Det militärindustriella komplexet

”Det militärindustriella komplexet ligger bakom alla krig” är en ganska träffande parafrasering av någonting som många konspirationsteoretiker gärna hävdar. Den som inte är konspirationsteoretiker nöjer sig med att konstatera att det är ett problem när militärindustriella komplex uppstår.

Gudrun Schyman kommer med följande citat ut som konspirationsteoretiker:

Mäktiga ekonomiska intressen, det militärindustriella komplexet, driver en avancerad militarisering av säkerhetspolitiken. Deras vinster betalas av medborgarna. De samhälleliga förlusterna är globala och gigantiska. De mänskliga förlusterna är ofattbara.

OK. Kanske inte konspirationsteoretiker. Men i alla fall okunnig och benägen att använda termer hon inte riktigt verkar förstå.

Först och främst bör man veta vad ett militärindustriellt komplex är.

Jag skriver ”ett militärindustriellt komplex” och inte ”det militärindustriella komplexet” eftersom det finns flera. Det som är relevant för oss är om ett sådant finns i Sverige. Jag kommer till det senare.

Ett militärindustriellt/försvarsindustriellt komplex är ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan försvarsindustri och politik där man medvetet konspirerar för att ge varandra fördelar.

Det är alltså inte samma sak som försvarsindustri!

Vad som gör ett militärindustriellt komplex till en otrevlig tanke är att det orsakar onödiga krig och konflikter för att kunna överleva. USA kan lyftas fram som ett bra exempel på detta där vi å ena sidan har den stora amerikanska försvarsindustrin och å andra sidan den stora amerikanska försvarsmakten. Mellan dessa båda står politiker och ägare till materieltillverkare som sitter på dubbla stolar. Det faktum att USA ofta är i krig kan ses som en indikation på att ett militärindustriellt komplex är verksamt: den amerikanska försvarsmakten behöver modern materiel, och tillverkarna av försvarsmateriel behöver intäkter.

Ergo, krig startas för att motivera upprustning.

Nu kommer vi till Gudrun Schymans tankevurpa. Eller i alla fall ovarsamma användning av begreppet, vilket jag tolkar som att hon antingen är konspirationsteoretiker eller bara okunnig i största allmänhet. Hon antyder nämligen att det existerar ett militärindustriellt komplex i Sverige! Det känns bara skrattretande.

Jo, vi har en försvarsindustri i Sverige. Men har vi osynliga band mellan försvarsindustrin och politikerna? Förekommer sporadiska krig mellan Sverige och andra länder för att hålla industrin igång genom nyutveckling och ersättning av skadad/förlorad materiel? Konspirerar de för att skapa en bild av att omvärlden har blivit mer osäker?

I så fall har de gjort ett bra jobb. Att få Putin att invadera Ukraina och kratta manegen för ett krig med väst kan inte ha varit lätt!

Det finns en svensk försvarsindustri. Men den har fler kunder än det svenska försvaret. Och det svenska försvaret har fler leverantörer än så. Anskaffning av försvarsmateriel görs genom upphandling. Det innebär att vi inte kan gynna vår egen industri hur som helst. Vi tar det som ger mest för pengarna. (Med vissa avgränsningar, annars gissar jag att all vår försvarsmateriel hade varit rysk.)

Samarbeten är ett annat argument konspirationsteoretikern gärna lyfter fram för att ge stöd för sin tes att det finns ett militärindustriellt komplex. Men nej, det är också rent svammel. Att FMV och försvaret samarbetar med t ex SAAB för att ta fram stridsflygplan eller med Hägglunds för att ta fram nya bandvagnar är inte alls konstigt. Det ingår i beställarrollen att arbeta fram en lösning.

Men i Schymans lilla värld är ubåtsjakten tydligen ett tecken på att det existerar ett militärindustriellt komplex i Sverige. Orsak: SAAB-aktierna har skjutit i höjden. Det leder oss in på nästa fråga: vem är det som ligger bakom ”ubåtskränkningen”? Är det en s k ”budgetubåt” (påhittad kränkning för att flottan ska få mer pengar)? Då krävs det en hel del jobb för att hålla det hemligt, och någon hade avslöjat att allt var bluff vid det här laget. Nu var det ju inte ens fråga om en ubåtsjakt, så frågan är inte intressant.

En konspirationsteoretiker nöjer sig dock inte med detta, utan går ett steg längre. Nu hävdar konspirationsteoretikern att det bara finns ETT militärindustriellt komplex: ett globalt. Vilket följaktligen innebär att alla tillverkare av försvarsmateriel och alla regeringar i länder med en egen försvarsmakt är inblandade. En global konspiration. Lite väl magstarkt för min smak. Att sådana komplex förekommer i bl a USA och Ryssland är en sak, eftersom det är fråga om länder som regelbundet för krig. Men i Sverige?

Vad jag vill ha fram är att Schyman och många andra som gärna pratar om ”det militärindustriella komplexet” med fördel kan läsa på om vad det faktiskt är. Det är inte samma sak som en inhemsk försvarsindustri. Eller en egen försvarsmakt. Eller ens en egen försvarsmakt som köper från en inhemsk försvarsindustri. Det krävs mer, som onödiga/fabricerade incidenter och krig som sker på en regelbunden basis. Och det förekommer inte här.

Försvarets tillstånd blev en aktuell fråga redan förra våren när Ryssland började uppträda mer aggressivt än tidigare. Än mer relevant blev den när Putin invaderade Ukraina, för att sedan kidnappa en estländsk polis inne på estländsk mark. Nu har någonting hänt i skärgården, men vi vet inte vad. Vilket gör frågan ännu viktigare än tidigare. Det här är alltså ingenting som iscensatts av SAAB eller Bofors. En människa som inte lever i en sagovärld förstår det.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.