”Här har vi varit snälla och tagit emot er, era bortskämda och otacksamma…”

Ungefär så låter det om flyktingarna utanför Östersund. De bortskämda och otacksamma stekare som inte nöjer sig med mindre än egen svit på Clarion i centrala Malmö eller Stockholm och egen butler.

Nu raljerar jag, men det beror på att jag stör mig enormt mycket på hur det låter på människor som normalt sett är ganska vettiga. Nej, man kan givetvis inte vara kräsen som flykting utan får nöja sig med det boende som finns. Men betyder det att man ska behöva acceptera precis allt eller finns det någonting som vi kan kalla för rimliga gränser? Den aktuella flyktingförläggningen vet jag inte mer om än vad som står att läsa på nätet. Här är ett urval:

Om du börjar med att gå in på sidorna jag länkat till ovan ser du snabbt att det ser ut att vara fråga om antingen en fd militärförläggning eller camping med stugor. Eller om man ska vara mindre diplomatisk: som ett koncentrationsläger/fångläger. Det här skriver jag dock inte för att basha flyktingförläggningen utan för att folk diskuterar fel fråga.

På en avsides belägen (som i ”har du inte bil kan du troligtvis inte ta dig någonstans”) flyktingförläggning blir man isolerad från det samhälle man längre fram kanske ska bli en del av. Där finns inga eller få möjligheter att komma i kontakt med det svenska samhället eller andra svenskar eftersom man är just isolerad.

Eller är det ett lyxproblem, anser du?

Nej. Tycker man det missar man problemet: var segregation och utanförskap börjar. Det diskuteras flitigt hur viktigt det är att invandrare integreras i det svenska samhället. Men få diskuterar hur. Hur tror du att integrationen fungerar om man stoppas undan med andra flyktingar i flera års tid, utan kontakt med svenskar eller det svenska samhället och sedan får uppehållstillstånd?

Den svenska integrationspolitiken fungerar inte. Det vet de flesta. Flyktingmottagning och integration är problemområden. Nu har den frågan blivit aktuell eftersom flyktingar börjat protestera. Medan tid är. Innan de blivit isolerade. För att komma in i samhället behöver man ett jobb. För att få jobb behöver man kompetens och kontakter. Ingetdera utvecklas av isolering.

Konstigt nog verkar många inte begripa det. Jag är föga imponerad av de människor som nu börjat diskutera frågan. Främst för att de inte diskuterar själva problemet (integration och flyktingmottagning), utan istället fokuserar på om flyktingarna i Grytan beter sig som bortskämda primadonnor eller ej, eller om det är fel på flyktingförläggningen. Ingetdera är problemet!

Problemet är att flyktingar placeras där det finns plats, utan en tanke på vad som ska hända med dem sedan om de får uppehållstillstånd. Detta utan en tanke på var jobben finns. Eller vilka jobb som är aktuella. Inte heller diskuteras var flyktingmottagandet behöver byggas ut, eller hur vi gör för att flyktingarna inte ska tappa kunskaper och kompetens under väntetiden. Flyktingpolitiken har blivit regionalpolitik där det blivit viktigare att generera pengar och arbetstillfällen i glesbygden genom att betala för flyktingmottagning där, istället för att låta behoven styra flyktingmottagningen.

Återigen, försök förstå frågan lite bättre.

På förekommen anledning: det dyker upp för många kommentarer från människor som uppenbarligen inte har läst inlägget. Därför tillåter jag nu inga fler kommentarer på detta inlägg.

Annonser

26 responses to “”Här har vi varit snälla och tagit emot er, era bortskämda och otacksamma…”

 1. Jag vet…jag har en del erfarenhet från Migrationsdomstolen, och frågan är extremt komplex. Men det duger inte att man som nu diskuterar i två läger, svart eller vitt. Det räcker vare sig med att öppna sina hjärtan, eller att anse att man ska kasta ut dem eller i bästa fall stänga porten.

  • Komplex, som sagt. Min mamma jobbade med sådana frågor i 35 år, och är det någonting man lär sig så är det att alla fall är unika.

