utan att påstå att det är det.

Det här är vad jag vet.

 • Försvaret drog igång en insats i Stockholms skärgård för en vecka sedan.
 • Beslutet baserade sig på en iakttagelse från vad som uppfattades som en trovärdig källa.
 • En bild dök upp som visade någonting i vattnet som i sig inte gick att identifiera. Allt man kan se på bilden är någonting mörkt omgivet av skum eller luftbubblor.
 • En ubåt som ägs av ett eventföretag är ibland i området, men visade sig vid en kontroll inte vara ute den dagen.
 • En rysk oljetanker körde runt i cirklar utanför svenskt territorialvatten.
 • Ryssarna har tidigare använt civilregistrerade handelsfartyg som moderskepp för miniubåtar och dykbåtar.
 • Ryssarna har börjat använda dykbåten Triton-NN som började utvecklas under sovjettiden men stoppades under åren efter Sovjetunionens sammanbrott.
 • Triton-NN är som sagt en ”dykbåt” och inte en ubåt. Alltså, en båt som kan dyka tillfälligt för att gömma sig och röra sig i undervattensläge, men som i första hand är byggd att fungera som en vanlig båt.
 • Triton-NN är en ”wet sub”, dvs den saknar tryckskrov vilket betyder att de som är ombord behöver dykardräkter i undervattensläge, och därmed har den inte uthållighet att hålla sig undan i undervattensläge en längre tid.
 • I ”normalbåtsläge” (övervattensläge) är en Triton-NN väldigt snabb och skulle på kort ta sig ut på internationellt vatten.
 • En dykbåt fungerar ofta som trupptransport och har andra uppgifter än en riktig ubåt. Inte för att spionera på andra ubåtar eller fartyg, som de holländska som deltog i en övning i närområdet.
 • Försvaret har aldrig trott att det varit fråga om en konventionell/riktig ubåt.
 • De svenska fartygen har fått någon form av kontakt med någonting men utan att någonting konkret presenterats.

Så, nu ska vi se. Försvaret får information om att någonting underligt setts i vattnet. Försvaret drar igång en operation med soldater, helikoptrar och fartyg. Försvaret säger rakt ut att man inte jagar en ubåt. Däremot söker man målmedvetet efter någonting. Uppgifter om Triton-NN dyker upp här och var – främst på privata bloggar som drivs av människor med kunskaper i ämnet. Oljetankern misstänks kunna vara ett moderfartyg för miniubåtar och dykbåtar som därifrån tar sig in i svenska vatten.

Försvaret drar därefter slutsatsen att någonting har hänt i våra vatten. Inte nödvändigtvis att någonting fortfarande händer. Men om någonting har hänt vill man veta vad. Därför dras insatsen igång.

Den svenska event-ubåten har ingenting med saken att göra. Det har man kontrollerat för att minimera antalet tänkbara möjligheter. Den avfärdas alltså och är inte längre relevant.

Om det är fråga om en dykbåt vet vi att den efter flera dagar antingen gått till botten permanent eller tagit sig ut ur området. Har den sjunkit kan manskapet finnas på någon eller några av öarna i närheten. Därför har man både vanliga soldater ute och spanar på och runt öarna.

Är det en dykbåt kommer den från ett moderfartyg. Kanske den ryska tankern. Att den ryska oljetankern ligger stilla eller kör i cirklar utanför svenskt territorialvatten kan tolkas som att den väntar på någonting. Att den fortfarande väntar betyder kanske att dykbåten eller miniubåten är kvar i skärgården. Och eftersom den passerat sin uthållighetstid är den kanske skadad/sänkt. Därför kan manskapet finnas kvar.

Om det har varit fråga om just en dykbåt har den förmodligen fraktat manskap som ägnat sig åt någon form av underrättelseverksamhet. Eller sabotage. Kanske för att placera ut någon form av sensorer för att avlyssna trafiken i vår skärgård. En ren spekulation, dock. Men någonting som man från försvarets sida vill följa upp.

Efter en veckas arbete avbryter försvaret insatsen. Egentligen avbröts den redan när fartygen gick i hamn för underhåll. Man går inte i hamn om man vet att det fortfarande finns en chans att få tag på någonting som uppehåller sig i närområdet, för då skapar man en lucka som gör att farkosten kan smita iväg. Å andra sidan ”vet” (läs: gissar) vi att det inte är en vanlig ubåt som eftersöks, och de dykbåtar som finns har inte den uthållighet som krävs för att fortfarande fungera. Man vet att den är borta vid det laget.

Insatsen fortsätter dock i en dag till, innan den formellt avbryts. Förmodligen för att man vill fortsätta att samla in information om någonting som pågått inom Stockholms skärgård. Inte för att man tröttnar.

Det var spånandet. Nu ska jag försöka få ihop en bild av vad som har hänt.

Försvaret misstänker att utländska förband med hjälp av dykbåtar har varit inne i Stockholms skärgård och ägnat sig åt någonting. Redan när man fick reda på att någonting var på gång var det för sent. Den källa som kom med information var för sent ute, och när insatsen väl drogs igång hade den eller de som var här redan hunnit ta sig ut. Man har dock samlat på sig information som visat att det funnits grund för vidare efterforskningar. Därför har försvaret varit tydliga med att det inte varit en ubåtsjakt utan en underrättelseoperation.

Under denna underrättelseoperation har man följt olika spår eller indikationer från den plats där den första observationen gjordes tills de försvinner ut i skärgården. Den ryska oljetankern som snurrat runt utanför kusten har förmodligen inte haft någon direkt koppling till operationen eftersom den låg kvar långt efter att en ev. dykbåt återvänt. Å andra sidan kan den ha fortsatt att uppehålla sig i området för att skapa villospår och förvirring, och på så vis testa vår beredskap inom informationskrigföring.

Det här var fantasier och gissningar. Ungefär vad de stora tidningarna presterat under tiden. Vad tror du? Tills vi får konkreta fakta är det upp till var och en av oss att tro vad som helst.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.