Fascistskolan del 2: propagera

Då fortsätter vi med snabbguiden för dig som är sugen på att ta makten i Sverige och bli galen diktator på heltid. I det föregående blogginlägget gick jag igenom grunderna, det vill säga att mobilisera de utsatta och förfördelade och genom skrämselpropaganda göra dem rädda för och fientliga mot människor de upplever som annorlunda. Nu ska vi titta på hur vi sprider den här rädslan till en större målgrupp.

Återigen vill jag påminna om att SD redan har arbetat efter den här metodiken i flera år, så du ligger som sagt efter rejält om du tänkt ta samma väg till makten.

Steg 2: skapa och sprid ditt narrativ

Narrativ

Narrativet är ditt berättande eller din berättelse. Din världsbild. Den världsbild du vill sprida. Sammanhanget och verkligheten är i viss mån begränsande för din konstnärliga frihet, men tänk dig ändå att verkligheten och sanningen inte existerar i absoluta termer. Enligt den postmoderna sanningsrelativismen har vi alla vår egen sanning och du berättar nu en saga där slutet ännu inte är skrivet.

Arbeta med dramaturgin

Dramaturgin är viktig i alla sagor, och du behöver en huvudkonflikt som ska utmynna i två tänkbara slut: det dystopiska respektive det utopiska. Men innan vi är där måste vi passera flera steg för att skapa spänning och intresse. En skillnad mellan ett litterärt verk och det narrativ du försöker bygga är dock att vi redan har hunnit en bit in i din saga och kan hoppa över en del av de inledande stegen. De har redan skett. Däremot behöver du tänka på en del av de andra stegen för att din berättelse inte ska falla samman:

Premissen eller utgångspunkten lägger grunden för ditt historieberättande. Du behöver någonting kortfattat som helst ska gå att sammanfatta i en mening. ”Sverige har gått sönder och vi ska fixa det” är ett exempel. I regel jobbar alla populister utifrån en sådan premiss när de vill ta makten i ett land. Den väcker obehagskänslor samtidigt som den framställer populisten som en räddare i nöden. Ännu bättre är om du kan göra den så kort att den negativa delen kan utelämnas men ändå utläsas. Trumps slogan ”Make America great again” är ett ypperligt exempel på hur man kan skapa en premiss utifrån bara fyra ord och en positivt laddad fras. Nyckelordet i den frasen är again, för utifrån det kan vi härleda att USA gått ner sig efter att tidigare varit ”great”, och det ska Trump fixa. Bry dig inte om huruvida det är sant eller ej. Det räcker med att dina sympatisörer tror det.

Upptrappningen är viktig och den leder till ett lika viktigt klimax. För populister och fascister innebär upptrappningen att landet de vill ta makten i går från dåligt till värre, men när vi når klimax vänder det och allt börjar bli bättre igen. Och som du förmodligen räknat ut inträffar klimax när du kommer till makten. Det är nu du väver in rollerna hos de primära och sekundära antagonisterna som orsaken till upptrappningen. SD gör det genom att sprida bilden att invandrarna bara blir fler och fler med stöd av den förrädiska ”PK-eliten” i Stockholm som av någon anledning vill öppna gränserna för allt och alla utan att bry sig om vad som händer med den redan existerande befolkningen i landet.

Det här steget har stor betydelse eftersom det är här varje enskild sympatisör kliver in i sagan och blir dess protagonist (huvudperson), medan du i sympatisörens ögon blir en deuteragonist: det är ju din sympatisör som ska hjälpa dig fram till makten. Det kan låta motsägelsefullt med så många protagonister, men tänk på att varje sympatisör lever i en personlig upplaga av din saga. Din sympatisör får nu en känsla av egenmakt.

De två tänkbara sluten är det dystopiska där du inte får makten och kan fixa landet, och det bara fortsätter att bli sämre. Se till att förmedla en riktigt otäck bild av det här alternativet till dina sympatisörer. Det önskade och utopiska slutet är givetvis att du tar makten och ordnar allt. Det kommer givetvis inte bli bättre bara för att du får makten, men det är ju som sagt inte det som är ditt mål. Målet är makten i sig, och när du väl har fått makten ser du till att befästa din position så att du sitter säkert. Det sker inte över en natt, men Rom byggdes ju inte heller på en dag. Men du kan i alla fall känna dig trygg i att demokratin är det största hotet mot sig själv, och trots allt ganska lätt att avveckla på demokratisk väg.