 2. Jag tycker att dina tankar är ytterst vettiga. Det är sådant som du tar upp, som behöver diskuteras när det gäller flyktingmottagande och integration.Det är frågor som politikerna i de humana partierna behöver ta sig an och inte låta SD bestämma vilken fråga som ska diskuteras. SD har ju faktiskt bara en fråga som de vill och kan tala om och det är att stoppa invandring. Något konstruktivt om integration eller flyktingmottagande har de aldrig kommit med av den enkla anledningen att de inte har någon politik för det.

  • En enda fråga ja, och dessutom existerar den för SD i ett vakum, där dess inverkan på andra frågor är fullständigt ointressant. Det är därför enfrågepartier inte hör hemma i riksdagen.

 3. Tack mycket bra. Det underliga är också att många av dem som kommer med dessa, ofta hatiska, kommentarer är de som sedan klagar på att flyktingarna inte har integrerat sig i samhället. Så först gör flyktingarna fel som protesterar och sedan gör de fel när de inte kommer inte integrerar sig i samhället. Och precis som du skriver är frågan väldigt komplex och min kommentar är inte heller speciellt djup utan problematiken måste tas mer på allvar.

  • Jo, problemet med invandringsfrågorna (där allt som rör integrationen, invandrare och flyktingar ingår) är att många generaliserar och banaliserar, fast det i grund och botten gör att de förverkar sin rätt att ha en åsikt i frågan. Tyvärr inser varken de eller de som lyssnar på dem att det är så.

 4. Jag vill inte ansluta mig till skaran av människor som kort och gott bemöter denna situation med att kör i väg denna flyktinggrupp och helst tillbaka till Syrien. Samtidigt så vill jag bidra med mina tankar för att nyansera det hela, åtminstone ur mitt perspektiv. Självklart är det inte något vidare bra utgångsläge om individen är isolerad med en grupp som i huvudsak har liknande kultur och språk om de vill integrera sig i samhället. Självklart så måste de i så stor omfattning och så fort som möjligt komma i kontakt med det samhället som de måste integrera sig i. Om de under för lång tid sitter isolerade från detta samhälle p g a för långt avstånd på landsbygden så innebär det svårigheter för dem att integrera sig. Samtidigt så har jag den uppfattningen att samma svårighet uppstår om de hamnar i en enklav i en storstad, där de i huvudsak möter sina landsmän. Samtidigt så är det också en trygghet att befinna sig tillsammans med sina landsmän, det är lättare att förklara de behov av stöttning som man kan tänkas behöva och samtidigt kunna få tala med någon på sitt eget språk när behoven uppstår att få prata ut om sina svårigheter. Något som kan vara oerhört viktigt för att få lätta sitt hjärta. Detta kan vara den säkerhetsventil som behövs för att dessa individer ska stå ut. Samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka att de bara måste få plats någonstans, det måste finnas rent fysiska byggnader där de kan vara, det måste finnas rum, sängar sanitet osv. Jag bor själv i en stad som har tagit emot väldigt många och just nu så är det helt enkelt fullt över allt. Nyanlända som kommer hit bor hos släktingar och det kan vara 2 – 3 familjer i en 3-rumslägenhet. Dessa levnadsförhållanden känns inte heller särskilt humant ur min synvinkel, men kommunen har inga möjligheter att bara bygga på så att det finns fysiska byggnader för dem att bo i. Problematiken är komplex och jag har ingen snabblösning att presentera, men kan ändå tycka att när man precis har anlänt så är det viktigaste att få någonstans att vara och eftersom det är vinter så ska det då vara vettiga byggnader som de bor i. Då har vi de byggnader som är lediga och existerar att erbjuda. Sedan bara måste vi se till att dessa individer kommer ut i samhället och blir en naturlig del av det och där har vi också en skyldighet att stötta dem. Hela ansvaret till detta ligger inte enbart på flyktingen.

  Hoppas att jag har lyckats förklara min uppfattning i frågan.

  • Fast nu är det inte så enkelt. Migrationsverket upphandlar boende av privata aktörer, som i sin tur vill ha lägsta möjliga kostnader jämfört med vad de tar ut. Då blir det ofta småstugor och baracker i glesbygden, eftersom de är billiga att köpa upp. Migrationsverket bör kanske ta en större del av ansvaret för inkvarteringen?

