Konsten att föda upp utvecklare

Hashtaggen #backaspotify är ganska het på Twitter just nu. Och grundarna av Spotify har skrivit ett öppet brev om problem de anser att någon bör ta tag i. Det är inte helt solklart ang. vem brevet riktar sig till eller vem som bör ta tag i vad. Men de sätter fingret på problem som helt klart existerar. Ett av dem är uppfödningen av utvecklare. Vi behöver fler uppfödare, det är ett som är säkert.

Varför är den frågan en möjlig elefant i rummet för tekniksektorn? Och vad är en elefant i rummet? Elefanten i rummet är någonting (ofta ett problem) som alla är medvetna om men talar tyst om. Eller inte alls. En elefant i ett normalstort rum är givetvis någonting utöver det vanliga, eftersom ett normalstort rum i regel har en normalstor dörr med tillhörande normalstort dörrhål som är på tok för litet för att en normalstor elefant ska komma igenom det. Min slutsats är att elefanten kom dit som liten och sedan under lång tid växt sig fullstor eftersom ingen ledde ut den medan den fortfarande var liten nog att komma igenom dörrhålet.

Jag tänkte dock inte tala om hur man föder upp elefanter, utan hur man föder upp utvecklare. Uppfödningen av sådana är för tekniksektorn och i synnerhet IT-branschen elefanten i rummet. En elefant som växer sig större och större. IT-branschen ropar efter en lösning. Någon måste hämta sin elefant.

Problemet är att det är IT-branschens elefant. IT-branschen äger frågan. Det är IT-branschen som har det yttersta ansvaret för att föda upp utvecklare. Det finns nämligen olika sorters utvecklare. Jag tänkte nöja mig med att tala om erfarna och mindre erfarna/oerfarna. De erfarna är det mest brist på. Men det är IT-branschen som måste föda upp dem. De oerfarna föds upp på annat håll.

Så hur föder man upp utvecklare? Vi börjar med de oerfarna.

De oerfarna utvecklarna produceras av skolor och utbildningsföretag. Det finns ett par stora producenter/uppfödare i Stockholm. En av dem är IT-universitetet i Kista. Det är där jag själv är uppfödd. Och det är där jag själv har deltagit i uppfödandet av andra oerfarna utvecklare. Uppfödningen går till som så att man tar vanliga människor och sätter dem på en diet där utbildning är basföda, kryddad med lite erfarenhet. Egentligen är erfarenhet den viktigaste delen av dieten, men en skola kan inte erbjuda det i någon större omfattning.

Det här gör dem till en relativt oerfarna utvecklare, men lägger grunden för god tillväxt när man sedan sätter dem på en annan diet i framtiden. Sedan släpper man ut dem i stora vida världen och hoppas att någon ska locka till sig dem. Vi har i Sverige en ganska god produktion av oerfarna utvecklare eftersom vi kan erbjuda en basdiet av utbildning till många. Vi har nästan en överproduktion, tycker vissa, eftersom det inte är sådana som efterfrågas. Det efterfrågas ofta erfarna utvecklare.

Dem föder dock IT-företagen själva upp. Skolorna kan tyvärr inte göra det.

Processen liknar den för att föda upp oerfarna utvecklare, men dieten ser annorlunda ut. Här handlar det om erfarenhet som basföda, men med lite utbildning som krydda. Utbildning är dock ofta en mindre nödvändig komponent i dieten i det här stadiet. Men genom att mata de oerfarna utvecklarna med en diet av bland annat erfarenhet växer de till sig och blir efter några år erfarna utvecklare. Erfarenhet är dessutom en fantastisk del av dieten då den inte resulterar i något avfall utan stannar kvar i utvecklaren – samtidigt som denne kan mata andra utvecklare med sin egen erfarenhet, utan att den minskar.

En del i den nya dieten är lön. En väldigt viktig del som ska balanseras mot erfarenhet. En utvecklare som upplever att dieten är obalanserad blir lätt missnöjd och rymmer i hopp om att fångas in av ett annat IT-företag där en mer balanserad diet är att vänta. Och det är många som håller ögonen öppna efter sådana rymlingar. En del anlitar till och med speciella jägare som är bra på att nosa fram dem innan de rymmer eller ens börjat fundera på att rymma. Dessa kallas för rekryteringsföretag i vardagligt tal. Har jägaren väl fått korn på din erfarne utvecklare och listat ut vad som saknas i dieten är risken stor att denne genom att locka med en bättre diet får utvecklaren att rymma.

Ett möjligt svar på frågan varför det är så ont om just erfarna utvecklare är kanske att många företag inte vill föda upp egna? Att de räknar med att någon annan ska locka till sig oerfarna utvecklare och föda upp dem, och följaktligen hellre lägger resurserna på att fånga upp erfarna utvecklare som rymt pga missnöje med dieten? Eller hyr in dessa jägare för att locka till sig dem?

Kanske skulle det finnas fler erfarna utvecklare om fler födde upp dem? Nej, de oerfarna är inte alltid lika produktiva och självgående som de erfarna. Ibland behöver de någon som håller dem i handen. Å andra sidan har de lägre krav på dieten. I början i alla fall. De erfarna kräver däremot en större diet men är kanske mer produktiva och behöver sällan någon som håller dem i handen?

Så om du hör till dem som tycker att det är svårt att locka till dig erfarna utvecklare men inte själv producerar några, fundera på om du kanske inte kunde börja göra det? Locka till dig några oerfarna utvecklare. Sätt dem sedan på en diet av erfarenhet och lön. Du kan som så många andra börja i liten skala. För det är givetvis inte lätt att föda upp så pass intelligenta och komplicerade varelser som utvecklare i regel är.

Visst finns risken att man lockar till sig oerfarna utvecklare och föder upp dem bara för att sedan få se dem rymma till någon som erbjuder en annan diet. Det undviker man om man tänker på att en utvecklare man fött upp kräver en annan diet som erfaren än som oerfaren. Det handlar inte bara om balans, utan även om storlek. I takt med att de växer behöver dieten utökas och bli mer omfattande. Men att behålla sin personal är ju varje företags eget ansvar.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.