Sammanfattning: du ska skapa en förljugen världsbild utifrån problem som inte existerar och hamra in budskapet att det bara är du/ditt parti som kan lösa problem. Fokusera inte på verkliga problem: då är det förmodligen redan någon som jobbar på att lösa dem, och som dessutom troligtvis är kapabel att lösa dem. Som en annan känd populist/fascist sade, ”se till att ljuga ordentligt”. Målet är att skrämma människor eftersom rädda människor fattar mindre rationella beslut.

Informationskrigföring, propaganda och desinformation

När du har skapat ditt narrativ är det dags att börja sprida det. Här måste du tänka stort och utanför ramarna. Målet är inte att upplysa folk. Målet är att fördumma. Du måste även nå ut till de som inte nås av de vanliga informationskanalerna. Om du t ex vill nå ut till människor som inte läser tidningar är det givetvis lönlöst att skriva debattartiklar. Speciellt om du redan lagt stor vikt vid att misstänkliggöra massmedia och de som arbetar inom massmedia. Det blir inte trovärdigt. Du måste även tänka på hur du sprider ditt budskap så att det finns någon slags källa men samtidigt blir omöjligt att ställa just dig till svars för det.

Kommunikationskanaler

Undvik som sagt etablerade tidningar och TV-kanaler, men gör det snyggt. Skriv och skicka in debattartiklar, men skriv dem på ett sätt som gör att de blir refuserade. För långa, för extrema, för obegripliga, och så vidare. Publicera dem istället på olika webbplatser och bloggar, och gör en grej av att du försöker säga sanningen men blir ”tystad” av media som inte vill ta in det du försöker uttrycka. Då når du ut med ditt budskap samtidigt som du får sympatier. Samma sak gäller för reklamfilmer. Bryt mot alla etiska regler inom reklambranschen, så att kanalerna vägrar sända dem och lägg sedan ut dem på Youtube. Så vad ska du då fokusera på?

Alternativmedia är ett populärt uttryck bland populister och fascister för bloggar och webbplatser som sprider låtsasnyheter med en liten kärna av sanning. Avpixlat och Nyheter Idag är ett bra exempel.

Sociala medier som Facebook och Twitter är en bra plattform. Se bara till att använda fejkkonton för de mest extrema budskapen, så att du kan förneka att de kommer från dig. Dessutom finns det i regel gott om nyttiga idioter bland dina sympatisörer som gärna sprider hittepå-nyheter.

Falska faktagranskare är webbplatser och delar av sociala medier som ”faktagranskar” nyheter men ljuger om slutsatserna, och är avsedda att förväxlas med riktiga faktagranskare som Metros Viralgranskaren. ”Mediekollen” som nyligen togs bort från Facebook är ett exempel.

Videosajter som Youtube eller Vimeo är givna för den typen av material, t ex ”refuserade” reklamfilmer och liknande. En fördel med dem är att de ofta är integrerade med sociala medier som Facebook eller Twitter och där användarna får tips om liknande videos som de de redan sett.

Agitatorer som jobbar bland allmänheten är också bra för att om inte sprida ditt budskap ställa till med oreda för de som för tillfället styr i samhället. I Stockholm och andra delar av landet där det råder bostadsbrist och byggs mycket är samrådsmöten inför olika byggprojekt populära måltavlor. I synnerhet om det handlar om flyktingboenden. Då brukar det i regel dyka upp människor som inte har någon koppling till området men som utger sig för att vara bekymrade närboende och sedan uppviglar mot kommunens planer.

Deniability/”förnekbarhet”

En viktig del av informationskrigföringen är att du bevarar din image som en ganska trevlig person så att ingen kan kladda epitet som rasist, fascist eller populist på dig. Därför är det viktigt att du i största möjliga mån bygger upp ett försvar mot sådant. Då är ”förnekbarhet” eller deniability/repudiation extremt viktigt. För att kunna sprida ditt budskap utan att behöva ställas till svars för det är det bra att tänka på följande:

Deniable assets som det heter på engelska är de webbplatser och människor som driver dem. De sprider ditt budskap och din propaganda, men både du och de förnekar att det finns ett samband.

Offerlamm/expendables är dina egna medarbetare som du låter göra olika övertramp för att sedan utesluta dem ur ditt parti. Det ger dubbel utdelning: först får du ut ett budskap som går hem hos folk, sedan kan du förbättra din image genom att offra dem för att visa att ni är Ett Parti Som Alla Andra som inte tolererar övertramp. Det sker regelbundet inom SD, och det är i regel alltid ganska betydelselösa politiker som står för övertrampen och sedan utesluts.

