Hur SD försöker stoppa flyktingboenden

Nu ska Sverigedemokraterna försöka uttala sig i bostadsfrågan igen. Vad landar de i den här gången? Jo, att flyktingar är ett hot mot Stockholms grönområden. Ungefär det är kontentan av en debattartikel i SvD. Jag tänker dock inte gå in på artikeln i sig, utan ta upp en annan av deras aktiviteter: Utnyttjar SD lokalt […]

Banalitet som riksintresse?

Svenska Dagbladet tar idag upp ”problemet” med att Stockholm växer. Det största problemet är tydligen att staden växer på höjden. För Stockholm får enligt Länsstyrelsen inte göra det. Stockholm ska se ut som om tiden stått stilla sedan slutet av 1800-talet. Att utgå från samma normer som gällde när stadens byggnader varken hade elektricitet eller […]

Varför inte låta folket avgöra?

Det bråkas vidare om kärnkraftens framtid. Nu vill oppositionen ersätta den i takt med att det dyker upp förnyelsebara energikällor som klarar av vårt energibehov till en vettig kostnad. På ren svenska betyder det att kärnkraften blir kvar tills vidare. Och det tycker jag är bra. Kärnkraften har starkt stöd bland vanligt folk. Kanske borde […]

Bra att det alternativa förslaget utreds

Slussen-såpan fortsätter. Enligt en artikel i SvD ska nu det alternativa förslaget ”Ny syn på Slussen” utredas, så att vi svart på vitt får se hur mycket det kommer att kosta, hur svårt det är att genomföra, liksom hur bra den lösningen kommer att fungera i framtiden. Det tycker jag är en riktigt bra idé. […]

För vem bygger vi Slussen?

Debatten om Slussen fortsätter. Återigen lyfts nedgrävning av tunnelbana och biltrafik fram som ett rimligt och genomförbart alternativ till de officiella förslagen. De officiella förslagen bygger alla på att vi behåller trafiken och tunnelbanan i ytläge. Lösningar som alla är bra för stadens fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Bland de som förespråkar nedgrävning hittar vi bland […]

Odemokratiskt beslut som går emot folkviljan

Det är hemskt att se hur lite respekt den sittande regimen har för folkviljan. Nu tar man alltså beslutet att bygga ut kärnkraften, trots att 100% av väljarna röstade för en avveckling i den folkomrösting som hölls så sent som 1980. Dagens beslut omintetgör ju allt arbete som ledde fram till det lysande resultatet. En […]