 5. Mycket välskrivet blogginlägg!

 6. Eller så får dom ge fan i att vara ett så dåligt folkslag så dom inte kan bo kvar hemma?

 7. Hej mitt namn är Conny Olin och jag tycker du har en fin och saklig hållning i dina åsikter. Frågan är bara hur dessa människor fått samma info som du om vilka förhållande som rådde dit de skulle. Svenska kan de väl inte, varken i språk eller skrift? Om skyddsbehovet är så stort att ens liv är i fara spelar det väl mindre roll var man blir placerad? Om dessa människor med de trauman som de påstår sig ha och om det som de berättar är sant, samtidigt inte väljer att acceptera de villkor och regler som finns känns inte bra. Att man då kräver ha en fristad i Sverige är för mig en gåta som jag har mycket svårt att acceptera. Den gettofiering som råder i Sverige för närvarande är i mångt och mycket baserat på att människor från samma land eller med samma religion måste få bo tillsammans(trygghet i våra svenska ögon). I Malmö där jag bor, är Rosengård vida känt runt om i Sverige (jag har själv bott där i tonåren på 70 talet). Det som ingen talar om är att Malmö har säkert 10 stadsdelar till med samma problem, om inte värre. Problemen på 70 talet var att det fanns för många tomma lägenheter i Malmö, så MKB tyckte att det var en bra affärside att hysa in invandrare (på bidrag av staten) i de tomma lägenheterna.Det var inga av Malmös dåvarande politiker(S) som tänkta ta ansvar för om det skulle visa sig att dessa människor inte hade jobb när statsbidragen tog slut.Det fick fixa sig via socialbidrag och bostadsbidrag. MKB står sig starkt och har i mångt och mycket samma synsätt fortfarande. Vid denna tid kallades dessa människor som kom till Sverige vid sitt rätta namn d.v.s invandrare då många hade sina papper(pass och dyl i ordning + ett jobb när man kom till Sverige) numera blir man invandrare så fort man fått permanent uppehållstillstånd vilket i mina ögon är en stor skillnad. Vad blir det då av detta. Alla kollar på sitt ursprungslands tv kanaler,man vill gärna bo i samma fastighet som sina landsmän och man pratar sitt hemlands språk i stort sett hela tiden etc. Detta bidrar på intet sätt till någon integration. Om någon mot förmodan skulle tycka att detta är en osanning så kom med ett bra motargument.
  Jag tror att i nästan alla länder i världen som någon vill bosätta sig i permanent, är det landets språk som är porten till acceptans(dock ej att man inte kan bryta på det språk man har ursprungligen) och få chansen till ett arbete. Detta påstående av mig baseras på den lagstiftning som råder i Sverige.Ingen arbetsgivare i Sverige med den lagstiftning som råder i skulle våga anställa någon som inte kan läsa och förstå en arbetsinstruktion som är skriven på svenska. Om något skulle hända vid ett missförstånd vet väl alla.Slutligen vill jag också tillägga att dessa människors(just i detta fallet som det pratas om) agerande bidrar nog inte till att flera människor i vårt land tycker att vi ska ha samma generösa hållning mot asylsökande och människor med skyddsbehov.
  Om Sverige fortsatt ska vara det land i världen som ska ta emot mest flyktingar per capita , måste det ske med ett mått av sans och vett.Inte som nu med naivitet och och med förbundna ögon. Det kommer bara att skapa våld och förbittring i slutänden.Om någon eller några, trots att vi lever modern tid, tror att paradiset finns i olika religoner så var snäll att inte tro att Sverige skulle vara det paradis som är till för alla. Edens sura äpple brukar dyka upp till sist och vekligheten kommer som ett brev på posten.
  Jag fyller 60 i mars 2015 och har gått i skola och jobbat med många med invandrarbakgrund samt att flera av mina grannar är invandrare(dessa känns ibland som fullblodsrasister) så känner mig mera som realist än rasist
  Tack för ordet

  • En kommentar full av fördomar och generaliseringar, men du inser det nog inte själv. Jag tänker inte ta mig tid att besvara det eftersom du faktiskt inte kommenterar kärnfrågan i inlägget: vad som leder fram till det du just tog upp.

