Slussen och dunning kruger-effekten

De senaste dagarna har Slussen diskuterats flitigt här och var. Eller inte Slussen i sig, utan snarare Wanngårds klargörande att projektet nu ska sätta igång. Vad motståndarna mot nya Slussen/plan B-anhängarna tycker om det behöver väl knappast nämnas. Däremot tycker jag mig se en gemensam nämnare för en stor del av dessa människor: okunskap och bristande bildning. Kanske dumhet?

Vi kan börja med att jag har full förståelse och även respekt för att bevarandefolket vill bevara dagens Slussen av nostalgiska skäl. En plats de växte upp med och i vissa fall såg när den var ny och i gott skick. Det är i regel fråga om äldre människor, medan yngre vill se någonting nytt.

Däremot är jag inte lika imponerad av deras försök att komma med ”rationella” argument för ett bevarande, eller deras syn på vad som måste göras. Det handlar nästan alltid om rena hittepå-argument.

Att ”S dömer ut nya Slussen” tycks ha blivit deras heliga graal. En artikel som de gärna hänvisar till i tid och otid för att visa att sossarna ”ljugit” för väljarna genom att typ lova att bygga en kopia av dagens lösning eller plan B.

Det argumentet faller platt av två skäl:

  1. Artikeln är från 2011. I samband med valet 2014 var S i Stockholm däremot tydliga med att nya Slussen – som är beslutad – skulle byggas. Ingenting annat.
  2. S har aldrig sagt sig vilja bygga en kopia av dagens Slussen. Kritiken gällde detaljer i det förslag som nu är beslutat. Kritik som även tagits hänsyn till, eftersom förslaget anpassats de senaste fyra åren.

Vissa håller envist fast vid att Slussen går att ”renovera”. En självutnämnd expert påstod t ex att det räcker med att byta ut vägbanorna eftersom de skador som finns har orsakats av vägsalt. I själva verket är det grunden och pålningen som är problemet. Någonting som man enligt min åsikt bör känna till om man ska diskutera frågan. Samma ”expert” påstod även att de branta lutningar som finns i dagens Slussen inte är något problem, eftersom de handikappade tar sig fram ändå… hen tillade även att den nuvarande stigningen (felaktigt benämnt lutning) inte heller är något problem eftersom den ju sprids ut på en så pass lång sträcka. Detta utan att förstå att stigningen som anges i procent är relativ till just sträckan – ju längre sträcka, desto fler höjdmeter. 7,2% innebär 7,2 meter på en sträcka om 100 meter, eller 14,4 om sträckan är 200 meter, osv.

Det senaste argumentet emot nya Slussen är tydligen att bitar av packisen vid Nordpolen brutit sig loss, och gör den det kan isen som är ”instängd bakom” också komma på vift. Underförstått, den kan driva söderut och smälta i värmen. Dessutom ska tydligen kajernas nivåer sänkas med nya Slussen, vilket gör saken värre (det är ett rent påhitt, det blir ingen förändring eftersom det i så fall skulle kräva ganska omfattande arbeten med att sänka den övriga marken i närheten av vattnet). Det argumentet tycker jag är en riktig pärla. Det visar nämligen att personen bakom det saknar elementära kunskaper i fysik – flytande is som smälter har nämligen ingen inverkan på vattennivån, eftersom den redan ligger i vattnet och därmed tränger undan lika mycket vatten som sin egen vikt. Fyll ett glas med vatten och isbitar och låt isen smälta, så ser du att nivån förblir oförändrad.

Det här är typiskt för de människor som till varje pris vill bevara dagens Slussen. De är engagerade samtidigt som de är fruktansvärt okunniga.

De röstar på partier utan att veta vad de går till val på, de saknar kunskaper i elementära frågor kring Slussen, och i vissa fall har de inte ens allmänbildning nog att dra slutsatser om den effekt händelser kommer att få.

I mina ögon är det här ett bra exempel på Dunning Kruger-effekten.

Den kan i korthet formuleras som att extremt okunniga och obildade människor saknar förmåga att förstå att förstå att de som är kunniga och bildade vet mer än de själva. I synnerhet när de är flera som delar en villfarelse. Då blir det till en bekräftelse på att de har rätt (vi är många och då måste vi ju ha rätt), och därmed vägrar de att ta till sig korrekt information när sådan ges.

Att de inte får något större gehör hos beslutsfattarna är kanske bara rimligt? Låt gå för att de får rösta trots att de verkar göra det i sömnen (i en demokrati har alla myndiga medborgare rösträtt, på gott och ont), den rätten vill jag inte förvägra dem. Låt gå för att de inte förstår frågorna de uttalar sig i, de har rätt till en åsikt. Låt gå för att de vägrar ta till sig fakta och rationella argument, de har rätt till sin tro.

Men när de kräver att våra folkvalda ska basera sina beslut på önskemål från en liten men högljudd och dessutom väldigt dåligt påläst minoritet är måttet rågat. (I synnerhet när deras försök att ”påverka” politikerna ofta består av förtal och personangrepp, men det tänker jag inte ta upp här och nu.)

Lyssna mer på de som vet vad de talar om, och bygg nya Slussen nu!

Annonser

Kommentarer inaktiverade.