Borde Guillou gå i pension?

”Därför låtsas dessa Natoanhängare att ryssen ska anfalla” är rubriken på en krönika av Jan Guillou. Tydligen tror Guillou att någon försöker skrämma oss till att gå med i NATO.

Att gå med i NATO tycker Guillou är fel, eftersom han i egenskap av författare till Hamilton-romanerna är expert i frågan och därmed vet mer än de som faktiskt arbetar med dessa frågor dagligen. (Och som till skillnad från Guillou inte har jobbat åt KGB.) NATO ska vi enligt Guillou stå utanför pga följande:

  • Det innebär ett slut på svensk neutralitetspolitik.
  • Vi kommer tvingas delta i krig som USA startar.
  • USA kommer att ta kontroll över får försvars- och säkerhetspolitik.
  • Vi blir tvingade att införa NATO-standard på allt inom försvaret.
  • Försvarsbudgeten behöver dubblas.
  • Det är onödigt eftersom Ryssland aldrig kommer att starta ett enskilt krig mot Sverige.

Nu vet jag inte vad Jan Guillou egentligen håller på med, för det här är rena halmdockeargument och de är rent felaktiga.

Neutralitetspolitiken upphörde i och med EUs Lissabonfördrag. Det borde Guillou veta. Och i praktiken var vi inte heller tidigare neutrala. Vi hade alliansfrihet.

Att inget NATO-land kan tvingas delta i ett krig som ett annat NATO-land startar tror jag också att Guillou vet. NATOs artikel 5 stipulerar visserligen att ett angrepp på ett NATO-land betraktas som ett angrepp på alla NATO-länder. Alltså, ett angrepp. Att vissa NATO-länder vägrat delta i krig som startats av andra NATO-länder är ingenting nytt. Senaste kriget mot Irak startades av USA.

Men bara ett fåtal NATO-länder deltog! Det visar hur fel Guillou har när han påstår att USA styr NATO. Det misstänker jag att han är medveten om.

Det här med NATO-standard och ökad försvarsbudget är inte heller någonting att fundera över: Guillou har fel. Och är troligtvis medveten om det. Vi har redan idag NATO-standard på mycket inom det svenska försvaret. Men vi blir inte tvingade att byta ut resterande materiel bara för att vi går med i NATO. Inte heller kan de tvinga oss att dubbla försvarsbudgeten. Skillnaden är att vi om vi står utanför NATO behöver öka den ännu mer för att klara av att försvara landet helt utan hjälp.

Och nej, det finns som Guillou skriver ingen risk för ett isolerat ryskt angrepp mot Sverige. Och ingen har heller påstått det! Vilket jag förmodar att han vet.

Vad som kan ske är att ryssarna angriper baltstaterna. De är medlemmar i NATO. Då blir artikel 5 aktuell: ett angrepp på ett NATO-land är ett angrepp på alla NATO-länder. Eftersom Putin – eller hans efterträdare – inte vill ha USA, Storbritannien, Frankrike med flera mot sig behöver han säkra Östersjön. För att kunna göra det behöver han framskjutna positioner i Östersjön. Närmare bestämt delar av Sverige. Gotland, till exempel. Ryska robotar på Gotland kan effektivt täcka hela Östersjön.

Det kan i sin tur innebära att ett storkrig mellan Ryssland och NATO börjar med ett angrepp på Sverige. På Gotland. När Gotland är säkrat kan angrepp mot NATO-länder i närområdet göras. Det är detta scenario man tänker sig. Vilket Guillou säkert vet.

Jan Guillou är en modern sagoboksförfattare. Det är många år sedan han var verksam som journalist. Sätt inte för stor tilltro till hans åsikter. Hamilton-böckerna var underhållning, men det finns människor som arbetar med detta i verkligheten.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.