Det är kanske vi som måste vakna?

”Om det inte görs något åt kompetensbristen inom it- och telekombranschen så kommer det att råda ett underskott på 60 000 it-proffs i Sverige år 2020” säger IT & Telecomföretagen. Politikerna måste vakna. Men det behöver kanske även branschen göra?

Det är kanske dags att vi börjar prata om problemet? Om det här med juniora och seniora IT-proffs? Nybörjare och veteraner? Om hur man skaffar sig erfarenhet?

Läget ser ut ungefär som följande: IT-branschen skriker efter erfaret folk. Samtidigt finns det oerfaret folk som skriker efter jobb.

Problemet är inte att det saknas folk överhuvudtaget utan att det saknas erfaret folk. Erfaren blir man av att jobba. För att jobba måste man få jobb. Eller starta eget, men då bör man vara erfaren. Vilket i sin tur kräver att företagen blir bättre på att anställa folk som kommer direkt från högskolan.

Det här är någonting som företagen måste inse. Ja, vi har ont om erfaret folk inom branschen, men det är kanske vi själva som har försatt oss i den sitsen genom att enbart anställa erfaret folk? Utan att reflektera över hur de erfarna har blivit erfarna? Genom att tycka att någon annan får ta ansvar för att få in de nyutexaminerade i branschen, eftersom man inte själv vill göra det?

Jag tog en titt på Monster.se och rekryteringsbehoven i Stockholm. Av den handfull annonser jag läste sökte ingen någon som kommer direkt från skolbänken. Alla krävde högskoleutbildning och några års erfarenhet.

Så hur ska vi tolka det? Är det kanske dags även för IT-branschen att vakna och inse att alla som ingår i den bär en del av ansvaret för att producera erfaret folk? Att ens egen organisation faktiskt också behöver bidra till att utveckla och utöka kompetensbasen?

Det är lockande att anställa enbart erfaret folk. Att anställa någon direkt från skolbänken är ett risktagande, även om det är en investering och en satsning som ofta betalar sig på längre sikt. Men om alla aktörer inom IT förutsätter att någon annan tar den risken/ansvaret och själva bara fokuserar på lönsamhet från dag 1 kommer vi att få en stor reserv av utbildat men oerfaret folk som aldrig kommer in i branschen. Och kanske en krympande pool av erfaret folk.

Om du tycker att någon borde göra någonting, fundera över vad ditt företag gör och kan göra. Samhället utbildar människor inom IT och Telecom gratis (OK, skattefinansierat). Att studera är gratis, och inga extra avgifter tas ut från framtida arbetsgivare. Vissa företag (som Microsoft) tillhandahåller produkter gratis eller till kraftigt rabatterade priser så att studenterna ska kunna använda dem och lära sig dem under studietiden.

Nu är frågan vad övriga företag inom branschen gör.

Att delta i arbetsmarknadsdagar på högskolor runt om i landet skapar kontakter. Men det är allt. Till syvende och sist handlar det om någonting så pass enkelt att även nybörjare måste börja någonstans. Annars förlorar de kanske de kunskaper de samlat på sig under studietiden. Kanske byter de yrke. Kunskap är färskvara. Speciellt inom branscher som är så utvecklingsdrivna som IT-branschen.

Kanske är ett bra första steg att bli bättre på att – på riktigt med marknadsmässig lön och inte som skattefinansierad praktik – anställa oerfaret folk så att de får erfarenhet, snarare än att kräva att någon annan ska göra någonting?

Branschen måste kanske inse sitt eget ansvar för att gå framåt?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.