Slussen-motståndarnas skitsnack synat i sömmarna

Startdatumet för byggandet av nya Slussen närmar sig, och i samband med det intensifierar anhängarna av plan B sina försök att hämma den demokratiska processen. Deras mål: stoppa den demokratiskt beslutade nya Slussen! Istället vill de se ett hobbyförslag av en samling privatpersoner, uppbackat av tidningar som Svenska Dagbladet, kändisar som Benny Andersson och Lena Endre, och av företagare och finansmän som Christer Gardell.

I en lång och spretig artikel gör en samling svenska profiler ett nytt försök att vilseleda allmänheten om nya Slussen. Det finns två gemensamma nämnare för den här gruppen. Ingen av dem är någon stor auktoritet i frågan, och ingen av dem är längre aktiv inom politiken. Svenska Dagbladet ställer upp som megafon.

Artikeln är lång så jag benar jag upp den i delargument var för sig. Påståenden från artikeln visas i kursiv stil, medan mina korrigeringar av dessa visas i normal stil.

Projektet baxades igen av Nordin trots oppositionens protester.

En halvsanning. Fakta: nya Slussen togs fram över blockgränserna.

Vad som sedan hände var att Miljöpartiet och Socialdemokraterna fick ny ledning i Stockholm, och svängde under mandatperioden. När Tomas Rudin tillträdde fick han en ”lektion” av bl a Stigbergsgruppen, och gjorde helt om. I fallet med Miljöpartiet var det mer uppseendeväckande. Då gick flera av plan B-anhängarna/motståndarna till nya Slussen med i partiet dagen innan partiet höll kongress för att välja nytt borgarråd, och röstade på vad de trodde var en motståndare till nya Slussen, Daniel Hellden. Nu har båda partierna emellertid insett att sitter på väljarnas mandat, och går på den officiella och utlovade linjen. Enskilda politiker ska inte bedriva sin egen politik.

Hade det funnits en samsyn även med Rudin och Hellden vid rodren hade motståndarna talat om att det varit odemokratiskt och att man kommit överens för att beröva väljarna alternativ att rösta på.

De oberoende experterna som tillsattes för att granska projektet var bekanta till politikerna och tillsattes på olaglig väg (enligt en dom i kammarrätten) och därmed borde projektet inte fortsätta.

Underförstått: det var ingen oberoende granskning.  Men där blir det fel. Kammarrätten slog ner på hur själva upphandlingen gick till men utan att ta ställning till om experterna var opartiska. Det här kan vi vända på – hur tillsätter man oberoende experter genom offentlig upphandling om man vill säkerställa deras oberoende? Det går inte. De måste handplockas. Dessutom vill jag gärna tillägga att motståndarna var positiva till expertgruppen ända tills de presenterade sitt resultat. De hade knappast talat om ”bristande opartiskhet” om gruppens slutsats varit att projektet inte gått rätt till utan snarare försvarat både opartiskheten och upphandlingen.

Det finns en stor folkopinion mot nya Slussen.

Nej det gör det inte. Manifestationerna mot nya Slussen har aldrig samlat mer än ett 30-tal deltagare. Inga opinionsmätningar (utom den riggade från Novus) ger stöd för det. Det enda parti som gick till val mot nya Slussen – Stockholmspartiet – fick 0,5% av rösterna i staden.

Att en fastighetsägare på platsen fick byggrätter för att inte protestera mot nya Slussen är möjligtvis olagligt.

Lagligt är ett binärt tillstånd. Lagligt ELLER olagligt. Det finns inget mellanting som ”möjligtvis”. Om det vore så hade vi sett en rättsprocess i frågan och ett utslag som angett vilketdera. Vilken lag bryter det mot? Man kan inte befinnas ”nästan skyldig” till ett brott.

Politikerna svek löftet att inte börja bygga förrän både detaljplanerna för Slussen och bussterminalen var klara. 

Först och främst har politikerna aldrig lovat det. En tjänsteman sade däremot att ”vi börjar inte bygga förrän detaljplanerna är klara”. Det är en tolkningsfråga, eftersom det å andra sidan kan betyda att bussterminalen inte börjar byggas innan den har en detaljplan. Det är inte samma sak. Å andra sidan är det en fråga utan relevans, eftersom det i så fall vore fråga om en utfästelse från någon som inte har mandat att lova sådant.

Att gå vidare är ett svek mot väljarna eftersom vi inte vet hur det blir med bussterminalen.

Nej. Det vore tvärtom ett svek mot skattebetalarna i Stockholm att börja bygga bussterminalen innan det är klart om den ens behöver byggas. Det kommer att skapas en knutpunkt mellan Saltsjöbanan, Tvärbanan och Tunnelbanan i Sickla i samband med att Tvärbanan och Tunnelbanan förlängs. Då försvinner behovet av en stor bytesterminal i Stockholm för resenärerna från Nacka och Värmdö. Ska staden bygga en överflödig terminal?

Om staden hade börjat bygga en bussterminal hade motståndarna kritiserat även det just därför att den kanske inte behövs i framtiden.

Nya Slussen blir dyrare än beräknat.

Ja. Försenade projekt blir i regel dyrare. Men dessa förseningar orsakas av samma människor som står bakom debattartikeln i SvD. Att de sedan anklagar staden för att det blir dyrare känns ganska magstarkt.

Plan B kommer bara att kosta hälften.

Nej. Inga kostnadsberäkningar ger stöd för det påståendet. De siffror som finns kommer från bl a Stigbergsgruppen och är rena partsinlagor. Lika tillförlitliga som uppgifter som säger att Volvos bilar är bättre än Audis om de kommer från Volvo. Slussen och plan B har så mycket gemensamt att kostnaderna inte skiljer sig nämnvärt: båda projekten förutsätter att dagens Slussen rivs och att man bygger en ny anläggning.

Det finns mer att ta upp i alla dessa partsinlagor från motståndarna till nya Slussen, men det får räcka med det. Vad jag vill lyfta fram är att de hugger på allt de kan hitta som kan tolkas som negativt. Det finns en baksida med allt, och när det handlar om rent obstruerande bryr man sig inte om ifall man är inkonsekvent.

Annonser

2 responses to “Slussen-motståndarnas skitsnack synat i sömmarna

  1. ”Gamla slussen” är inget hobbyprojekt, har en bättre trafiklösning vilket även Wanngård och all expertis är enig om och en upprustning är tveklöst mer kostnadseffektivt. Det finns bättre hål att stoppa i än att slänga miljarder i ”värtan”.

    • Det är ett hobbyprojekt. Upprustning är inte möjligt. Det finns inga tillförlitliga uppgifter för vad t ex plan B skulle kosta.

      Läs på om du ska delta i debatten.