Nu ska Mälaren svämma över?

Jag borde nu ha vant mig vid hur okunniga människorna som är emot nya Slussen är. Men de överraskar mig ständigt. Jag tror att botten är nådd men inser snart att jag har fel.

Nu senast har de börjat hetsa upp sig över situationen för bönderna runt Mälaren. Bönder som kommer att drabbas av ändrade nivåer i Mälaren.

I vanlig ordning tror RORUSarna att det handlar om Slussen.

Ja, att det handlar om beslut som fattats av kommunpolitikerna i Stockholm. Om en oönskad bieffekt av en illa genomtänkt lösning för Slussen. Att vattenståndet i Mälaren förändras för att vi med nya Slussen förlorar möjligheter att reglera det, när det i själva verket är tvärtom.

De har fel på alla punkter.

Vi börjar med Mälaren. Ja, det finns planer på att ändra vattenståndet för Mälaren. Att låta sjön ha högt vattenstånd under en längre period, eftersom nya Slussen genom sin ökade avtappningskapacitet medger det. Alltså, vi behöver inte börja tömma Mälaren i förväg för att slippa överraskas av en vårflod som inte är hanterbar pga nuvarande Slussens begränsade kapacitet. Hur reagerar RORUSarna på det? Jo, så här:

braintrust2.PNG

”Alternativ avbördning i Södertälje” kommer ständigt upp. Vad innebär det? Bara att vi släpper ut vattnet i Södertälje istället för i Stockholm. Men är det som de tror att det innebär att nivåerna inte förändras?

Nej. Naturligtvis inte.

Mälaren är en sjö. Det spelar för vattennivån ingen roll om vi släpper ut vattnet i Stockholm via Slussen eller i Södertälje via Södertälje kanal så länge vi släpper ut samma mängder. När du fyller badkaret med vatten blir nivån samma oavsett om det är vid vattenkranen eller längst bort från den. När du drar ur proppen är vattennivån samma oavsett  om det är vid avloppet eller någon annanstans i badkaret.

Förstår dessa människor verkligen inte det?  

Om de vill undvika höjda nivåer i Mälaren borde de ju snarare vara för nya Slussen, eftersom den lösningen innebär ökade mängder vatten som kan tappas av jämfört med dagens lösning.

Mälarens vattenstånd är för övrigt inte en fråga som för politikerna i stadshuset. Det är Länsstyrelsens pilsner. Och för Länsstyrelsen är det hugget som stucket om vattnet släpps ut i Södertälje eller Stockholm, så länge samma mängd vatten kan släppas ut.

Nya Slussen innebär inte att Mälaren får en fast nivå.

Däremot innebär nya Slussen att vi mera noggrant kan reglera Mälarens nivå. Men om den ska vara hög eller låg är en fråga för politikerna. Det handlar inte om tekniska begränsningar. Med nya Slussen kan vi behålla precis samma nivåer som idag. Förstår de inte det? Dvs att ökad avtappningskapacitet innebär att nivåerna kan regleras med större precision?

Det är ärligt talat dags att sluta lyssna på dessa människor.

De har rätt till sin åsikt. Men så länge de inte tar sig tid att läsa in grundläggande fakta om de frågor de envisas med att ha åsikter i ska de inte ges allt för mycket utrymme.

Och en annan sak. Anne Magnusson är folkvald politiker för Miljöpartiet i Nacka. Är det inte rimligt att kräva att hon sätter sig in mer i frågan? Alternativt att hon avgår om hon inte klarar det?

Det finns tyckare så det räcker på annat håll.

Annonser