Cykelslussen

Krister Isaksson har skrivit ett inlägg om hur nya Slussen brister i utformningen för cyklister. I viss mån håller jag med om kritiken (främst en del nytt som framkommit och som jag inte själv känt till tidigare), men samtidigt tycker jag att den kan nyanseras en aning.

Jag börjar med det som jag håller med om och tycker att man redan i detta skede ska rätta till innan nya Slussen byggs, och det är att cyklister som kommer norrifrån på Skeppsbron och ska vidare österut via Stadsgårdsleden tvingas korsa Skeppsbron. Det finns nämligen ingen ramp ner mot ”vattentorget” (se bild) och klaffbroarna på Skeppsbrons västra sida vid Räntmästartrappan.

Där håller jag med om kritiken. Delvis eftersom jag själv ofta cyklar den vägen när jag ska hem från jobbet. Enklast löst genom en ramp på den sidan som gör att man kan cykla hela vägen till Räntmästartrappan innan man måste bestämma sig för vilken väg man ska ta. Annars kommer folk (med betoning på kommer) att cykla fel och inte veta vart de ska ta vägen när de är framme vid Räntmästartrappan.

Däremot håller jag inte med om kritiken i övrigt, utan tycker att den fokuserar för mycket på relativt bagatellartade problem.

Det man i första hand behöver tänka på är att det är en ganska liten del av cyklisterna som faktiskt drabbas av detta. Närmare bestämt enbart de som kommer norrifrån på Skeppsbron och ska österut via Stadsgårdsleden.  Däremot drabbas man inte om man tar samma väg åt andra hållet, eller vilken som helst av de övriga kombinationerna.

Argumentet att det blir många tvära svängar köper jag inte heller. Slussen är även i framtiden en gigantisk trafikmaskin. Man kommer att tvingas sänka farten oavsett om man kommer med bil, motorcykel, båt eller cykel när man ska passera Slussen. Att kritisera brister är enligt min åsikt OK till en viss gräns. Sedan uppfattas det lätt som gnäll och då slutar de man vill nå att lyssna på en. Dessutom är det worst case scenario vi talar om, dvs att man kommer på Skeppsbron och ska österut via Stadsgårdsleden och behöver cykla runt slussrännan för att den närmaste klaffbron inte är öppen.

Det leder vidare till ännu ett icke-problem i mina ögon, nämligen omvägen runt slussrännan vid broöppning. Ja, det innebär fyra 90-graderssvängar till vilket gör att man får dra ner lite på farten, och en omväg på ett par hundra meter. Är den sträckan verkligen ett problem om man cyklar kanske ett par mil? Det motsvarar den ökning i tid- och energiåtgång som ett något för lätt pumpat backdäck ger.

Jag avslutar mina invändningar mot kritiken med någonting som vi alla ska ha i minnet när vi diskuterar nya Slussen ur cyklisters perspektiv, och det är att perspektivet måste vara större än just själva Slussen och dess närområde.

Varför? Jo, för att Slussen är en trafikspridare idag, och kommer så förbli även i framtiden. Vilken väg man väljer vid Slussen beror på ofta på vart man ska efter Gamla stan. Alla vi som någon gång stått och trängts med en knasiljon andra cyklister vid något av Slussens rödljus vet att ytterst få är på väg till Gamla stan. Nästan alla ska förbi. Jag bor sedan 1999 i Årsta och jobbar ungefär vid Hötorget (Johannes brandstation närmare bestämt, men få vet exakt var den ligger), och kan efter Slussen antingen cykla via Skeppsbron, Norrbro och Regeringsgatan för att komma dit eller via Mälartorget, Vasabron, Vasagatan, Olof Palmes gata och Tunnelgatan.

Tidigare har jag cykelpendlat till Kista, Frescati och Ruddammen från Årsta. Även i de fallen spelade det relativt liten roll vilken väg jag tog. Skulle jag till Frescati tog jag helst Sveavägen, medan Norrbro/Regeringsgatan var smidigast om Frescati var destinationen. Till Kista fanns det ingen bra cykelväg överhuvudtaget, och då kunde jag lika gärna cykla via Gröndal, Stora Essingen, Alvik och Bromma och helt undvika innerstan.

Så vart vill jag komma med den utläggningen? Jo, att man inte ska ta för givet att de som drabbas av det Isaksson tar upp kommer att ta just den vägen. Det är dock svårt att sia om idag. Det kommer nämligen att byggas en ny bro för cyklister som leder direkt mellan Södermalmstorg och Mälartorget, och som kommer att tilltala många cyklister.

Hur som helst, den saknade rampen tycker jag absolut att man ska åtgärda i planen redan nu, och det var bra att Isaksson tog upp det. Jag arbetar inte själv med cykelfrågor på det vis Isaksson gör, men är däremot ganska insatt i Slussen-projektet. Men att den där rampen saknas hade jag missat.

Nya Slussen är inte perfekt för någon trafikantgrupp, utan en kompromiss. Vi cyklister får kanske helt enkelt acceptera att det främst är gående som satts i fokus, och stå ut med ett och annat stopp. För den lösningen är många gånger bättre än dagens, även för cyklister. De som påstår annat är i regel förespråkare för Slussen plan B (Stigbergsgruppen), men deras mål är inte att någonting ska bli bra eller ens bättre, utan bara att allt ska vara oförändrat.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.