 8. Jag kommer ihåg när de forsta flyktingarna från Libanon kom till det lilla samhället Gimo, Det var riktiga ”flyktingar”Alla kom snabbt in i samhället, tog de jobb som fanns klagade inte,, fruarna jobbade också,, Då fanns det gott om jobb,,Ca 10 år senare hade man placerat 500 Flyktingar i det lilla samhället då säger de tidiga invandrarna, varfor tar Sverige in så mycket Flyktingar om 30-40 år kommer Sverige att ha ett rent H-vete..Jag hoppades ju inte då att han skulle få rätt ,, Men idag med facit i hand så har han rätt,,De forsta Libaneserna som kom hade ju helst velat bo i en stor stad men accepterade att bo i Gimo… Vi har våra politiker att tacka for den situation som vi har idag ”Främlings fientlighet” om bara våra politiker lyssnat på folket ( en politiker är folkets redskap) i en Demokrati ska politikern lyssna och verka for det som majoriteten av folket vill ( det är inte acceptabelt att politiker kor over oss,,) I dag har vi inte ens jobb for våra egna ungdomar,, Skulle bara fattas att invandrare får fortur till de jobb som finns.. Våra makthavare är ju inte så smarta,, måste finnas de i alla partier som har en annan uppfattning än BIG BOSS men som ständig blir overkorda ”TOPPSTYRDA” Det är hog tid att politiker borjar LYSSNA på folket

 9. hittade denna lilla text ..Men för helvetet dom bor i Grytan en km från Brunflo där jag själv växt upp. Jag har varken känt mig isolerad eller kall om sjärten. Men så hde ju jag en mor, som lärde mig redan som barn, att jag inte skulle klä av mig naken på vintern, och sätta mig i nån snödriva när jag frös. Och vem har varit så jävla listig,. att hon eller han har skottat dit en snöhög, för att det ska se riktigt jävligt ut?? min kamrat bor 500 meter från förläggningen. Han har grannar som bott där utan att dom känner sig isolerad och bortkommen. dom har faktiskt överlevt det så kallade helvetet. Den ända skillnaden är att dom fått slta ihop till sitt boende själv. hur fan kan man vara så bortskämd som flykting att man vägrar att ta ett boende som erbjuds 1 km från ett sammhälle med Två stora livsmedels butiker solarier, gymm, sport och fiske butik som har isärklass lokalen i hela Östersund, det finns två stora bencinstationer hälscentral finare än många andra i Norrland, dom bor 1km från Storsjön som är den 5 största i Sverige där fisket är gratis om man fiskar från land. Den är fild med Canada röding som många åker från hela Sverige för att få fika i stor fet öring, Gädda, sik, aborre: när tyskarna är hit på semester står dom och skrattar, för att dom kan stå i sina badbyxor och dricka vattnet direk ur en glasklar sjö. dom bor på ett boende som dom kan öppna dörren , och kliva rakt ut i naturen och plocka både svamp och bär att äta eller om man väljer att sälja dom, och få ett regält lyft i plånboken om man vill och orkar. i Brunflo bor det 10 000 människor som som säkert är villiga att hjälpa dom med både språk och andra livsnödvändiga sysslor, 1km från Jämtlands största skola, bibliotek pizzerior hamburgar bar, en vacker stor båt-hamn, 10 mil till Åreskutan, om man vill fjällvandra eller åka skidor och snöskoter. Oviksfjällen 8 mil bort. hur i helvetet skulle detta kunna vara helvetet på jorden om man kommer som en traumaticerad flykting. så hur jävla isolerat är det??

 10. Nåja. Just de här ”flyktingarna” behöver väl inte bo i Grytan mer än ett par dagar. Längre tid tar det knappast att fastställa att de är uppenbara ”sociala turister”. Så de bör ju avvisas innan veckan är slut, så kan Migrationsverket lägga sina resurser på de som behöver hjälp.

  • Och ännu en kommentar från någon som uppenbarligen inte läst (eller inte förstått) blogginlägget men ändå vill kommentera. Otroligt givande.

 11. Hallå….det är en flyktingförläggning! Tänk efter en, två och tio gånger vad en sådan främst syftar till och återkom sedan med vad felet är i nämnda förläggning.

 12. Ja vad skall man säga , det är väl uppenbart att något är väldigt fel när man avvisar den hjälp man erbjuds. Om det här inte duger så var det väl bättre hemma då och då ser jag ingen annan råd ån att man får återvända.