Årstastråket: en försutten chans?

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har lagt upp en ny film om Årstastråket, som håller på att byggas ungefär där jag själv bor. Mitt intryck är att planerarna för all framtid kastar bort en möjlighet att expandera innerstaden.

Videon finns på Youtube, men kan förhoppningsvis ses direkt här:

Vad är det då jag reagerar på? Jo, det är att trots läget precis utanför tullarna bygger staden klassisk förortsbebyggelse: glest och utspritt, varvat med många halvprivata utrymmen.

Enkelt uttryckt är det inte fråga om ett stråk. Inte ett sammanhängande.

Jag bor själv ganska nära det som kallas Bolidentriangeln, och kan i alla fall glädjas åt att det ser ut att bli den mest lyckade delen av Årstastråket. Här blir det en blandning av verksamheter och bostäder, så det finns en liten chans att någon form av stadsliv ska uppstå. Ett namn jag fick lära mig när jag såg videon var dessutom ”Steningeparken”. Det är vad gräsremsan mellan Bolidenplan och Gullmarsvägen tydligen heter. Jag har dock aldrig förstått att det är en park fast jag bott intill den i snart 17 år. Kanske beror det på att ingen använder den som en park? Vilket i sin tur beror på att den ligger inklämd mellan Johanneshovsvägen och parkeringsplatserna nedanför punkthusen? För min del kan den gärna få bebyggas mer än i förslaget.

Strukturen på bebyggelsen känns inte heller särskilt lyckad. Visserligen står husen hyfsat tätt intill varandra sydväst om Bolidenplan, men det är fråga om öppna kvarter med en slags halvprivata innergårdar som varken kommer upplevas som privata eller offentliga: ingen kommer känna sig hemma där. Om staden däremot hade slutit kvarteren i klassisk kvartersstruktur hade vi sluppit se det problemet uppstå. Däremot är det bra att de binder samman Bolmensvägen med Johanneshovsvägen med ett par små tvärgator.

Där tar i alla fall stråket slut.

Sedan kommer en länga med hus vid Linde. Hus som ligger så pass långt från Bolidentriangeln att stråket bryts. Ja, där tar Årstastråket slut, och ett slags icke-stråk tar vid eftersom sambandet med bebyggelsen norr om Johanneshovsvägen blir dåligt. Det blir alltså inget samband mellan klungorna med hus som staden planerar.

Det är synd, och jag hade hellre sett att staden satsat på att bygga längs med Johanneshovsvägen hela vägen från Bolidenplan till Linde. Då skulle Årstastråket bli ett stråk även i verkligheten, precis som ”Steningeparken” hade fungerat som park om man från planerarnas sida tagit hänsyn till platsens funktion och hur den kunnat utnyttjas. Vid Linde upphör sedan Årstastråket.

Det upphör för andra gången!

Vägen delar sig nämligen i två och som fortsätter i varsin riktning: Årstavägen och Johanneshovsvägen. Men själva bebyggelsen/stråket fortsätter i en tredje. En riktning som pga att gatan upphör gör att den västra bebyggelsen tappar kontakten med den östra. Visserligen fortsätter Tvärbanan i den riktningen, men med tanke på att det är en sträcka där spårvagnarna håller maxfart lär det knappast bli fråga om något stadsliv att tala om.

Årstastråket. Planerna lät så bra när de presenterades en gång i tiden.

Men sedan har planerarna bit för bit gått ifrån konceptet ”promenadstad” (eller stad överhuvudtaget) och i vanlig ordning kastat ut några hus i klassisk förortsstruktur.

Videon avslutas med att ”om 15 år är det här en del av innerstan”. Jag tvivlar. Man bygger inte stad bara genom att bygga någonting och kalla det för stad. Lika lite som man får en hockeyrink genom att bygga en fotbollsplan och sedan kalla den för hockeyrink. Det stora problemet är dock inte att man bygger för lite, utan att man bygger för lite på för stor yta. På ett sätt som omöjliggör framtida förtätning och urbanisering.

Det var det. Ännu en försutten chans.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.