Trollarméer och fejkkonton är nyttiga idioter som sympatiserar med ditt parti men saknar inflytande. Det vill säga profiler på t ex Facebook och Twitter som blandar sig i alla tänkbara konversationer och trådar för att sprida populistiska/rasistiska/fascistiska budskap. Fördelen med dessa är att man inte behöver stå till svars så länge man inte gör en ”bra sagt, Dan”-tabbe. Och blir de avslöjade är de inte medlemmar i partiet så du kan förneka alla kopplingar till dem. Har du ekonomi kan du göra som Putin och satsa på industriell trollproduktion med heltidsanställda som jobbar med att sprida lögner på Facebook, Twitter och så vidare.

Sammanfattningsvis ger i regel desinformation som sprids genom det vi kallar alternativmedia mest utdelning. Det vill säga påhittade nyheter utan källa som i sin tur sprids av fejkkonton. Det är samtidigt den enda trovärdiga vägen ditt budskap kan ta, eftersom du genom ditt misstänkliggörande av journalister och traditionell massmedia inte kan använda dig av dem. Samtidigt är det genom att misstänkliggöra dem du bemöta dem när de påstår att ditt budskap är fel och att dina fakta är felaktiga.

Myter och legender

En värdefull komponent är myter som du odlar för att rättfärdiga din politik. Ett par kända exempel är Hitlers dolkstötslegend och Putins inringningsmyt. Båda var lika falska, men fick stort genomslag och sprids än idag. Dolkstötslegenden går ut på att Tyskland inte höll på att förlora första världskriget utan kapitulationen berodde på en ”dolkstöt” i ryggen från en konspiration av judar, intellektuella och kommunister. Putins inringningsmyt – som bland annat sprids av Aftonbladet – gör gällande att Ryssland har rätt att bete sig agressivt mot sina grannar pga att NATO har ”ringat in” landet genom att bygga baser runt hela Ryssland (vilket inte stämmer), samtidigt som USA sades ha lovat Ryssland att NATO inte skulle expandera österut (vilket aldrig var fallet). Om du kan hitta en egen myt/legend kan du använda dig av den. Kanske en konspiration mellan ”sjuklövern” och ”PK-media” för att ersätta Sveriges befolkning med invandrare?

Förenkling och snuttifiering

Värt att ta upp är också ett effektivt redskap för att förvirra både dina sympatisörer och debattmotståndare, och det är att lyfta fram förenklade resonemang som svar på komplicerade frågor. Fördelen är att ett förenklat och kortfattat men samtidigt felaktigt påstående eller resonemang går hem och är väldigt svårt att bemöta. Om en fråga är komplex gäller nästan alltid samma sak för svaret: det är också komplext. Är det inte det är det troligtvis fel. Därför är det nästan omöjligt att bemöta sådana påståenden eftersom det kräver en omfattande redogörelse som din målgrupp inte kommer att förstå och därför bortse från.

Sammanfattning

”If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.”

Så sade Adolf Hitler, och att nazisterna var bra på att vilseleda väljarna råder det ju inget tvivel om. Därför tänker alla populister och fascister i samma banor och arbetar på samma sätt när de ska manipulera människor. Ljug, ljug ordentligt och ljug ofta, så kommer folk att tro dig. Och som sagt, som jag tog upp i föregående del av den här guiden är det viktigt att isolera de du vill vilseleda från de som kan upplysa dem om att du vilseleder dem. Det vill säga du måste konstant misstänkliggöra akademiker, forskare, journalister, intellektuella och så vidare, eftersom de utgör det största hotet mot de lögner du sprider.

Med det sätter jag punkt för den här gången. Nu har vi betat av två delar av tre, nämligen hur vi för det första skapar misstro och motsättningar mellan olika grupper och hur vi sedan går vidare genom att börja ett informationskrig mot det övriga samhället. I nästa del kommer jag att ta upp de sista stegen innan det fascistiska maktövertagandet kan ske, nämligen normaliseringen. Den fas som inträder efter att du och dina sympatisörer ljugit så stort, så ofta och för så många att många börjar acceptera er världsbild. Normalisering. Dit har Sverigedemokraterna nått. I den fasen börjar politiker tala om att samarbeta med dig/er för att trygga sitt eget inflytande, och journalister och debattörer börjar sprida ditt narrativ i tron om att de kommer att bli accepterade av fler.

 

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.