One size fits all?

Jag tänkte spinna vidare lite på det jag skrev om dilemmat som uppstår för en organisation när de ställs inför att antingen utveckla egna system eller köpa in färdiga: ”one size fits nobody”. Passar det färdiga systemet perfekt? Är det för stort? För litet? Eller är passformen inte riktigt rätt?

Det här är inte tänkt som något debattinlägg, utan mer ett sätt att illustrera problematiken med färdiga lösningar kontra egna för att göra den tydligare.

Eget eller färdigt?

Slide1.PNG

Ett eget skräddarsytt system som passar perfekt, eller ett färdigt system? Skissen ovan visar ytterligheterna. (Eller worst case scenario, man köper in någonting som inte används utan bygger ett eget…)

Nyckeln i figurerna nedan är överlappet. Det representerar den färdiga funktionaliten out of the box. Det vi får från leverantören. Det vi köper. Den blåa cirkeln är det system som införs i organisationen – det kan vara färdigt och det kan vara egenutvecklat, eller en kombination. Den orange cirkeln är det vi köper. Cirklarna ihop är totalkostnaden.

Exempel 1: perfect fit

Slide2.PNG

Best case scenario. Systemet passar oss perfekt, och utnyttjas fullt ut. Ingen funktionalitet saknas, men inte heller finns det någon överflödig funktionalitet. Det tänker vi oss när vi hör ”färdig lösning”. Det blir dock svårare ju mer specialiserad verksamheten är. Handlar det om standarduppgifter finns det däremot bra exempel. Office-paketet är ett: få använder det fullt ut, men i stort sett allt som ingår används av någon eller några. Och i princip ingen funktionalitet saknas.

Exempel 2: passar väl sisådär…

Slide3.PNG

Det här händer. Troligtvis har man velat köpa in ett färdigt system för någonting det inte finns färdiga lösningar för, och valt något man tror kan fungera om man bygger om och bygger till. Resultatet blir att man lägger mycket tid och resurser på införandet, men när det är klart återstår väldigt lite av det man köpte. Plus att det kanske inte är optimalt för den egna verksamheten. (Se föregående inlägg.)

Exempel 3: enkelt system som byggts ut

Slide4.PNG

Ett bra alternativ om man har egna utvecklare? Man får någonting att bygga ut. Det blir väl anpassat för den egna verksamheten, men bara en del av systemet supportas troligtvis av leverantören. Vill man skala upp får man själv betala för utvecklingen, och risken finns för att man skapar beroenden i organisationen.

Exempel 4: stort system som används till viss del/skalas ned

Slide5.PNG

Ett vanligt scenario? Ett färdigt system som kan mycket, men som ingen utnyttjar fullt ut? Man får mer än man behöver, men behöver inte utveckla eller anpassa det själv. Och det blir lätt att skala upp och införa nya funktioner i framtiden.

Exempel 5: hyfsad passform

Slide6.PNG

När vi köper in större system från större leverantörer hamnar vi kanske här om vi har ett bra underlag med tydliga krav och verksamheten inte är allt för unik. Med stor sannolikhet finns det inget system som har precis det vi efterfrågar och inte heller innehåller sådant som inte behövs. Men i det stora hela är det en bra avvägning där det inte krävs så mycket extra utvecklingsarbete och man inte heller får sådant som inte används.

Det jag tycker är värt att reflektera över när man köper in färdiga lösningar är det här ”överlappet”. Det visar hur mycket av den färdiga lösning man köper in som sedan införs i verksamheten. Det är det man får för pengarna. Därefter kommer egenutvecklingen. Är den väldigt stor i förhållande till överlappet är det inte ett standardsystem man inför, även om det var ett sådant man ursprungligen köpte in.

Om jag skulle rangordna dessa scenarion från bra till mindre bra skulle jag välja den här ordningen:

  • 1: precis rätt för verksamheten.
  • 5: kan med lite jobb anpassas och skräddarsys.
  • 4: har mer än man behöver, men ger någonting att växa i.
  • 3: ett hembygge med färdig lösning som grund.
  • 2: det bidde en tumme.

Nu vill jag dock poängtera att den här rangordningen är utifrån verksamheten jag själv jobbar i. Den är väldigt teknikberoende, specialiserad och har dessutom egna utvecklare (bl a Yours Truly) och drifttekniker. Men uppställningen kan kanske vara intressant när man tittar på system att köpa in?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.