Terrorism, hatbrott eller vansinnesdåd?

Var det som skedde i Trollhättan ett terrordåd? Eller var det ett hatbrott? Det är inte helt lätt att säga eftersom gränsen är väldigt flytande. Men oavsett vilket det är fråga om är det kanske inte någonting som en kvällstidningsjournalist ska avgöra? 

Att ta upp det som hänt och ifrågasätta att det var terrorism är verkligen att agera djävulens advokat. Men det inte är samma sak som att försöka förminska det som hänt. Bara att kalla en spade för en spade, så att säga. Ursäkta klyschan.

Problemet är dock inte att vi väljer att kalla svenskars terrorism för hatbrott eller vansinnesdåd, utan snarare att vi ofta kallar icke-svenskars hatbrott eller vansinnesdåd för terrorism.

Jag tänker titta på Oisín Cantwells krönika där han slår fast att det minsann var ett terrordåd. I den finns ett citat med en definition av terrorism som i viss mån motsäger det han skriver:

”Om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:
injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation”.

Det här är vagt och luddigt så till den grad att det kan upplevas som att vad som är terrorism är rent godtyckligt. Därför är det viktigt att titta närmare på det.

Vi vet att den här killen beväpnade sig med knivar/svärd, gick in på en skola och angrep folk baserat på deras hudfärg. Alltså, människor som han upplevde som icke-svenska. Om vi tänker bort miljön och sammanhanget är det då fråga om hatbrott.

Det gör dock inte Cantwell, som skriver följande:

Ett attentat i en skola, en av samhällets viktigaste funktioner, kan skada staten.

Har han rätt? I viss mån. En skola är en samhällsfunktion. Men det här attentatet var inte riktat mot själva skolan, utan mot elever och personal i skolan som råkade ha ”fel” hudfärg i attentatsmannens ögon. Det gör inte att föräldrar inte vågar låta sina barn gå till skolan eftersom det inte är skolan som upplevs som ett riskområde. Däremot gör det människor med utomsvensk bakgrund rädda för att låta sina barn gå ut överhuvudtaget. Ett hatbrott, alltså. Riktat mot en viss grupp.

Ett terrordåd hade drabbat alla på skolan. Utan urskiljning. En bomb, mordbrand eller annat som är svårt att skydda sig mot.

Om vi istället tänker oss att det här hade skett på öppen gata hade ingen kallat det för terrorism. Man hade använt termen hatbrott istället. Därmed är inte miljön det avgörande i det här fallet.

Eller tycker kanske Cantwell att det som skedde på IKEA i Västerås också är terrorism? Där var det ju mer urskiljningslöst i den mån gärningsmannen inte valde ut sina offer utifrån hudfärg utan bara gav sig på första bästa som kom i hans väg. Nej. Naturligtvis inte. Och det är inte heller ett hatbrott eftersom gärningsmannen inte motiverades av hudfärg, religion eller annat som är avgörande för vad som är hatbrott.

Jämförelsen med Breivik haltar dessutom. Eller haltar är fel ord. Den är en skymf mot offren i Norge.

I det fallet är det ställt bortom allt tvivel att det var just mot samhället det riktades. Bomber i regeringskvarteren i Oslo och sedan ett massmord på en ö där politiskt engagerade befann sig.

Alltså, om det riktar sig mot samhället, samhällsfunktioner och/eller politiker i syfte att destabilisera samhället är det terrorism. Riktar det sig mot t ex invandrare eller homosexuella är det hatbrott.

Cantwell är förmodligen fullt medveten om detta. Men att komma med nyanserade analyser i en kvällstidning hjälper ju inte försäljningen.

Jag avslutar med en viktigt fråga: varför är det så viktigt att hålla isär terrorism och hatbrott?

Helt enkelt därför att det är fråga om olika sorters brott, och för att vi inte ska förvandla terrorlagstiftningen till en samling gummiparagrafer som kan användas hur som helst när någon begår något brott. Bush-administrationen har mycket att stå till svars för i det avseendet, eftersom de började kalla alla som stred mot USA i Afghanistan för terrorister (eller illegala kombattanter).

Terrorism det allvarligaste inre hot ett samhälle kan utsättas för. Därför är det extremt viktigt att vi inte börjar devalvera betydelsen i begreppet genom att kalla brott som inte är terrorbrott – hur osmakliga och hemska de än är – för just terrorbrott. Det är därför lagen gör skillnad på terrorism och hatbrott. Om det inte vore skillnad skulle inte lagen heller behandla dem som två separata typer av brott.

Är det en spade ska den kallas för spade.

… och så en sak till. Att bränna ner flyktingförläggningar är inte riktat mot enskilda människor eller etniska grupper. Det riktar sig mot samhället. Samhällsomstörtande verksamhet, som det kallas. Där kan vi gärna tala om terrorbrott, eftersom det är terrorbrott. Och Sverigedemokraterna hjälper till.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.